«

»

7. Schůze Zastupitelstva obce Jeseník nad Odrou

7. Schůze zastupitelstva obce Jeseník nad Odrou a místních částí proběhne ve středu 4. prosince 2019 v sále Kulturního domu v Jeseníku nad Odrou č.p. 159 od 16.00 hodin.

Program
1. Rezignace člena ZO a kontrolního výboru Mgr. Stanislava Adamce
2. Složení slibu nového člena ZO p. Radima Valoška a volba člena kontrolního výboru
3. Schválení programu
4. Určení ověřovatelů zápisu
5. Ověření zápisu z 6. schůze zastupitelstva obce
6. Činnost rady obce za předchozí období
7. Majetkoprávní záležitosti
7.1. Prodej pozemku parc.č. 989/166 včetně budovy rodinného domu č.p. 307 a prodej pozemku parc.č. 989/128 v k.ú. Jeseník nad Odrou
7.2. Prodej pozemku parc.č. 989/167 včetně budovy rodinného domu č.p. 308 a prodej pozemku parc.č. 989/129 v k.ú. Jeseník nad Odrou
7.3. Žádost o slevu na prodej pozemku parc.č. 989/161 včetně budovy rodinného domu č.p. 302 a prodej pozemku parc.č. 989/123 v k.ú. Jeseník nad Odrou
7.4. Odkoupení pozemků parc. č. 1599, 1642, 1643 v k.ú. Jeseník nad Odrou
8. Finanční záležitosti
8.1. Zápis z 5. schůze finančního výboru
8.2. Rozpočtové opatření č. 6/2019
8.3. Střednědobý výhled rozpočtu 2021-2023
8.4. Rozpočet obce na rok 2020
8.5. Pověření rady obce schvalovat rozpočtová opatření do konce roku 2019
8.6. Pověření rady obce schvalovat rozpočtová opatření v roce 2020
8.7. Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, o místních poplatcích
8.8. Návrh na vyřazení majetku z evidence
8.9. Informace o probíhajících akcích
9. Návrh 1. etapy Plánu společných zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Jeseník nad Odrou
10. Smlouva o údržbě cyklostezky s Obcí Vražné
11. Zápis z 2. schůze kontrolního výboru
12. Různé, diskuse
13. Závěr

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zobrazena.

K formátování textu můžete použít tyto formátovací HTML tagy a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>