«

»

4. Schůze Zastupitelstva obce Jeseník nad Odrou

4. Schůze zastupitelstva obce Jeseník nad Odrou a místních částí se koná tuto středu 17. června 2015 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Jeseník nad Odrou č.p. 256 od 17 hodin.

Program
1. Zahájení
2. Návrh na určení ověřovatelů zápisu
3. Ověření zápisu z 3. schůze ZO
4. Projednání činnosti rady obce za předchozí období
5. Finanční záležitosti
– Zápis z 3. schůze finančního výboru
– Zápis ze 4. schůze finančního výboru
– Závěrečný účet obce Jeseník nad Odrou za rok 2014 včetně zprávy auditora
– Účetní závěrka obce Jeseník nad Odrou za rok 2014
– Informace o průběžném hospodaření obce k 31.5.2015
– Rozpočtové opatření č. 2/2015
– Finanční dar Českému svazu včelařů, ZO Jeseník nad Odrou na zavčelení katastrů obce Jeseník nad Odrou
6. Majetkoprávní záležitosti
– Prodej pozemků parc. č. 36/1 a 37/1 v k.ú. Hrabětice nad Odrou
– Prodej části pozemku parc. č. 755 v k.ú. Jeseník nad Odrou
– Prodej pozemku parc. č. 180/1 v k.ú. Polouvsí
– Prodej pozemku parc. č. 989/136 v k.ú. Jeseník nad Odrou
– Prodej pozemku parc. č. 989/141 v k.ú. Jeseník nad Odrou
– Směna pozemků parc. č. 139/2, 139/3, 140 a části pozemku parc. č. 243/1 za části pozemků ve vlastnictví obce parc. č. 228/1 a 240 v k.ú. Polouvsí
– Smlouva o bezúplatném převodu dlouhodobého majetku s Regionem Poodří
– Zrušení předkupního práva u místních komunikací
7. Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Jeseník nad Odrou
8. Různé, diskuse
– Rozhledna Blahutovice
– Zpráva o činnosti kontrolního výboru
– Zápis z jednání Kontrolního výboru DSO Regionu Poodří ze dne 22.12.2014
9. Závěr

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zobrazena.

K formátování textu můžete použít tyto formátovací HTML tagy a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>