«

»

11. Schůze Zastupitelstva obce Jeseník nad Odrou

11. Schůze zastupitelstva obce Jeseník nad Odrou a místních částí proběhne ve středu 8. března 2017 v sále Kulturního domu v Jeseníku nad Odrou č.p. 159 od 16.00 hodin.

Program
1. Zahájení
2. Návrh na určení ověřovatelů zápisu
3. Ověření zápisu z 10. schůze ZO
4. Projednání činnosti rady obce za předchozí období
5. Finanční záležitosti
– Zápis z 13. schůze finančního výboru
– Rozpočtové opatření č. 2/2017
6. Majetkoprávní záležitosti
– Odkoupení části pozemku parc.č. 450 (dle GP parc.č. 450/2) o výměře 1 399 m2 a pozemku parc.č. 447 o výměře 47 m2 v k.ú. Jeseník nad Odrou
– Směna pozemků parc.č. 454/1 o velikosti 27 m2, parc.č. 859 o velikosti 62 m2, parc.č. 860 o velikosti 22 m2, parc.č. 861 o velikosti 15 m2 v majetku Obce Jeseník nad Odrou, nacházející se v katastrálním území Starojická Lhota za pozemek parc.č. 325/12 o velikosti 834 m2 v majetku Obce Starý Jičín, nacházející se v katastrálním území Polouvsí.
– Prodej pozemků parc.č. 180/4 a části parc. č. 180/5 (dle GP parc.č. 180/9) v k.ú. Polouvsí
– Odkoupení pozemků parc.č. 648 a parc.č. 647/1 v k.ú. Jeseník nad Odrou
– Odkoupení pozemku parc.č. 1008/132 v k.ú. Jeseník nad Odrou
– Odkoupení pozemku parc.č. 985/2 v k.ú. Jeseník nad Odrou
– Darovací smlouva na převod dlouhodobého majetku „Informační místa k zastavení v obcích Regionu Poodří“ s Regionem Poodří, Bartošovice
– Smlouva o bezúplatném převodu technického zhodnocení dlouhodobého majetku s Regionem Poodří, Bartošovice
– Prodej automobilu Fiat Ducato, RZ 7T3 7278
– Římskokatolická farnost Jeseník nad Odrou, žádost o příspěvek na opravu střechy kostela
7. Různé, diskuse
– Zápis z kontrolního výboru Regionu Poodří ze dne 19.12.2016
– Návrh na vyřazení majetku
– Oprava dětského bazénu v Hůrce
11. Závěr

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zobrazena.

K formátování textu můžete použít tyto formátovací HTML tagy a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>