Archiv kategorie: Kronika SDH Hůrka

Kronika dobrovolných hasičů v Hůrce – rok 1994

Ve stati kroniky, která uvozuje hasičský rok 1994 se píše, že veškerá činnost členů byla směrována hlavně na uspořádání důstojných oslav 85. výročí vzniku založení sboru v Hůrce. Hned v lednu byly vytýčeny úkoly, které se postupně plnily až do vrcholu oslav dne 31. července. V oblasti brigádnické činnosti se zkulturňovaly prostory kolem hasičské …

Celý článek »

Kronika dobrovolných hasičů v Hůrce – rok 1993

V roce 1993 se věnovalo hodně pozornosti sportovním a kulturním činnostem. V duchu hesla „těžko v přípravě, lehko v boji“ se tehdejší vedení hasičů snažilo připravovat členy hlavě na soutěže. V tomto roce soutěžilo družstvo žáků pod vedením Ladislava Glogara a družstvo mužů pod vedením Jiřího Fuska. Družstvo žáků soutěžilo 22. května ve Vlčovicích, 13. června …

Celý článek »

Kronika dobrovolných hasičů v Hůrce – rok 1992

Rok 1992 – rok dalších změn. Tato doba, jak píše kronika, byla obdobím úprav v legislativě, které se týkaly i samotných dobrovolných hasičů. Velký důraz byl kladen na aktivitu, která měla udržet zájem mladých hasičů o dění v naší organizaci. Na poli sportovním soutěžilo družstvo mužů A i B a družstvo žáků, …

Celý článek »

Kronika dobrovolných hasičů v Hůrce – rok 1991

Rok 1991 – rok dalších změn. Oproti dosavadnímu stylu zápisu stránek místní hasičské kroniky se nově začala používat výpočetní technika. Další roky jsou již zapisovány a tištěny z programu Microsoft Word. V samotné kronice již nadále nejsou vlepeny fotografie, protože se všeobecně bralo, že to do tohoto druhu publikace …

Celý článek »

Kronika dobrovolných hasičů v Hůrce – rok 1990

Porevoluční rok 1990 je v kronice označen „rokem přeměn“. Hasičské aktivity neutuchaly – skladba akcí byla sice trochu jiná, než za minulého režimu, ale počet se nezmenšil, spíše naopak. Vznikaly nové společenské události nebo se vracelo k obnoveným tradicím. V tomto roce nemuselo zásahové družstvo mužů vyjet k žádnému …

Celý článek »

Starší příspěvky «

» Novější příspěvky