«

»

Mimořádné opatření k šíření koronaviru SARS-CoV-2

Aktualizované opatření vlády, obce a místních subjektů

Opatření státu:

► Byla vydána oznamovací povinnost pro občany vracející se z Itálie od 7.3.2020 do odvolání

Všem osobám s přechodným a trvalým pobytem v České republice pobývajícím na území České republiky nad 90 dní nebo zaměstnaným na území České republiky, které se navrátí z pobytu na území Italské republiky do České republiky, se nařizuje, aby bezprostředně po návratu do České republiky oznámily tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, svému registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb…

► Byl vydán zákaz návštěv zdravotnických zařízeních, ve kterých se poskytuje lůžková péče od 10.3.2020 do odvolání

Všem poskytovatelům zdravotních služeb lůžkové péče se s účinností od 10.3.2020 nařizuje zákaz návštěv pacientů ve zdravotnických zařízeních, ve kterých se poskytuje lůžková péče, s výjimkou:
• nezletilých pacientů,
• pacientů s omezenou svéprávností,
• rodiček,
• pacientů v hospicech a dalších pacientů v terminálním stádiu nevyléčitelného nemocnění.
Všem zařízením sociálních služeb (podle § 34 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních lužbách) v pobytové formě a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové ormě se s účinností od 10.3.2020 nařizuje zákaz návštěv osob, s výjimkou:
• nezletilých uživatelů sociálních služeb,
• uživatelů sociálních služeb s omezenou svéprávností,
• uživatelů sociálních služeb v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.

► Byl vydán zákaz konání akcí nad 100 osob od 10.3.2020, 18.00 do odvolání

Zakazují se s účinností ode dne 10.3.2020 od 18.00 hod. divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, ochutnávky, trhy a veletrhy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, a to do odvolání tohoto mimořádného opatření.
Tento zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných nebo soukromých osob (např. valná hromada akciové společnosti), které se konají na základě zákona.

► Jsou uzavřena všechna školní zařízení kromě předškolního vzdělávání od 11.3.2020 do odvolání

Zakazuje se s účinností ode dne 11.3.2020:
► osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
► osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

Stránky Ministerstva zdravotnictví ČR
Informace z Krajské hygienické stanice MSK

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zobrazena.

K formátování textu můžete použít tyto formátovací HTML tagy a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>