«

»

12. Schůze Zastupitelstva obce Jeseník nad Odrou

12. Schůze zastupitelstva obce Jeseník nad Odrou a místních částí proběhne v úterý 6. června 2017 v sále Kulturního domu v Jeseníku nad Odrou č.p. 159 od 16.00 hodin.

Program
1. Schválení programu
2. Určení ověřovatelů zápisu
3. Ověření zápisu z 11. schůze zastupitelstva obce
4. Pošta PARTNER
5. Činnost rady obce za předchozí období
6. Finanční záležitosti
6.1. Zápis ze 14. schůze finančního výboru
6.2. Závěrečný účet obce Jeseník nad Odrou za rok 2016
6.3. Účetní závěrka obce Jeseník nad Odrou sestavená k 31.12.2016
6.4. Průběžné plnění rozpočtu obce k 30.4.2017
6.5. Rozpočtové opatření č. 3/2017
7. Majetkoprávní záležitosti
7.1. Odkoupení pozemku parc.č. 641/2 v k.ú. Jeseník nad Odrou
7.2. Prodej části pozemku parc.č. 634/1 (dle GP parc.č. 634/10, výměra 243 m2) v k.ú. Jeseník nad Odrou
7.3. Odkoupení části pozemků parc.č. 593/3 a 594/3 (dle GP výměra 243 m2) v k.ú. Jeseník nad Odrou
7.4. Prodej části pozemku parc.č. 135/2 (dle GP parc.č. 135/8 o výměře 82 m2) v k.ú. Hůrka
7.5. Prodej části pozemku parc.č. 676/1 (dle GP parc.č. 676/4 ovvýměře 64 m2) v k.ú. Jeseník nad Odrou
7.6. Odkoupení části pozemku parc.č. 1075/5 (dle GP parc.č. 1075/62 o výměře 254 m2) v k.ú. Jeseník nad Odrou ve výši podílu 1/4
7.7. Nabídka na odkoupení id. 1/2 pozemku parc. č. 985/2 v k.ú. Jeseník nad Odrou
7.8. Smlouva o bezúplatném převodu majetku s ČR Hasičským záchranným sborem MSK
7.9. Smlouva o zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou – oblast Novojičínsko západ
7.10. Smlouva o centralizovaném zadávání veřejné zakázky na nákup elektrické energie s Městem Odry
7.11. Smlouva o společném zadávání veřejné zakázky na opravu komunikací v Mikroregionu Odersko
8. Určení zastupitele ve věcech pořízení změny č. 1 Územního plánu Jeseník nad Odrou
9. Plán společných zařízení, Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Jeseník nad Odrou
10. Různé, diskuse
10.1. Studie s finančním vyčíslením opravy dětského bazénku v Hůrce
11. Závěr

OÚ Jeseník nad Odrou začal ke zveřejňování pozvánky a informací pro zastupitele využívat aplikaci UZOb.CZ (Usnesení zastupitelstva obce). Na tomto odkazu naleznete tuto a budoucí pozvánky na schůze zastupitelstva a seznam současných zastupitelů.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zobrazena.

K formátování textu můžete použít tyto formátovací HTML tagy a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>