«

»

foto – Ustavující schůze zastupitelstva obce Jeseník nad Odrou

Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jeseník nad Odrou konané dne 5. listopadu 2014 od 17.00 hodin v Kulturním domě v Jeseníku nad Odrou.
Přítomni byli všichni zvolení zastupitelé.


Zastupitelstvo obce přijalo tato usnesení:
1/1 určuje ověřovatelku zápisu z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Taťánu Staňkovou a Karla Sládečka a zapisovatelku Martinu Peterkovou
1/2 schvaluje program jednání ustavujícího zasedání zastupitelstva obce
1/3 schvaluje volbu jednoho místostarosty
1/4 určuje, že pro výkon funkce starosty a místostarosty bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněný
1/5 schvaluje veřejný způsoby volby starosty, místostarosty, členů rady obce, finančního a kontrolního výboru
1/6 volí Mgr. Tomáše Machýčka starostou obce Jeseník nad Odrou
1/7 volí Libora Macháče místostarostou obce Jeseník nad Odrou
1/8 volí Ing. Petra Fuska členem rady obce Jeseník nad Odrou
1/9 volí Ing. Adama Románka členem rady obce Jeseník nad Odrou
1/10 volí Josefa Štece členem rady obce Jeseník nad Odrou
1/11 zřizuje tříčlenný finanční výbor a tříčlenný kontrolní výbor
1/12 volí Ing. Karla Glogara předsedou finančního výboru
1/13 volí Ing. Ladislava Segeťu předsedou kontrolního výboru
1/14 volí MUDr. Radka Zicháčka členem finančního výboru
1/15 volí Daniela Glogara členem finančního výboru
1/16 volí Radima Valoška členem kontrolního výboru
1/17 volí Ing. Tomáše Sládečka členem kontrolního výboru
1/18 stanovuje odměnu za výkon neuvolněného člena zastupitelstva obce a předsedům výboru a komisí ve výši dle přílohy č. 3. Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení a v přípradě náhradníka ode dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil

Mgr. Tomáš Machýček, starosta
Libor Macháč, místostarosta

Dokument ke stažení (.pdf, 0,3 MB)

Seznam 15 zvolených zastupitelů obce na 7. volební období (2014 – 2018):
Machýček Tomáš, Mgr. – Jeseník nad Odrou
Jurčák Miroslav – Hrabětice
Románek Adam, Ing. – Jeseník nad Odrou
Pešák Alois – Polouvsí
Fusek Petr, Ing. – Jeseník nad Odrou
Glogar Daniel – Hůrka
Dostál Ivo, Bc. – Blahutovice
Sládeček Karel – Jeseník nad Odrou
Hasal Václav – Jeseník nad Odrou
Kuchařík Lumír – Jeseník nad Odrou
Štec Josef – Jeseník nad Odrou
Glogar Karel, Ing. – Jeseník nad Odrou
Macháč Libor – Jeseník nad Odrou
Segeťa Ladislav, Ing. – Hůrka
Staňková Taťána – Jeseník nad Odrou

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zobrazena.

K formátování textu můžete použít tyto formátovací HTML tagy a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>