«

»

Kronika dobrovolných hasičů v Hůrce – rok 1991

Rok 1991 – rok dalších změn. Oproti dosavadnímu stylu zápisu stránek místní hasičské kroniky se nově začala používat výpočetní technika. Další roky jsou již zapisovány a tištěny z programu Microsoft Word.

V samotné kronice již nadále nejsou vlepeny fotografie, protože se všeobecně bralo, že to do tohoto druhu publikace nepatří, o to více prostoru je věnováno textům. Ale jak známo, obrázek vydá za tisíc slov, a proto se budeme snažit po skenech kroniky zařadit i vypátrané historické obrázky.

Tímto bychom vás poprosili o spolupráci. Pokud byste měli doma nějaké fotografie z devadesátých let, které by nějak souvisely s horeckými hasiči, prosím kontaktujte nás, rádi je zapracujeme do kroniky. Děkujeme.

Z hlediska výcviku sportovních družstev se jevil tento rok, jako velice příznivý. Za Hůrku běhaly dvě družstva mužů a jedno družstvo žáků. Mužstva se přes léto zúčastnila šesti pohárových soutěží, a to postupně v Bernarticích n.O., Odrách, Opatovicích, Hodslavicích, na Vysoké a v Palačově. Zápis v kronice vyzdvihuje okrskovou soutěž v Hůrce, kdy družstvo mužů „A“ vyhrálo a „B“ skončilo třetí.

Rovněž žákům pod vedením Ladě Glogara se dařilo. Ve Vlkovicích obsadili třetí místo, ve Starojické Lhotě zvítězili a v Odrách skončili druzí. Smůla je ale provázela v domovské Hůrce, kde při požárním útoku nesestřelili nástřikový terč. V Libhošti poté nebyli vůbec přijati do soutěže. Ke konci roku se ještě zúčastnili branného závodu ve Vlkovicích.

Hasiči jako tradičně na srpnovou pouť uspořádali pro mladší ročníky letní noc se skupinou „Systém“. Ti dříve narození pak zase ocenili nedělní posezení a tanec u dechovky „Borovanka“. V srpnu za spoluorganizace s Obecním úřadem a letci z Mošnova (tzv. trojdohody) uspořádali uctění památky leteckého neštěstí v Hůrce. Průvod zúčastněných se pak vydal na koupaliště, kde byla zorganizována taneční zábava. Rovněž se naši hasiči i s manželkami zúčastnili výroční valné hromady hasičského okrsku na Starém Jičíně. Ve stejné obci pak byli přítomni i na oslavách sv. Floriána.

Jak bylo avizováno v minulém díle našeho seriálu putování kronikou, Jednota končila s provozem hospody na koupališti. Hasičský výbor v poměru hlasování 11:6 rozhodl, že požádá Obecní úřad v Jeseníku n.O. o pronájem těchto prostor. Když se ale zjistilo, že v hospodě kromě židlí a stolů nezůstalo nic, od záměru upustil. Dalším důvodem bylo i to, že by hasiči pravděpodobně na tuto činnost neměli kapacity.

V roce 1991 oslavili Zdeněk Dresler 60 let, Jiří Fusek 50 let a Karel Janovský st. 70 let. Bohužel dva členové nás hasiče i své blízké opustili. Byli to Antonín Šnajdárek (dlouholetý člen výboru, pět let vykonával funkci velitele) a Josef Bajer (bývalý velitel sboru a starosta).

Na poli sportovním stojí za zmínku květnový branný závod, kde děti soutěžili v okruhu koupaliště, Panského lesa i horeckého kopce. Starší kategorii vyhrál Marek Segeťa, mladší kategorii Jiří Dorazil. Tradiční kuželky v Jeseníku byly uspořádány celkem třikrát a stále se těšily velké oblibě.

Výroční valná hromada se konala až na konci ledna roku následujícího. Starosta obce Arnošt Zeman zhodnotil činnost hasičů pro obec kladně a vyjádřil podporu hasičů Obecním úřadem i pro roky následující. Podobně mluvil i starosta hasičů František Pantůček, který navíc popřál všem přítomným vše dobré v novém roce i v osobním životě.

Ladislav Segeťa – místostarosta

dechová hudba Borovanka

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zobrazena.

K formátování textu můžete použít tyto formátovací HTML tagy a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>