«

»

4. Schůze Zastupitelstva obce Jeseník nad Odrou

4. Schůze zastupitelstva obce Jeseník nad Odrou a místních částí proběhne ve středu 6. března 2019 v sále Kulturního domu v Jeseníku nad Odrou č.p. 159 od 16.00 hodin.

Program
1. Zahájení
2. Ověřovatelé zápisu
3. Ověření zápisu z 3. schůze zastupitelstva obce
4. Finanční záležitosti
4.1. Zápis z 2. schůze finančního výboru
4.2. Rozpočtové opatření č. 2/2019
4.3. Informace o probíhajících a plánovaných investičních akcích
5. Majetkoprávní záležitosti
5.1. Směna pozemků parc.č. 718/3, 742/2, 743 a 1186 za část pozemku parc.č. 718/1 vše v k.ú. Jeseník nad Odrou
5.2. Směna části pozemku parc.č. 21/1 za část pozemků parc.č. 17/1, 18/1 a 21/2 vše v k.ú. Jeseník nad Odrou
5.3. Odkoupení pozemků parc.č. 368/1, 369/1, 380/3 v k.ú. Polouvsí a parc.č. 338/5, 338/6 v k.ú. Blahutovice.
6. Restaurace Jeseník nad Odrou
7. Různé
7.1. Delegace zástupce obce na valnou hromadu ASOMPO, a.s.
7.2. Zápis z jednání Kontrolního výboru Regionu Poodří ze dne 18.12.2018
8. Diskuse
9. Závěr

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zobrazena.

K formátování textu můžete použít tyto formátovací HTML tagy a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>