Archiv kategorie: Kronika SDH Hůrka

Kronika dobrovolných hasičů v Hůrce – rok 2000

V roce 2000 byla jednotka dobrovolných hasičů z Hůrky povolána ke třem ostrým výjezdům. Zúročila tak teoretickou a praktickou přípravu na tyto události. Všechny zásahy proběhly v katastru obce Jeseník n.O. V prvním případě došlo v červnu k požáru travního porostu kolem železničního náspu, kde jednotka z nového Jičína za pomoci cisterny oheň …

Celý článek »

Kronika dobrovolných hasičů v Hůrce – rok 1999

Rok 1999 byl zároveň rokem 90. výročí založení sboru dobrovolných hasičů v Hůrce. Kolem oslav tohoto jubilea se udělalo mnoho práce. Začněme ale od ledna, kdy proběhla výroční valná hromada sboru. Tentokrát už ne ve společenské místnosti ve zbrojnici, ale nově ve zrekonstruovaných prostorách bývalé školy. Starosta Jiří Fusek se v proslovu …

Celý článek »

Kronika dobrovolných hasičů v Hůrce – rok 1998

Nástup mladé generace. Kronika místních hasičů věnuje hasičskému roku 1998 tři strany textu. Kromě obvyklých činností se členové výboru zaměřili na „stabilizaci členské základny“. Velký důraz byl kladen na nábor mladých hasičů. Na konci roku se sborová základna rozrostla o 6 nových členů, z toho dvě ženy. Podařilo se rovněž navýšit počty …

Celý článek »

Kronika dobrovolných hasičů v Hůrce – rok 1997

„Rok 1997 zůstane v myslích lidí na Moravě jako rok, kdy zasáhly do jejich soukromí ničivé záplavy, které si nepamatuje žádný z nich. Mnoha lidem voda smetla obydlí, jako například v Troubkách u Přerova, Bochoři v Zátoru apod. Mnozí musejí své zatopené domy vysoušet, aby byly alespoň trochu obyvatelné.“ Tak těmito …

Celý článek »

Kronika dobrovolných hasičů v Hůrce – rok 1996

Rok 1996 znamenal pro místní sbor a také pro všechny sbory působící v České republice seznámení se s novým zákonem o požární ochraně č. 91/95 Sb. a příslušnou vyhláškou Ministerstva vnitra. Námětové cvičení s dálkovou dopravou vody. V tomto roce byla na letní měsíce připravena akce, která měla prověřit připravenost členů a techniky …

Celý článek »

Kronika dobrovolných hasičů v Hůrce – rok 1995

V roce 1995 se horečtí hasiči věnovali obvyklým činnostem. Výjimkou byla organizace oslav 50. výročí osvobození vlasti od fašismu. Vedle hasičů tehdy také působila organizace myslivců, se kterými byla navazována postupně bližší spolupráce, která byla potvrzena i na společném zorganizování vzpomínkové akce na konec II. světové války. V pátek …

Celý článek »

Kronika dobrovolných hasičů v Hůrce – rok 1994

Ve stati kroniky, která uvozuje hasičský rok 1994 se píše, že veškerá činnost členů byla směrována hlavně na uspořádání důstojných oslav 85. výročí vzniku založení sboru v Hůrce. Hned v lednu byly vytýčeny úkoly, které se postupně plnily až do vrcholu oslav dne 31. července. V oblasti brigádnické činnosti se zkulturňovaly prostory kolem hasičské …

Celý článek »

Kronika dobrovolných hasičů v Hůrce – rok 1993

V roce 1993 se věnovalo hodně pozornosti sportovním a kulturním činnostem. V duchu hesla „těžko v přípravě, lehko v boji“ se tehdejší vedení hasičů snažilo připravovat členy hlavě na soutěže. V tomto roce soutěžilo družstvo žáků pod vedením Ladislava Glogara a družstvo mužů pod vedením Jiřího Fuska. Družstvo žáků soutěžilo 22. května ve Vlčovicích, 13. června …

Celý článek »

Kronika dobrovolných hasičů v Hůrce – rok 1992

Rok 1992 – rok dalších změn. Tato doba, jak píše kronika, byla obdobím úprav v legislativě, které se týkaly i samotných dobrovolných hasičů. Velký důraz byl kladen na aktivitu, která měla udržet zájem mladých hasičů o dění v naší organizaci. Na poli sportovním soutěžilo družstvo mužů A i B a družstvo žáků, …

Celý článek »

Kronika dobrovolných hasičů v Hůrce – rok 1991

Rok 1991 – rok dalších změn. Oproti dosavadnímu stylu zápisu stránek místní hasičské kroniky se nově začala používat výpočetní technika. Další roky jsou již zapisovány a tištěny z programu Microsoft Word. V samotné kronice již nadále nejsou vlepeny fotografie, protože se všeobecně bralo, že to do tohoto druhu publikace …

Celý článek »

Starší příspěvky «