«

»

Za pololetí roku se díky JSDH zvýšil podíl dobrovolných hasičů na celkovém počtu událostí o 4,8 % na 32,9 %

Vážení kolegové hasiči.

Věnujte prosím pozornost zásadnímu podílu jednotek SDH obcí! Jen za prvé pololetí tohoto roku se díky jednotkám SDH obcí a jejich členům (78 000 členů SDH) zvýšil podíl dobrovolných hasičů na celkovém počtu mimořádných událostí o 4,8 % na celkových 32,9 % !!!

To samozřejmě koresponduje s počtem mimořádných událostí, jejichž počet se zvýšil o celých 19 %. Jen u požárů se jedná o 7% nárůst. Jedná se o meziroční nárůst oproti stejnému období roku předešlého. Velkou pozornost si zaslouží i takzvané neemergenční zásahy. Takzvaná Ostatní činnost JPO. V tomto se odráží zejména pomoc dobrovolných hasičů obcím a dalším subjektům. Upozorňuji, že se v tomto statistickém čísle stále více odráží i pomoc hasičů s následky katastrofálního sucha.

Předesílám, že jsme jediní (SH ČMS), kdo statisticky sleduje nasazení dobrovolných hasičů při zmírnění dopadů dlouhotrvajícího sucha na naši společnost. Toto si rovněž zaslouží maximální pozornost! Jsem přesvědčen o dalším budoucím zásadním využití naší i státní statistiky zabývající se nasazením dobrovolných hasičů v rámci tohoto globálního problému.

Rád bych podotkl, že se jedná o trend, který SH ČMS nejen dlouhodobě sleduje, ale především na který poukazuje. Uvedená statistika je cenným podkladem pro celou oblast represe SH ČMS nejen při seminářích a odborné přípravě, ale především pro jednání s partnery a orgány státní správy a samosprávy.

Statistické informace leden – červen 2019 (.pdf, 0,4 MB)

Bc. Robert Kučera – vedoucí ÚORR SH ČMS

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zobrazena.

K formátování textu můžete použít tyto formátovací HTML tagy a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>