«

»

13. Schůze Zastupitelstva obce Jeseník nad Odrou

13. Schůze zastupitelstva obce Jeseník nad Odrou a místních částí proběhne ve středu 9. června 2021 v sále kulturního domu v Jeseníku nad Odrou č.p. 159 od 16.00 hodin.

Program
1. Zahájení
2. Ověřovatelé zápisu
3. Ověření zápisu z 12. schůze zastupitelstva obce
4. Činnost rady obce za předchozí období
5. Majetkoprávní záležitosti
5.1. Prodej části pozemku p.č. 1137/3 v k.ú. Jeseník nad Odrou
5.2. Směna části pozemku p.č. 1137/3 za část pozemku p.č. 1135 vše v k.ú. Jeseník nad Odrou
5.3. Prodej části pozemku p.č. 411/3 v k.ú. Hůrka (dle GP p.č. 411/12)
5.4. Prodej pozemku p.č. 597/1 v k.ú. Jeseník nad Odrou
5.5. Odkoupení pozemku parc.č. 254 včetně budovy RD č.p. 3 a pozemku parc.č. 255 vše v k.ú. Polouvsí
5.6. Smlouva o bezúplatném převodu majetku ČR – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
5.7. Odkoupení pozemku parc.č. 473 v k.ú. Hůrka
6. Změna katastrální hranice v k.ú. Polouvsí a k.ú. Hůrka
7. Finanční záležitosti
7.1. Zápis z 11. schůze finančního výboru
7.2. Rozpočtové opatření č. 2/2021
7.3. Informace o probíhajících investičních akcích
7.4. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Městu Nový Jičín – spolufinancování základní sítě sociálních služeb
8. Zpráva o uplatňování Územního plánu Jeseník nad Odrou v období 2017 – 2021
9. Likvidace Dobrovolného svazku obcí SOMPO 2016
10. Obecně závazná vyhláška č. 1/2021, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 2/2006 Sb., o nakládání s komunálním odpadem v obci Jeseník nad Odrou
11. Pasport místních komunikací
12. Dodatek ke smlouvě o údržbě cyklostezky s Obcí Vražné
13. Studie veřejných ploch v Jeseníku nad Odrou – „U líp“ a „U Kyselky“
14. Diskuze
15. Závěr

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zobrazena.

K formátování textu můžete použít tyto formátovací HTML tagy a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>