«

»

Kronika dobrovolných hasičů v Hůrce – rok 1990

Porevoluční rok 1990 je v kronice označen „rokem přeměn“. Hasičské aktivity neutuchaly – skladba akcí byla sice trochu jiná, než za minulého režimu, ale počet se nezmenšil, spíše naopak. Vznikaly nové společenské události nebo se vracelo k obnoveným tradicím.

V tomto roce nemuselo zásahové družstvo mužů vyjet k žádnému požáru. O to více se věnovalo požárnímu sportu. Mužstvo bylo ve složení: Vladimír Kovařčík ml. – velitel, Josef Vahalík – strojník, Ladislav Bok ml. a Radim Vahalík – sání, pravý proud, Pavel Nasswetter – rozdělovač, Marek Hanzelka a Jan Man – levý proud. Náhradníci: Martin Fusek, František Pavlík a Petr Kovařčík. Na okrskové soutěži v Jerlochovicích si mohli sáhnout na třetí místo, ale byli neklasifikováni. Následovaly pohárové soutěže na Jičině, v Odrách, Palačově a v Hodslavicích s výsledky N, 8., 5. a 4. místo. Nakonec jedno vítězství kluci získali, a to nejlepším výsledkem na soutěži v Autopalu, kde Radim Vahalík získal 1. místo v běhu na 100 m překážek.

V roce 1990 hasiči v Hůrce uspořádali dvě taneční zábavy, v obou případech hráli Apači. Počasí i finanční efekt do pokladny si hasiči pochvalovali, což se ale nedalo říci o reakci některých spoluobčanů na hlasitost projevu hudební skupiny. Na pouť byla opět pozvána Borovanka z Příbora. Na dechovku na koupaliště přišlo přes 200 lidí.

Obnovené oslavy sv. Floriána (patrona hasičů) na Starém Jičíně. Naši hasiči se zúčastnili tohoto setkání jako nejpočetnější skupina 8 členů. Po mši v kostele sv. Václava se šlo průvodem v čele s dechovou muzikou na městečko a poté do hospody, kde bylo přichystáno malé občerstvení. Toto příjemné setkání naši bratři opouštěli hluboko po obědě se slibem, že pokud se tyto slavnosti budou příští rok opakovat, tak se rádi zúčastní opět.

Družba s letci. V září t.r. byl v Hůrce v parčíku u zastávky odhalen památník letcům, kteří havarovali na horeckém kopci v srpnu 1964, všech deset mužů tehdy zahynulo. Události předcházel průvod vesnicí v doprovodu vojenské dechovky. V okamžiku odhalování památníku přeletěla nad Hůrkou letka z Mošnova. Mezi letci, MNV a námi hasiči byla podepsána trojdohoda, kde se strany zavázaly k pravidelnému setkávání se u památníku „vrtule“. Naše úkoly byly starat se o památník a v den výročí stát čestnou stráž. Toto první setkání dále za hudby dechovky pokračovalo na výletišti. Letci po svém slibu pozvali 10. října 1990 místní občany na prohlídku letiště a proběhly i vyhlídkové lety nad Severní Moravou. Na oplátku hasiči pozvali letce na kuželky do Jeseníku.

Kromě požárního sportu hasiči provozovali pravidelně i jiné sporty. Kuželky v Jesenické budově JZD se uspořádaly 4x, v listopadu i se zmíněnými letci z Mošnova. Pro děti byl uspořádán únorový branný závod, jak už tradičně, bez sněhu. Účastnilo se 12 převážně malých dětí. Koncem prázdnin se žáci vypravili pod vedením Ládi Glogara a Jarka Vahalíka stanovat do Hustopeč nad Bečvou. V prosinci navštívili bazén a spojili to s prohlídkou profesionální hasičárny v Novém Jičíně. Při přednášce Zdeňka Kováře byl vyhlášen poplach, a tak děti mohli vidět „profíky“ v akci. Fotbalové hřiště na koupališti v letních měsících po delší době hostilo místní fotbalové borce. Sehrály se dva zápasy Hořansko – Dolansko. Každé mužstvo tehdy vyhrálo jeden zápas.

Jubilea v tom roce slavili Antonín Šnajdárek (75 let) a Jaroslav Staněk (60 let). U obou oslavenců byli zástupci sboru popřát a předat dárkový balíček. Bohužel se tehdy hasiči museli rozloučit s bratrem hasičem Bedřichem Dreslerem, který se dožil 87 let.

1. února 1991 proběhla výroční valná hromada členů sboru. Na této schůzi se volilo nové složení výboru (15 členů) a revizní komise (5 členů). Výroční zprávu přednesl starosta František Pantůček. Kromě výše uvedených informací zpráva také obsahovala zhodnocení výsledků sportovního družstva mužů a žáků. Pod novým vedoucím Ladislavem Glogarem mladí hasiči získali putovní pohár předsedy OV v Hůrce a pouze neúplná kronika zabránila ve vítězství ve hře Plamen. Starosta se také zmínil o rozvoji výletiště s otazníkem nad budoucností provozovatele hospody. Poté přednesl návrh, aby se hasiči z Hůrky (společně s hasiči z Bernartic n.O.) navrátili zpět ke starojickému okrsku. Návrh byl jednohlasně přijat. Závěrem schůze bylo za SPO Hůrka předáno 11 čestných uznání členům sboru.

Ladislav Segeťa – místostarosta

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zobrazena.

K formátování textu můžete použít tyto formátovací HTML tagy a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>