«

»

13. Schůze Zastupitelstva obce Jeseník nad Odrou

13. Schůze zastupitelstva obce Jeseník nad Odrou a místních částí proběhne ve středu 6. září 2017 v sále Kulturního domu v Jeseníku nad Odrou č.p. 159 od 16.00 hodin.

Program
1. Schválení programu
2. Určení ověřovatelů zápisu
3. Ověření zápisu z 12. schůze zastupitelstva obce
4. Kontrola usnesení z 12. schůze zastupitelstva obce
5. Činnost rady obce za předchozí období
6. Finanční záležitosti
6.1. Zápis z 15. schůze finančního výboru
6.2. Rozpočtové opatření č. 6/2017
7. Majetkoprávní záležitosti
7.1. Prodej pozemku parc.č. 676/1 (dle GP parc.č. 676/5 o výměře 134 m2) v k.ú. Jeseník nad Odrou
7.2. Odkoupení části pozemku parc.č. 1075/5 (dle GP parc.č. 1075/62 o výměře 254 m2) v k.ú. Jeseník nad Odrou ve výši podílu 1/4
7.3. Prodej pozemků parc.č. 33 a 36/4 v k.ú. Blahutovice
7.4. Prodej pozemku parc.č. 284/6 v k.ú. Blahutovice
7.5. Odkoupení části pozemků parc.č. 1075/5 (dle GP parc.č. 1075/62 o výměře 254 m2) ve výši podílu 1/4, parc.č. 989/69 (dle GP parc.č. 989/200 o výměře 266 m2), parc.č. 989/71 (dle GP parc.č. 989/202 o výměře 1 609 m2) v k.ú. Jeseník nad Odrou
7.6. Odkoupení pozemku parc.č. 388/3 v k.ú. Blahutovice
8. Volba přísedícího Okresního soudu Nový Jičín
9. Euroregion Silesia
10. Různé
10.1. Závěrečný účet DSO Mikroregionu Odersko za rok 2016
10.2. Zápis z kontrolního výboru Regionu Poodří ze dne 15.6.2017
10.3. Závěrečný účet DSO SOMPO za rok 2016
10.4. Dagmar Stavinohová – žádost o vydání veřejné vyhlášky o zamezení používání hlučných strojů ve dnech nedělního klidu
11. Diskuse
12. Závěr

OÚ Jeseník nad Odrou od 12. zastupitelstva ke zveřejňování pozvánky a informací pro zastupitele využívá aplikaci UZOb.CZ (Usnesení zastupitelstva obce). Na tomto odkazu naleznete tuto a budoucí pozvánky na schůze zastupitelstva a seznam současných zastupitelů.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zobrazena.

K formátování textu můžete použít tyto formátovací HTML tagy a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>