«

»

Kronika dobrovolných hasičů v Hůrce – rok 1994

Ve stati kroniky, která uvozuje hasičský rok 1994 se píše, že veškerá činnost členů byla směrována hlavně na uspořádání důstojných oslav 85. výročí vzniku založení sboru v Hůrce. Hned v lednu byly vytýčeny úkoly, které se postupně plnily až do vrcholu oslav dne 31. července.

V oblasti brigádnické činnosti se zkulturňovaly prostory kolem hasičské zbrojnice a na koupališti. U hasičárny se zřizoval nový plot kolem obecního pozemku, na výletišti se zase opravovala výdejní buňka. V prostorách po prodeji budovy hospody do soukromých rukou již působit nemohli. Kromě těchto příprav také dvakrát proběhl sběr kovového odpadu. Utržilo se přes 12 a půl tisíce korun.

Družstvo žáků se ten rok zúčastnilo pouze jedné, a to domácí, pohárové soutěže v červnu. Po Starém Jičíně, který zvítězil, obsadili druhé místo. Družstvo mužů v květnu na okrskovém kole na Starém Jičíně vyhrálo a postoupilo na okresní kolo do Přerova. Tam se již tolik nedařilo a skončili v poli poražených. Následovala ještě účast mužstva v sousedních Bernarticích.

Pro horecké a starojické děti se uspořádal listopadový branný závod, kde se vytvořilo pět hlídek, které proběhly vyznačenou trasu a splnily určené disciplíny. Tradiční kuželky v Jeseníku proběhly dvakrát.

Oslavy 85. výročí založení místního sboru probíhaly na konci července. V pátek byla, hlavně pro mladší, pořádána diskotéka Mirka Rešla na koupališti. Neděle patřila samotným oslavám uvozené slavnostním průvodem od křižovatky u Šnajdárků až na koupaliště za zvuku Starojické dechovky. Následovala soutěž hasičských družstev v požárním útoku se spodním sáním. Na tuto akci byl pozván i profesionální sbor z Nového Jičína, kdy mimo jiné techniky předvedl i vysokozdvižnou plošinu. Dále tito kolegové „profíci“ pokryli část dolního hřiště hasební pěnou, ze které měly velkou radost hlavně děti. V průběhu oslav hráli Starojičané k poslechu, probíhalo kolo štěstí a další akce. Oslavy se setkaly s pěkným ohlasem. Byla to bohužel i doba útlumu činnosti okolních sborů pod obcí Jeseník nad Odrou.

Jako každý rok se s přáním a dárkovým košem navštívili další členové sboru. Marie Pantůčková oslavila šedesát let, František Dorazil své pětasedmdesátiny a Karlovi Dreslerovi bylo osmdesát. Bohužel se také naposledy rozloučili se starostou br. Františkem Pantůčkem, který zemřel ve svých 52 letech. Franta byl dlouholetým aktivním členem, od roku 1985 vykonával funkci starosty sboru. Čest jeho památce.

Relativní klid místní výjezdové jednotky ustal 8. září 1994, kdy v odpoledních hodinách došlo k požáru stodoly vlevo od kravína. Oheň byl podporován větrem a hrozilo jeho rozšíření na odchovnu mladého dobytka. Požár byl úspěšně lokalizován a následovalo vyvážení hořící slámy a sena mimo prostory budov. Až o půl osmé večer mohlo být místo předáno místní jednotce, která měla za úkol provádět požární dohled o čtyřčlenných hlídkách. Následující den se pokračovalo ve vyvážení slámy a sena. Po předání místa byl výjezd okolo sedmé večer ukončen. Agro Jesenicko poté dopisem od předsedy Ing. Susíka poděkovalo za příkladnou práci jednotky.

Na prosincové výroční schůzi – kde byl za obec přítomen i starosta Arnošt Zeman – byl po zesnulém Františkovi Pantůčkovi zvolen do funkce starosty Jiří Fusek.

Ladislav Segeťa – místostarosta

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zobrazena.

K formátování textu můžete použít tyto formátovací HTML tagy a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>