«

»

Kronika dobrovolných hasičů v Hůrce – rok 1995

V roce 1995 se horečtí hasiči věnovali obvyklým činnostem. Výjimkou byla organizace oslav 50. výročí osvobození vlasti od fašismu.

Vedle hasičů tehdy také působila organizace myslivců, se kterými byla navazována postupně bližší spolupráce, která byla potvrzena i na společném zorganizování vzpomínkové akce na konec II. světové války. V pátek 5. května se všichni sešli před hasičskou zbrojnicí a položili kytice u památníku. Poté se šlo s dětmi a lampiony v průvodu na koupaliště, kde byl zažehnut táborák.

Žáci místního sboru se v roce 1995 zúčastnili několika soutěží, a to v květnu okresního kola ve hře Plamen v Libhošti, dále pak na Perné, v Suchdole n.O., Odrách a ve Větřkovicích. Domácí soutěž O Pohár starosty sboru se uskutečnila 18. června a soutěžilo se v požárním útoku a ve štafetě 4×60 m. Tehdy naši žáci zvítězili. Sezona mladých hasičů byla ukončena branným závodem ve tříčlenných hlídkách na Starém Jičíně. Je dobré na tomto místě připomenout dobrou práci a spolupráci našeho člena Ladě Glogara a Radka Janyška ze Starojického sboru.

Družstvo mužů zahájilo tento rok přípravou na květnové okrskové kolo konané v Hůrce na koupališti. Další jejich účast byla na pohárové soutěži na Starém Jičíně, ale závada na proudnici je z prvních pozic odsunula na konec. Přišla i pozvánka na námětové cvičení do Palačova a Petřkovic, kterého se ale družstvo mužů nechtělo zúčastnit (proč, to kronika nezmiňuje – pozn. red.). A proto se tohoto cvičení, které spočívalo v součinnosti sborů při dálkové dopravě vody, zúčastnilo družstvo tvořené členy výboru.

Brigádnická činnost se sestávala z více rozlišných aktivit. Byly to údržba hasičské techniky, hlavně dopravního automobilu Avie A31, která se připravovala na technickou kontrolu. Dále pak oprava prasklého vodovodu v hasičárně. Věnoval se čas i údržbě sportovišť na koupališti a zvláště tenisovému kurtu. Pravidelně se čistilo koupaliště a byl instalován elektrický rozvaděč do buňky. V roce 1995 se podařilo 3x sesbírat kovový odpad, kdy při prvním sběru byla provedena likvidace hliníku ze střechu ocelokůlny vyhořelé v roce 1994. Celkový příjem do pokladny sboru bylo přes 15,5 tisíce Kč.

Jako každý rok se hasiči z Hůrky zúčastnili oslav sv. Floriána na Starém Jičíně. Šestou neděli po velikonocích, na sv. ducha, se členové sboru, manželky a děti sešli na bažantnici a všichni společně smažili vajíčka. Dále byla zorganizována letní noc se skupinou „Jalovčinka“ na koupališti. Bohužel počáteční spolupráce s novým majitelem hospody nebyla úplně optimální a i výtěžek z této akce byl minimální. Srpen poté patřil opékání selete a různým sportovním soutěžím pro malé i velké na bažantnici. Tato akce se setkala s dobrým ohlasem.

Sportovní činnost, kromě hasičských soutěží, se stálila na pokrčování návštěv kuželny v Jeseníku n.O. V roce 1995 se při dvou setkáních zúčastnilo celkem 32 hráčů.

Toho roku oslavili narozeniny Miroslav Bok (60 let) a Josef Dorazil (93 let). Oběma přišli zástupci sboru popřát s malou pozorností k jejich výročí. Bohužel se hasiči v srpnu museli rozloučit s br. Ing. Josefem Dorazilem, který zemřel ve věku 52 let. Dále pak hasiči vykonali poslední službu sestře Marii Manové, manželce Jana Mana, která byla aktivní členkou ve sboru v Perné. Čest jejich památce.

V tomto roce se také rušila veškerá aktivita hasičského sboru v Polouvsí, který již delší dobu nevykonával žádnou činnost. Likvidace se účastnili i naši hasiči, kterým byla přidělena část použitelného majetku rozpuštěného sboru – hlavně se jednalo o PS12, přívěsný vozík a ruční sirénu.

Ladislav Segeťa – místostarosta

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zobrazena.

K formátování textu můžete použít tyto formátovací HTML tagy a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>