«

»

MŽP spouští poslední vlnu kotlíkových dotací, do krajů pošle přes 3 miliardy

Dne 7. ledna 2019 byla pro kraje vyhlášena výzva Ministerstva životního prostředí týkající se kotlíkových dotací. Krajský dotační program, v rámci kterého budou moci žadatelé v Moravskoslezském kraji podávat své žádosti o dotaci na výměnu kotle, bude vyhlášen nejdříve v měsíci dubnu 2019. Termín příjmu žádostí o dotace předpokládáme nejdříve od května 2019.

Kotlíkové dotace v kostce

2. výzva kotlíkových dotací, která byloa ukončena, podporovala výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním nesplňující třídu 3, 4 nebo 5 dle ČSN 303-5 za nový zdroj vytápění, který musí splňovat požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES (ekodesign).

Výše podpory u jednotlivých zdrojů vytápění byla následující:
• automatický kombinovaný kotel – 75% ze způsobilých výdajů, max. 75.000,- Kč
• plynový kondenzační kotel – 75% ze způsobilých výdajů, max. 95.000,-Kč
• kotel na biomasu (ruční) – 80% ze způsobilých výdajů, max. 100.000,- Kč
• kotel na biomasu (automatický) – 80% ze způsobilých výdajů, max. 120.000,- Kč
• tepelné čerpadlo – 80% ze způsobilých výdajů, max. 120.000,- Kč
Žadatelům, kteří realizovali výměnu kotle v naších obcí, byla dotace navýšena o částku 7.500,- Kč.
Dále byla podpořena příspěvkem kraje a to jednotnou částkou ve výši 7.500,- Kč.

Dle stanoviska Ministerstva životního prostředí, nebudou podporovány v 3. výzvě kotlíkových dodací automatické kombinované kotle – uhlí/biomasa, nebo jiné kotle, které spalují uhlí. Moravskoslezský kraj zatím žádné informace nevydal, ale předpokládá se, že podmínky a výše způsobilých výdajů na zdroje kotlů budou v 3. výzvě zůstanou stejné.

V krajích, zařazených do státního programu RESTART (Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský) pak MŽP připravuje speciální pilotní program, ve kterém umožní výměnu neekologického kotle i domácnostem, které nemají dostatek prostředků na předfinancování nebo spolufinancování nového zdroje s tím, že jim poskytne peníze na nový kotel dopředu, a to na celou jeho pořizovací cenu. Program představí v únoru.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zobrazena.

K formátování textu můžete použít tyto formátovací HTML tagy a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>