«

»

Kronika dobrovolných hasičů v Hůrce – rok 1992

Rok 1992 – rok dalších změn. Tato doba, jak píše kronika, byla obdobím úprav v legislativě, které se týkaly i samotných dobrovolných hasičů. Velký důraz byl kladen na aktivitu, která měla udržet zájem mladých hasičů o dění v naší organizaci.

Na poli sportovním soutěžilo družstvo mužů A i B a družstvo žáků, ti byli ve složení: Marek Segeťa, Jiří Dorazil, Marek Lombard, Lukáš Janovský, Zbyněk Kovář, Jan Sikora, Radim Glogar, Pavel Dorazil, Jiří Segeťa a Ladislav Segeťa. Družstvo vedl Ladislav Glogar.

Hodnocení družstva žáků: květen – soutěž v Tísku (17. místo), červen – soutěž v Hůrce (2. místo), červenec – soutěž v Odrách (4. místo), září – soutěž ve Starojické Lhotě (2. místo). Závěrem roku při branném závodu v Mniší naši žáci obsadili 17. místo.

Družstvo dorostenců bylo v sestavě Daniel Glogar, Radim Glogar, Lukáš Hanzelka, Pavel Vrba, Martin Rusek, Jan Petráš a Martin Kovařčík. Toto družstvo však soutěžilo s družstvy mužů, protože dorostenci začali být v hasičském sportu vlastně výjimkou. Družstvo „A“ v květnu vyhrálo okrskové kolo, avšak v červnovém okresním kole v Bernarticích zůstalo v roli poražených. Pohárovou soutěž na Starém Jičíně naše družstvo vyhrálo a v Janovicích si odnesli třetí místo. V týž den mužstvo odjelo ještě soutěžit do Hodslavic, avšak tam se umístilo hluboko ve výsledkovém poli.

Brigádnická činnost byla ten rok velmi čilá. Podařilo se dvakrát uspořádat sběr železného šrotu, pravidelně se čistilo koupaliště a opravilo se oplocení areálu. Celkem včetně údržby techniky bylo odpracováno 520 hodin.

V létě hasiči zorganizovali pouťové odpoledne, kde k tanci a poslechu hrála skupina „Kontiki“. Členové sboru se také jako každý rok zúčastnili oslav sv. Floriána na Starém Jičíně. Po mši v tamějším kostele se všichni v průvodu vydali do klubovny hasičské zbrojnice na malé posezení.

V roce 1992 oslavili 50. narozeniny starosta sboru František Pantůček, velitel civilní obrany Vladimír Kovařčík a člen výboru a cvičitel mužů Jiří Fusek. Dne 13. ledna bohužel tragicky zahynul při výkonu povolání řidiče nákladního auta ve věku 32 let František Janovský. Čest jeho památce.

Z důvodu úmrtí Františka Janovského a odstěhování se z obce Josefa Vahalíka byli nově do výboru sboru zvoleni Tomáš Dorazil a Radim Vahalík.

Hasiči z Hůrky v tomto roce také uspořádali školení rozhodčích. Na první termín přijelo 22 zájemců z Hůrky a okolí. Bohužel školař nepřijel. Na náhradní termín již přijel, ale zase skoro nikdo nedorazil z okolních sborů. Proto Hůrka měla tou dobou nejvíc proškolených členů.

Výroční valná hromada sboru se uskutečnila až 12. února 1993. Za hosty přijel starosta obecního úřadu Arnošt Zeman, člen rady za místní část Eduard Adamec a preventista obecního úřadu Rostislav Románek. Na schůzi se např. odsouhlasilo zvýšení členských příspěvků na 15 Kč za člena na rok.

Ladislav Segeťa – místostarosta

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zobrazena.

K formátování textu můžete použít tyto formátovací HTML tagy a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>