«

»

5. Schůze Zastupitelstva obce Jeseník nad Odrou

5. Schůze zastupitelstva obce Jeseník nad Odrou a místních částí proběhne ve středu 5. června 2019 v sále Kulturního domu v Jeseníku nad Odrou č.p. 159 od 16.00 hodin.

Program
1. Zahájení
2. Ověřovatelé zápisu
3. Ověření zápisu ze 4. schůze Zastupitelstva obce
4. Činnost rady obce za předchozí období
5. Finanční záležitosti
5.1. Zápis z 3. schůze Finančního výboru
5.2. Závěrečný účet obce Jeseník nad Odrou za rok 2018
5.3. Účetní závěrka obce Jeseník nad Odrou sestavená k 31.12.2018
5.4. Rozpočtové opatření č. 4/2019
5.5. Žádost o návratnou finanční výpomoc Základní školy a Mateřské školy Jeseník nad Odrou
5.6. Žádost o poskytnutí individuální dotace SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Hůrka
6. Majetkoprávní záležitosti
6.1. Směna pozemků parc.č. 686/5 za pozemky parc. č. 688/5, 688/6, 688/7 v k.ú. Jeseník nad Odrou
6.2. Prodej částí pozemků parc.č. 853 a 981/3 v k.ú. Jeseník nad Odrou
6.3. Odstoupení od prodeje pozemků parc.č. 1116/3 a 1116/17 v k.ú. Jeseník nad Odrou
6.4. Povodňové domy v k.ú. Jeseník nad Odrou
6.5. Smlouva o smlouvě budoucí o převodu majetku z MSK na Obec Jeseník nad Odrou – plánovaný chodník v Jeseníku nad Odrou směrem na Polouvsí
7. Různé
7.1. Stanovy dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Odersko
7.2. Žádost o zápůjčku ze sociálního fondu
7.3. Zápis z 1. schůze Kontrolního výboru ZO Jeseník nad Odrou
7.4. Závěrečný účet DSO SOMPO 2016 za rok 2018
7.5. Projekt „Přívětivé úřady v Mikroregionu Odersko“ – 92. výzva OPZ
8. Diskuse
9. Závěr

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zobrazena.

K formátování textu můžete použít tyto formátovací HTML tagy a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>