«

»

Výdej kompostérů – dodatečný termín

Vážení spoluobčasné, pokud jste požádali o pořízení kompostéru, vyzýváme Vás k jeho vyzvednutí v objektu technického zázemí obce, naproti bývalé správní budovy AGRA, a to ve dnech:


středa 11. října 2017 v době od 8.00 – 11.00 a od 13.00 – 17.00
Výdej kompostérů pro občany, kteří si nezažádali a mají o kompostér zájem.

pondělí 18. září 2017 v době od 8.00 – 11.00 a od 13.00 – 17.00
úterý 19. září 2017 v době od 8.00 – 11.00
středa 20. září 2017 v době od 8.00 – 11.00 a od 13.00 – 17.00
čtvrtek 21. září 2017 v době od 8.00 – 11.00
pátek 22. září 2017 v době od 8.00 – 11.00

Na místě s vámi bude sepsána Smlouva o výpůjčce a darování, včetně předávacího protokolu. Kompostéry budou vydávány v rozloženém stavu. Při předání obdržíte návod k jednoduchému sestavení. Bližší informace podáme na obecním úřadě, u pana místostarosty Libora Macháče, tel. 606 635 654.


Bezplatné zapůjčení kompostérů
Vážení občané, pro ty, kdo z Vás projevili v rámci průzkumu v letech 2015 – 2016 zájem o bezplatné zapůjčení kompostéru, máme aktuální informace. Obec Jeseník nad Odrou v loňském roce požádala v rámci Operačního programu životního prostředí, oblast podpory 3.1. Prevence vzniku bioodpadu, Ministerstvo životního prostředí o dotaci na nákup kompostéru a v těchto dnech jsme obdrželi Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Mezitím v měsíci červnu a červenci 2017 proběhlo výběrové řízení, jehož výsledkem
je podepsání smlouvy s vítěznou firmou SDO Technika s.r.o., Šenov u Nového Jičína, která by měla na základě této smlouvy do konce září dodat celkem 485 ks kompostéru a 1 ks štěpkovače.

Po dodání kompostéru bude Obec Jeseník nad Odrou sepisovat s občany, kteří o kompostér projevili zájem, smlouvu o výpůjčce a darování. Distribuci predběžně odhadujeme v měsíci září 2017. Podrobné informace budou upřesněny během následujícího měsíce a budete o nich včas informováni.

Martina Peterková, Jesenický zpravodaj 4/2017

Foto kompostérů pouze ilustrační (typ Compost bin 1170)

První verze článku – 18.9.2017, 19.10

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zobrazena.

K formátování textu můžete použít tyto formátovací HTML tagy a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>