«

»

6. Schůze Zastupitelstva obce Jeseník nad Odrou

6. Schůze zastupitelstva obce Jeseník nad Odrou a místních částí proběhne ve středu 4. září 2019 v sále Kulturního domu v Jeseníku nad Odrou č.p. 159 od 16.00 hodin.

Program
1. Zahájení
2. Ověřovatelé zápisu
3. Zápis z 5. schůze zastupitelstva obce
4. Kontrola usnesení z 5. schůze zastupitelstva obce
5. Činnost rady obce za předchozí období
6. Finanční záležitosti
6.1. Zápis ze 4. schůze finančního výboru
6.2. Rozpočtové opatření č. 5/2019
6.3. Pravidla pro prodej „Domů velké vody“ v Jeseníku nad Odrou
6.4. Smlouva o budoucí finanční spolupráci při realizaci projektu „Zajištění spolufinancování základní sítě sociálních služeb ve správním obvodu obce s rozšířenou působností ORP Nový Jičín“
6.5. Žádost o zápůjčku ze sociálního fondu
7. Majetkoprávní záležitosti
7.1. Směna části pozemku parc.č. 834/2 a parc.č. 843/2 za pozemek parc.č. 837 v k.ú. Jeseník nad Odrou
7.2. Prodej domů velké vody
8. Různé
8.1. Vodní koridor Dunaj – Odra – Labe
8.2. Zápis z jednání Kontrolního výboru Regionu Poodří ze dne 17.6.2019
8.3. Druhý upravený rozpočet Mikroregionu Odersko pro rok 2019
8.4. Závěrečný účet Mikroregionu Odersko za rok 2018
8.5. Závěrečný účet Regionu Poodří za rok 2018
9. Diskuze
10. Závěr

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zobrazena.

K formátování textu můžete použít tyto formátovací HTML tagy a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>