«

»

Kronika dobrovolných hasičů v Hůrce – rok 1989

Rok 1989 byl v našem sboru významný. Slavilo se tehdy 80 let od vzniku hasičů jako takových v Hůrce.
Kronika v tomto roce i samotnými oslavami začíná. Celá akce byla rozvržena do tří dnů:

pátek 28. července 1989 – Slavnostní schůze
Na večerní schůzi bylo provedeno zhodnocení činnosti za celé období existence hasičského, později požárnického sboru v naší obci. Řada našich členů byla tehdy vyznamenána. Schůze se rovněž zúčastnili hosté z okolních vesnic (Starojické Lhoty, Starého Jičína a Jeseníku nad Odrou). Dále pak zástupce OV SPO v Novém Jičíně, zástupce ONV Nový Jičín – OS Sboru PO a také zástupce MNV, JZD a předseda OV v Hůrce. Schůze se zúčastnilo 43 členů ZO a 10 hostů a konala se v místnosti OV v hasičské zbrojnici.
Kronika uvádí i seznam vyznamenaných osob z řad místních hasičů. Jednalo se o Čestné uznání ÚV SPO, medaile „Za zásluhy“ KV SPO, čestné uznání KV SPO, medaile „Za příkladnou práci“ OV SPO a Čestné uznání OV SPO. Celkem bylo oceněno 15 členů.

sobota 29. července 1989 – Požárnická letní noc
V sobotu hasiči z Hůrky uspořádali na koupališti Požárnickou letní noc. K tanci a poslechu hrálo „Ergo“. Akci navštívilo bezmála 200 účastníků. Počasí se tehdy také vydařilo a celá událost se zpětně hodnotí jako jedna z nejlepších.

neděle 30. července 1989 – Pouťová zábava
Jak bylo zvykem, tak i tento rok byla pozvána dechovka „Borovanka“ z Příbora. Při oslavách 80 let sboru dechová hudba hrála při pochodu požárníků a občanů od Šnajdárků (křižovatka na Jeseník n.O.) až na koupaliště, kde oslavy pokračovaly.

Změny v členské základně. Na únorové členské schůzi bylo přijato 6 nových členů. Dva členové se kvůli bydlišti odhlásili a na poslední cestě hasiči doprovodili svého bratra Jana Kašného. V roce 1989 se popřálo k významnému životnímu jubileu Karlovi Dreslerovi (75 let), Františkovi Dorazilovi (70 let) a Františkovi Pavlíkovi (50 let).

První červencová neděle patřila organizaci Branného závodu pro děti pořádaného na koupališti. I díky nádhernému počasí se akce těšila velké návštěvnosti závodníků. V kategorii do 8 let věku z celkových 17 startujících zvítězil Danek Petera. V kategorii starších žáků se z 15 startujících jako první umístil Martin Pantůček.

V záři byly na koupališti uspořádány dva fotbalové zápasy. Žáci z Hůrky si zahráli proti žákům z Bernartic nad Odrou. Jak se v kronice píše: „Naše mládež rozdrtila své vrstevníky z Bernartic 15:2“.
Druhý zápas – Ženatí proti svobodným 3:8 (2:3). Bylo to po dlouhé době obnovení tradice těchto zápasů. Ženatí v druhém poločase ztratili fyzičku a výsledek zápasu už neobrátili. Musí se uznat, že mezi svobodnými hrálo více „profíků“, a ti se dají těžko uběhat. Mužstvo ženatých však věřilo, že příště už se mezi ně ze svobodných někdo přidá.

Sportovní aktivity hasiči také pěstovali v dalších směrech. V tomto roce proběhly celkem tři kuželky v areálu JZD v Jeseníku n.O. – v lednu, v listopadu a v prosinci. Zájem o tento sport se přesunul spíše na mladší generaci. Pro všechny turistické příznivce v obci místní požárníci uspořádali výšlap na hrad Helfštýn. Trasa vedla z Hůrky pěšky do Jeseníku n.O. a pak vlakem do Lipníku nad Bečvou. Odtud už přes Týn na Helfštým. Zpět pak přes Drahotuše do Hranic a vlakem domů. Výšlapu se zúčastnilo 6 dospělých a 5 dětí. Celkově ušli přes 20 km.

Sportovní družstvo mužů se účastnilo květnového oblastního kola ve Fulneku a vybojováním 3. místa postoupili do okresního kola pořádaného v Jeseníku n.O. Tato následná soutěž se ale našim zástupcům nedařila, protože ztratili body ve štafetě. Zato si ale hasiči chválili počasí i celkovou spoluorganizaci závodu se ZO SPO Jeseník n.O. Ten rok se mužstvo zúčastnilo také 6 pohárových soutěží. A to v Mořkově, Kujavách, Opatovicích, Odrách, Hodslavicích a ve Slatině. Omlazené družstvo mužů bylo ctižádostivé se snahou o dobré výsledky, avšak občas jim plány změnily menší zkušenosti nebo i závady na technice vybavení. V Hůrce s  pořádaly dvě soutěže. Jak tradiční soutěž žáků, kde tenkrát zvítězilo družstvo z Fulneku a naši byli druzí, tak i soutěž mužů při příležitosti oslav 80. let SPO v Hůrce, kde zabojovalo 15 družstev. Zvítězilo ČSD Studénka – nádraží „B“, naši muži skončili v silné konkurenci osmí.


Závěr hasičského roku patřil Výroční členské schůzi v duchu doznívajících oslav vzniku organizovaných hasičů v Hůrce. Zprávu o činnosti přednesl jednatel ZO Josef Kovář. Po zhodnocení průběhu i organizace oslav se zmínil také o zásahovém a sportovním mužstvu a o družstvu žáků. Výroční zhodnocení činnosti obsahovalo i pochvalu za brigády na dokončení sportovního areálu a také za budování hospody na koupališti. Nezapomněl uvést bohatou sportovní aktivitu členů a pravidelně pořádané „letní noce“ na koupališti. Tento rok hrála skupina Krystal. Akce se moc nevydařila, protože pršelo a o půlnoci vypnuli ve vesnici proud. V hospodaření sboru skončili horečtí hasiči se schodkem 2,5 tisíce Kčs, což není tak špatný výsledek vzhledem k nákladnosti pořádaných oslav vzniku. Celkově činnost ZO i přes určité nedostatky zhodnotil kladně.

Kroniku od jejího založení, tj. od roku 1986, sepisoval a graficky upravoval Karel Janovský ml. (Hůrka 40) – pozn. red.

Ladislav Segeťa – místostarosta

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zobrazena.

K formátování textu můžete použít tyto formátovací HTML tagy a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>