«

»

19. schůze Zastupitelstva obce Jeseník nad Odrou

POZVÁNKA na 19. schůzi zastupitelstva obce Jeseník nad Odrou, která se bude konat ve středu 11. června 2014 od 17.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Jeseník nad Odrou 256.

Program
1. Zahájení
2. Návrh na určení ověřovatelů zápisu
3. Ověření zápisů z 18. schůze ZO
4. Kontrola usnesení z 18. schůze ZO
5. Projednání činnosti rady obce za předchozí období
6. Finanční záležitosti
Závěrečný účet obce za rok 2013 včetně zprávy autora
Účetní závěrka obce za rok 2013
Informace o průběžném hospodaření obce
Rozpočtové opatření č. 2/2014
Úvěrová smlouva na nákup cisternové automobilové stříkačky a dofinancování traktoru
7. Majetkoprávní záležitosti
8. Různé, diskuse
9. Závěr

V Jeseníku nad Odrou dne 3. června 2014.

Mgr. Tomáš Machýček, starosta

Pozvánka (.pdf, 0,2 MB)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zobrazena.

K formátování textu můžete použít tyto formátovací HTML tagy a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>