«

»

14. Schůze Zastupitelstva obce Jeseník nad Odrou

14. Schůze zastupitelstva obce Jeseník nad Odrou a místních částí proběhne v úterý 5. prosince 2017 v sále Kulturního domu v Jeseníku nad Odrou č.p. 159 od 16.00 hodin.

Program
1. Schválení programu
2. Určení ověřovatelů zápisu
3. Ověření zápisu z 13. schůze zastupitelstva obce
4. Kontrola usnesení z 13. schůze zastupitelstva obce
5. Činnost rady obce za předchozí období
6. Majetkoprávní záležitosti
6.1. Odkoupení pozemku parc.č. 256 v k.ú. Polouvsí
6.2. Smlouva o bezúplatném převodu movitého majetku
6.3. Odkoupení pozemku parc.č. 3/1 včetně budovy č.p. 13 v k.ú. Jeseník nad Odrou (restaurace)
7. Plán financování obnovy vodovodu a kanalizace pro obec Jeseník nad Odrou na období 2017-2026
8. Finanční záležitosti
8.1. Zápis z 16. schůze finančního výboru
8.2. Rozpočtové opatření č. 7/2017
8.3. Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2021
8.4. Rozpočet obce na rok 2018
8.5. Pověření rady obce schvalovat rozpočtová opatření do konce roku 2017
8.6. Pověření rady obce schvalovat rozpočtová opatření v roce 2018
8.7. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o místních poplatcích
8.8. Žádost o zápůjčku ze sociálního fondu
8.9. Návrh odměn neuvolněným zastupitelům od 1.1.2018
8.10. Jednorázová odměna členům finančního a kontrolního výboru
8.11. Návrh na vyřazení majetku z evidence
8.12. Návrh na odpis pohledávek
9. Sloučení Základní a Mateřské školy Jeseník nad Odrou
10. Různé, diskuse
10.1. Návrh na schválený rozpočet 2018 a 4. upravený rozpočet 2017
Mikroregionu Odersko
10.2. Informace o hospodaření v obecních lesích
11. Závěr

OÚ Jeseník nad Odrou od 12. zastupitelstva ke zveřejňování pozvánky a informací pro zastupitele využívá aplikaci UZOb.CZ (Usnesení zastupitelstva obce). Na tomto odkazu naleznete tuto a budoucí pozvánky na schůze zastupitelstva a seznam současných zastupitelů.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zobrazena.

K formátování textu můžete použít tyto formátovací HTML tagy a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>