«

»

Kronika dobrovolných hasičů v Hůrce – rok 1988

Třetí díl našeho seriálu digitalizace a publikování místní hasičské kroniky popisuje rok 1988. Stať začíná informací o nově zvoleném složení výboru ZO SPO Hůrka po doplňujících volbách na výroční členské schůzi konané ke konci roku předchozího.

Předsedou zůstává František Pantůček. Celkem organizace ustanovila 13 členů výboru a 3 členy revizní komise.

Jako každý rok se ZO zavázala k odpracování brigádnických hodin při údržbě požárnické techniky, v investiční výstavbě objektů obecné vybavenosti, v akci „Z“ apod. Např. pro pomoc v zemědělství bylo v plánu splnit min. 100 odpracovaných hodin. Stanovila se kvóta pro sběr železa a také vzešel cíl získat 4 dárce krve. Závazky byly stanoveny na počest 7. sjezdu PO ČSSR konaném v Praze.

Plesovou sezónu hasiči opět obohatili Požárnickým plesem v sále místní hospody. K tanci a poslechu hrál „Music – plast“ Dřevoplast pod vedením S. Heryána. Do kroniky pod své fotky přidali vlastní rukou psané věnování.

27. února 1988 si své „ano“ řekli Dagmar Feiková a Vladimír Bok. Na slavnostní schůzi v únoru popřál jménem všech požárníku předseda ZO SPO Franta Pantůček velitelovi Láďovi všechno nejlepší na společné cestě se slečnou Dášou.

Rok 1988 byl v místní obci Hůrka také rokem intenzivní výstavby nového sportovního areálu za koupalištěm. Kronika obsahuje plánek navrženého areálu, podle kterého vzniklo travnaté fotbalové hřiště, antukové tenisové hřiště s oplocením, otevřené volejbalové hřiště a cvičná 60m požárnická dráha. Celkem bylo toho roku na této akci odpracováno 1 201 brigádnických hodin. Tuto brigádu převážně vedli Jiří Dresler a Karel Janovský.

Dva zástupci našeho sboru byli i v tomto roce popřát k životnímu jubileu našemu dlouholetému členu. Zdeněk Glogar slavil 50 let a při té příležitosti mu byl za hasiče předán dárkový balíček.

Námětového cvičení v sousedním Jeseníku n.O. se zúčastnilo naše zásahové družstvo v neděli 3. srpna o sedmé hodině ranní. Úkol byl splněn všemi sbory, kromě kolegů z Blahutovic, kterým spadl stroj na zem. Cvičilo se v „tahání“ vody z Luhy do sportovního areálu. Hůrka měla komplikace pouze při svolávání požárníků u spuštění poplachu. Neznámou závadou siréna na budově zbrojnice nehoukala a navíc vypadával jistič. Problém během krátké chvíle vyřešil Vláďa Bok, který z ní odstranil vrabčí hnízdo. Družstvo úkol nakonec úspěšně splnilo, ale zato, jak se píše v kronice: „při houkání sirény, kromě několika starších občanů, to skoro s nikým nehlo. Bohužel…“.

Září toho roku jeli členové organizace na třídenní zájezd do Jižních Čech. Prvním cílem byla Přibyslav a prohlídka soudobé i dávno minulé požární techniky. 41 účastníků se poté přes Havlíčkův Brod přesunulo do Jindřichova Hradce, kde si prohlédli město. Další trasa vedla do Trhových Sviní, kde bylo zajištěno ubytování a strava. Hotel U Dvou čápů, resp. jeho konzumační lístek, „stál některé mladíky skoro celou hotovosť“. Následující den účastnici zájezdu navštívili v Českých Budějovicích Černou věž a někteří i vyhlášené „masné krámy“. Odpoledne patřilo prohlídce zámku Hluboká. Na zpáteční cestě se zastavilo v rodišti Jana Žižky – Trocnově. Třetí den zájezdu hasiči navštívili Český Krumlov a v něm si prohlédli divadlo s otáčivým hledištěm, park a zámek. Řidičem autobusu, který bezpečně vozil všechny účastníky, byl Zdeněk Šibl.

K soutěžím dospělých v roce 1988. Oblastní kolo se konalo 11. června v Luboměři, kde naši muži obsadili 5. místo. Složení družstva: Bok Vladimír, Vahalík Josef, Vahalík Jaroslav, Vahalík Radim, Glogar Stanislav, Kovář Karel, Kovařčík Petr, Kovařčík Vladimír, Dresler Jiří, David Libor, Nasswetter Pavel, Pavlík Josef. A jejich další výsledky? Odry – družstvo nehodnoceno pro montáž koše pod vodou. Starojická Lhota – diskvalifikace z důvodu rozpojení hadic. Hodslavice – předposlední místo, nenastříkaly se včas nástřikové terče. Bílovec a Vysoká shodně 6. místo. Poslední soutěž v záři ve Studénce dovršila smůlu sportovního mužstva uvolněným seřizovacím šroubem na ventilu stroje, který Hůrku posunul na konec výsledné tabulky. Poté přišla ještě účast na soutěžích v Příboře a Jerlochovicích, avšak v kronice bez záznamů o výsledku.

V roce 1988 požárníci v Hůrce uspořádali první žákovskou soutěž O Pohár předsedy Občanského výboru, kde se zúčastnily 4 družstva. Naší žáci v ní obsadili první místo. A dále proběhl první branný závod za účasti 8 družstev v rámci hry „Plamen“. I v této soutěži byli naši žáci úspěšní.

Závěrem lze vyzdvihnout práci a aktivitu horeckých hasičů v roce 1988, kterou dokládá i soupis plnění kulturních a sportovních činností:
leden – kuželky v budově sídla JZD v Jeseníku n.O.
leden – akce pro děti – bazén a prohlídka stanice hasičů v Novém Jičíně
únor – opět oblíbené kuželky v Jeseníku
únor – požárnický ples v Hůrce
březen a duben – kino ani beseda o požární ochraně se nekonaly
květen – májové oslavy
červen – žákovská soutěž v Hůrce
červenec – sobotní letní noc na koupališti a nedělní pouťové odpoledne
červenec – branný závod pro děti
září – zájezd do Jižních Čech
prosinec – branný závod na sněhu – nekonal se pro málo sněhu
prosinec – výroční členská schůze byla po změně plánu přesunuta na jubilejní rok 1989, kde sbor slavil 80 let od svého vzniku.

Ladislav Segeťa – místostarosta

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zobrazena.

K formátování textu můžete použít tyto formátovací HTML tagy a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>