«

»

Kronika dobrovolných hasičů v Hůrce – rok 1996

Rok 1996 znamenal pro místní sbor a také pro všechny sbory působící v České republice seznámení se s novým zákonem o požární ochraně č. 91/95 Sb. a příslušnou vyhláškou Ministerstva vnitra.

Námětové cvičení s dálkovou dopravou vody. V tomto roce byla na letní měsíce připravena akce, která měla prověřit připravenost členů a techniky jednotek sborů dobrovolných hasičů z okrsku Starý Jičín. Šlo o realizaci zásobení hasičské cisterny vodou, která byla u fiktivního požáru domu dětí na horeckém kopci „na hangáře“. Pomocí šesti PPS 12 a hadic B se měla propojit vodní cesta od nádrže na koupališti až na vrchol kopce. Cvičení dopadlo úspěšně. V relativně krátkém čase byla při dopravě vody překonána vzdálenost 960 metrů s převýšením 92 m. Důvodem cvičení, které proběhlo v neděli 19. května bylo také to, že zpevněná lesní cesta na místo požářiště je úzká a mohl by být problém se zásobením vodou v případě kyvadlové dopravy cisternami. Při této akci byl také vytvořen videozáznam Ladislavem Segeťou st..

Mladí hasiči si kvůli počasí sportovních cvičení moc neužili. Dokonce i místní soutěž Pohár starosty musela být přesunuta na září, kdy přijelo jen 5 družstev. Hůrka obsadila pěkné druhé místo. Družstvo mužů na pohárové soutěži pořádané v Janovicích v silné konkurenci obsadilo šesté místo. Jako posledního cvičení se místní hasiči (tentokrát členové výboru) zúčastnili námětovky v Palačově, kde se také prověřovala souhra sborů při dálkové dopravě vody.

První neděle v květnu tradičně patřila účasti na oslavách sv. Floriána na Starém Jičíně. V létě se hasiči na bažantnici i s rodinnými příslušníky sešli na dvou akcích: smažení vajec a opékání selete. Třikrát se navštívila kuželna v Jeseníku n.O. a na horeckou pouť byl zorganizován fotbalový zápas ženatí–svobodní. Ženatí byli tehdy poraženi.

V roce 1996 bylo v řadách hasičů mnoho jubilantů. David Man a Karel Hanzelka – 50 let, František Vrba – 60 let, Zdeněk Dresler – 65 let, Karel Janovský st. – 75 let, Karel Dresler – 85 let. Bohužel ale 10. května naše řady opustil jeden z nejobětavějších členů – člen výboru zodpovědný za materiálové zabezpečení br. Antonín Růsek. Čest jeho památce.

Výroční valná hromada se konala v lednu 1997, kde bylo vyznamenáno více hasičů: odznak sv. Floriána převzali Vladimír Kovařčík st. a Jiří Fusek, Karlovi Janovskému ml. byla udělena medaile za příkladnou práci. Ocenění tehdy předával okresní požární rada Zdeněk Biskup. Mezi hosty byli přítomni: za obec starosta Karel Glogar a za myslivce Antonín David.

Ladislav Segeťa – místostarosta

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zobrazena.

K formátování textu můžete použít tyto formátovací HTML tagy a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>