«

»

Po dvou letech jsme se opět sešli na výroční členské schůzi


V pátek 28. ledna 2022 proběhla v sále kulturního domu Výroční členská schůze SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Hůrka.

Za předsednickým stolem byli starosta Pavel Dorazil, 1. místostarosta Ladislav Segeťa (provázel schůzí), 2. místostarosta Daniel Glogar a velitel Tomáš Sládeček. Dále byli přítomni: pokladník Marek Segeťa, revizoři, vedoucí mládeže, družstvo žen, další členové a hosté. Celkem se sešlo 45 lidí.

U příchodu bylo možno zaplatit členské příspěvky za 2 roky v hotovosti. Nově byla možnost platby i přes QR kód uvedeném na pozvánce.

Po minutě ticha za zemřelé členy sboru následovala dle schváleného programu Zpráva o činnosti sboru za dva uplynulé roky – tu přednesl Ladislav Segeťa. Dále se pokračovalo Zprávou o činnosti výjezdové jednotky za rok 2021, kterou přednesl Tomáš Sládeček (Zprávu za rok 2020 si mohli členové přečíst z Jesenického zpravodaje již dříve). A konečně Zprávu o hospodaření sboru za uplynulé dva roky přednesl Marek Segeťa. Jan Dorazil poté za revizní komisi potvrdil soulad výsledného stavu pokladny s hospodařením.

Ladislav Segeťa seznámil členy s plánovanými akcemi na rok 2022. Zmínil i, že kvůli koronaviru se po dva roky nekonané soutěže žáků, mužů a žen snad dle plánů vedení sboru tento rok uskuteční. V květnu se zúčastníme Oslav sv. Floriána na Starém Jičíně. V září pak uspořádáme Horeckou traktoriádu s tuplákem. Další plánovanou akcí společně Osadním výborem je listopadový Lampionový průvod Hůrkou. Doufáme však, že kulturního vyžití bude v obci tento rok více.

Vedoucí družstva žen Simona Šťastná přednesla ohlédnutí za sportovními aktivitami v roce 2021. Jako poděkování za uplynulou sezónu jsme celé družstvo ocenili dárečky.

Ve volné diskuzi se přihlásila zástupkyně Cvičenek a zároveň členka sboru Terezie Kachlová, která zmínila, že by se horecké ženy rády vrátily k pravidelnému cvičení a k uspořádání tradiční Sportovní zábavy v sále školy – pokud to okolnosti dovolí. Ve své řeči také poděkovala sboru za dosavadní podporu cvičenek.

V závěru schůze byly diskutovány také některé obecní plány v Hůrce.

Po oficiální části následovala volná zábava s pohoštěním – výbornou domácí klobáskou, točeným pivem, alko i nealko nápoji. Před druhou hodinou ranní jsme se nakonec rozpustili.

Jednotlivé Zprávy a příspěvky zveřejníme v dalších článcích.

text a foto: Jiří Segeťa

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zobrazena.

K formátování textu můžete použít tyto formátovací HTML tagy a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>