Archiv kategorie: Kronika SDH Hůrka

Kronika dobrovolných hasičů v Hůrce – rok 1996

Rok 1996 znamenal pro místní sbor a také pro všechny sbory působící v České republice seznámení se s novým zákonem o požární ochraně č. 91/95 Sb. a příslušnou vyhláškou Ministerstva vnitra. Námětové cvičení s dálkovou dopravou vody. V tomto roce byla na letní měsíce připravena akce, která měla prověřit připravenost členů a techniky …

Celý článek »

Kronika dobrovolných hasičů v Hůrce – rok 1995

V roce 1995 se horečtí hasiči věnovali obvyklým činnostem. Výjimkou byla organizace oslav 50. výročí osvobození vlasti od fašismu. Vedle hasičů tehdy také působila organizace myslivců, se kterými byla navazována postupně bližší spolupráce, která byla potvrzena i na společném zorganizování vzpomínkové akce na konec II. světové války. V pátek …

Celý článek »

Kronika dobrovolných hasičů v Hůrce – rok 1994

Ve stati kroniky, která uvozuje hasičský rok 1994 se píše, že veškerá činnost členů byla směrována hlavně na uspořádání důstojných oslav 85. výročí vzniku založení sboru v Hůrce. Hned v lednu byly vytýčeny úkoly, které se postupně plnily až do vrcholu oslav dne 31. července. V oblasti brigádnické činnosti se zkulturňovaly prostory kolem hasičské …

Celý článek »

Kronika dobrovolných hasičů v Hůrce – rok 1993

V roce 1993 se věnovalo hodně pozornosti sportovním a kulturním činnostem. V duchu hesla „těžko v přípravě, lehko v boji“ se tehdejší vedení hasičů snažilo připravovat členy hlavě na soutěže. V tomto roce soutěžilo družstvo žáků pod vedením Ladislava Glogara a družstvo mužů pod vedením Jiřího Fuska. Družstvo žáků soutěžilo 22. května ve Vlčovicích, 13. června …

Celý článek »

Kronika dobrovolných hasičů v Hůrce – rok 1992

Rok 1992 – rok dalších změn. Tato doba, jak píše kronika, byla obdobím úprav v legislativě, které se týkaly i samotných dobrovolných hasičů. Velký důraz byl kladen na aktivitu, která měla udržet zájem mladých hasičů o dění v naší organizaci. Na poli sportovním soutěžilo družstvo mužů A i B a družstvo žáků, …

Celý článek »

Starší příspěvky «