«

»

Výstraha ČHMÚ – Vydatný déšť, Povodně – stav ohrožení

Situace je opět v normálu bez SPA

Ruší se I. supeň povodňové aktivity (povodňová bdělost), situace je opět v normálu a bez výstrahy.
15.10.2020 | 20.00

Ruší se 2. stupeň povodňové aktivity, zůstává 1. SPA – stav bdělosti.

Povodňová komise obce Jeseník n.O., dle aktuálního stavu místních toků, ruší III. a II. povodňový stupeň povodňové aktivity – stav ohrožení a nebezpečí – na území obce Jeseník n.O. a Polouvsí. Vzhledem k nepříznivé páteční a částečně sobotní předpovědi počasí očekáváme znovu nárust hladiny vodních toků a možného vyhlášení II., případně III. povodňového stupně. Při zhoršení situace budete informováni rozhlasem a na internetových a facebookových stránkách obce. Dále zůstává neprůjezdná komunikace u mlýna mezi Jeseníkem n.O. a Mankovicemi a částečně ulice kolem Koudelků.

Vážení spoluobčané, v okamžiku, kdy dojde k dalšímu výraznému poklesu hladiny vodních toků, můžete požádat na obecním úřadě o vyčerpání vody ze zatopených sklepů. V případě zájmu kontaktujte místostarostu obce p. Libora Macháče, na telefonním čísle 606 635 654. Dále shromažďujeme žádosti na zapůjčení vysoušečů, kterých bude pouze omezené množství. Žádosti a zápůjčky bude evidovat paní Pavlina Kopecká, tel. 604 588 459.
15.10.2020 | 8.00

Ruší se 3. stupeň PA, zůstává 2. SPA – pohotovost.

Vážení spoluobčané, povodňová komise obce Jeseník nad Odrou, dle nynějšího stavu místních toků, ruší III. povodňový stupeň. Dále zůstává II. stupeň povodňové aktivity – pohotovost, na území obce Jeseník nad Odrou a Polouvsí. Při zhoršení situace budete informováni rozhlasem. Na obecním úřadě zůstávají přítomni zástupci povodňové komise.
14.10.2020 | 19.00

Povodňová komise obce Jeseník nad Odrou vyhlašuje 3. stupeň povodňové aktivity – stav ohrožení, na vodním toku Luha – území obce Jeseník nad Odrou a Polouvsí.

Vyzýváme občany ohrožených oblastí, kde je reálné nebezpečí povodně, aby přijali opatření k ochraně vlastních životů, zdraví a majetku. Dále Vás upozorňujeme na výskyt vody na obecních a krajských komunikacích. Neprůjezdné jsou momentálně tyto komunikace: Jeseník nad Odrou – Mankovice – u mlýna, Jeseník nad Odrou – místní komunikace pod kostelem, Jeseník nad Odrou – místní komunikace – u Koudelků. Se zvýšenou opatrností jsou průjezdné komunikace z centra obce Jeseník nad Odrou směrem na Polouvsí a podjezd pod mostem na Hrabětice. Žádáme Vás o obezřetnost a ohleduplnost. O vývoji situace budete informováni rozhlasem.
14.10.2020 | 9.00

Byl dosažen 2. stupeň povodňové aktivity – pohotovost, na vodním toku Luha v Jeseníku nad Odrou.

Vzhledem k nepříznivému vývoji počasí očekáváme vyhlášení 3. povodňového stupně – ohrožení. Vyzýváme občany ohrožených oblastí, kde je reálné nebezpečí povodně, aby přijali opatření k ochraně vlastních životů, zdraví a majetku. O vývoji situace budete informováni rozhlasem. Na obecním úřadě budou celou noc přítomni zástupci povodňové komise.
13.10.2020 | 21.00

Povodňová pohotovost

Platnost: od 13.10.2020 | 21.30 do odvolání
Povodňová pohotovost – 2. stupeň povodňové aktivity v některých říčních profilech. Voda v řekách se může vylévat z břehů do okolní krajiny.
Doporučení ke zmírnění následků jevu: Vzestupy hladin řek, voda v některých řekách se může vylévat z břehů do okolní krajiny. Možnost zvýšeného odtoku vody a snížení stability stromů v podmáčené půdě. Možnost průtoků vody přes komunikace, riziko aquaplaningu. Doporučuje se sledovat vývoj situace a jeho prognózu (na www.chmi.cz nebo v médiích). Uposlechnout pokynů povodňových orgánů, policie a Hasičského záchranného sboru. Připravit se na možnost vzniku povodně. Vyvarovat se koupání, plavání, jízdy lodí apod. v korytě toku a bezprostředním okolí. Nevstupovat a nevjíždět do proudící vody a zatopených míst. Omezit pohyb v podmáčených oblastech, kde hrozí pády stromů.

Vydatný déšť

Platnost od 13.10.2020 | 21.30 do 14.10.2020 | 12.00
Vydatný déšť s úhrny 30 až 60 mm/24h.
Doporučení ke zmírnění následků jevu: Možnost zvýšeného odtoku vody z krajiny a průtoku vody přes komunikace. Snížená viditelnost a riziko aquaplaningu. Za deště je třeba snížit rychlost jízdy autem a jet velmi opatrně. Nevstupovat a nevjíždět do proudící vody a zatopených míst.

Stav průtoku a hladiny na vodním toku Luha v Jeseníku n.O.


vlevo mapa výstrahy 14.10.2020 v 16.53 | vpravo dosažení SPA na jednotlivých tocích 14.10.2020 ve 12.00

 ZDROJ DAT

Výstup z měření hladiny Luhy v Jeseníku n.O. v době výstrahy

Výstup z měření hladiny potoka v Hůrce v době výstrahy

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zobrazena.

K formátování textu můžete použít tyto formátovací HTML tagy a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>