«

12. Schůze Zastupitelstva obce Jeseník nad Odrou

12. Schůze zastupitelstva obce Jeseník nad Odrou a místních částí proběhne ve středu 24. března 2021 v sále kulturního domu v Jeseníku nad Odrou č.p. 159 od 16.00 hodin.

Program
1. Zahájení
2. Ověřovatelé zápisu
3. Ověření zápisu z 11. schůze zastupitelstva obce
4. Činnost rady obce za předchozí období
5. Finanční záležitosti
5.1. Zápis z 10. schůze finančního výboru
5.2. Závěrečný účet obce Jeseník nad Odrou za rok 2020
5.3. Účetní závěrka obce Jeseník nad Odrou sestavená k 31.12.2020
5.4. Rozpočtové opatření č. 1/2021
5.5. Informace o probíhajících a plánovaných investičních akcích
5.6. Žádost o zápůjčku zevsociálního fondu
6. Majetkoprávní záležitosti
6.1. Prodej pozemku parc.č. 209 v k.ú. Blahutovice
6.2. Směna pozemků parc.č. 388/2 za část pozemku parc.č. 308/47 v k.ú. Blahutovice
6.3. Prodej pozemků Povodí Odry
7. Zpráva o uplatňování Územního plánu Jeseník nad Odrou v uplynulém období
8. Různé
8.1. Zápis z 5. schůze kontrolního výboru
8.2. Přísedící Okresního soudu v Novém Jičíně
8.3. Zápis z jednání Kontrolního výboru Regionu Poodří ze dne 3.12.2020
8.4. Zápis z jednání Kontrolního výboru Mikroregionu Odersko ze dne 13.11.2020
8.5. Pasport dopravního značení
8.6. Pasport zeleně
8.7. Investiční záměr rekonstrukce Základní školy Jeseník nad Odrou
8.8. Investiční záměr Energetické úspory BD Blahutovice 51.
9. Diskuze
10. Závěr

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zobrazena.

K formátování textu můžete použít tyto formátovací HTML tagy a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>