«

»

Kronika dobrovolných hasičů v Hůrce – rok 1997

„Rok 1997 zůstane v myslích lidí na Moravě jako rok, kdy zasáhly do jejich soukromí ničivé záplavy, které si nepamatuje žádný z nich. Mnoha lidem voda smetla obydlí, jako například v Troubkách u Přerova, Bochoři v Zátoru apod. Mnozí musejí své zatopené domy vysoušet, aby byly alespoň trochu obyvatelné.“
Tak těmito slovy je uvozena další stať místní hasičské kroniky.

Místní část Hůrka byla také zaplavena, ale voda zde nenadělala větších škod. Jinak tomu bylo v okolí říčky Luhy, která tehdy dosahovala po vydatných deštích extrémních průtoků. Naši hasiči zasahovali od pondělí 7. července při záchranných a ostatních pracích, které pokračovaly až do pátku. První zásah byl v Jesenickém mlýně, kde se provádělo zpevnění hrází rybníka. Cestou zpět se odstraňoval strom zakleslý pod silničním přejezdem. Ovšem při postupném stoupání hladiny řeky Odry bylo uvolňování průtoku pod mostem nemožné.

S tehdy působícím starostou obce Ing. Karlem Glogarem byla domluvena hlídací služba na 18.30 hodin. Povodní zasažené nemovitosti v Hůrce byly převážně u Františka Dorazila, Františka Janovského, Vladimíra Novotného a Vladimíra Boka. V Jeseníku n.O. hasiči pomáhali se stěhováním několika ohrožených rodin do budovy mateřské školy. Ve 12hodinových cyklech se na loďkách vozily základní potraviny do vodou odříznutých nemovitostí. Druhá fáze činností spočívala hlavně v čerpání vody ze zatopených sklepů. To probíhalo od středy do pátku, kdy byly celkově odčerpány prostory suterénů nejméně 28 nemovitostí. V pátek 11. července ve 20.15 hodin hasiči ukončili tuto náročnou akci a vrátili se na základnu. Při tomto zásahu byla zničena část požárního vybavení. Podle tehdejších zápisů nebyla v té době funkční spojovací technika a možnost zásahu zdravotnické služby. Hasiči z Hůrky v kronice vyzdvihuji přístup a spolupráci zemědělského družstva Agro Jesenicko, které beze všeho půjčovalo nutnou techniku.

Na tomto místě je dobré připomenou členy sboru, kteří v duchu hesla „Bližnímu ku pomoci – vlasti ku prospěchu“ měnili tato slova v činy: Bok Vladimír, Dorazil Tomáš, Dresler Jiří, Fusek Jiří, Glogar Ladislav, Glogar Stanislav, Kachel Dušan, Vahalík Radim, Silz Zdeněk, Bok Miroslav, Man Václav, Bok Jiří, Kovařčík Martin, Pantůček Martin, Hanzelka Lukáš a Kovařčík Vladimír st. – Sbor dostál slov ocenění starostou okresního úřadu v Novém Jičíně a také starostou obecního úřadu Jeseník n.O.

V tomto roce se mladí hasiči zúčastnili pouze jedné soutěže, a to v červnu v Palačově, kde získali první místo. Družstvo mužů soutěžilo v červnu na okrskové soutěži v Janovicích, kde umístění nestačilo na postup do okresního kola. Následovala účast na soutěži v Bernarticích n.O., kde byl výsledek i za pomoci náhradníků o poznání lepší. Třetí navštívenou soutěží byla pohárovka v Janovicích. Z úst starosty Jiřího Fuska si muži vyslechli výtku, která směrovala k nutnosti omladit družstvo. Účasti na cvičení dálkové dopravy vody na Starém Jičíně se zhostili členové výboru. Tehdy SDH Starý Jičín slavil 120 let od založení sboru.

25. května bylo opět uspořádáno taktické cvičení s dálkovou dopravou vody od koupaliště na dolní louku u Dreslerů. Tenkrát se zúčastnilo celkem 6 sborů z okrsku. Kropení trávy na konci vodní tratě se ujala děvčata z Palačova. Vyhodnocení akce proběhlo v prostorách před hasičskou zbrojnicí. Celá akce se tehdy natáčela na VHS videokameru.

V únoru byli členové sboru i s manželkami pozváni na výroční valnou hromadu okrsku Starý Jičín tentokrát do nově otevřených prostor Zámečku pod Hradem. Květen pravidelně patří účasti na oslavách sv. Floriána na Starém Jičíně. Těchto oslav se za náš sbor zúčastnilo 10 členů (viz foto). Dne 18. května se řada občanů sešla u smažení vajec na bažantnici. Přišli hlavně hasiči, myslivci a jejich partnerky. V červnu na tom samém místě hasiči společně s osvětovou besedou uspořádali dětské soutěže. Děti si mohly vyzkoušet např. střelbu ze vzduchovky nebo hod granátem. Poslední prázdninovou sobotu se tamtéž opékalo sele, ne však na rožni, ale ve formě bifteků připravených Dušanem Kachlem, po kterých se jen zaprášilo. Sportovní činnost se vedla méně než obvykle, jednou se navštívila kuželna v Jeseníku a proběhl fotbalový zápas ženatí–svobodní.

V řadách sboru se v roce 1997 také našli jubilanti: Marie Pavlíková, Ludmila Kovařčíková, Miloslav Pantůček a Jan Rusek slavili 50 let. Josef Dorazil v plném zdraví oslavil 94 let. V lednu naše řady bohužel navždy opustil br. Zdenek Dresler.

Díky práci velitele Vladimíra Boka a Jaroslava Vahalíka bylo zásahové vozidlo Avia A31 připraveno a úspěšně podrobeno technické kontrole. Další hodiny brigádnické činnosti padly na popovodňovou obnovu stříkačky PPS12. Na budově hasičárny proběhly nátěry rámů oken, parapetů a říms. Dvakrát se posbíral kovový odpad s výnosem přes 11 tisíc Kč.

Sboru jako spolku bylo přiděleno IČO. Tato právní subjektivita nás od té doby mimo jiné zavazuje k podávání daňového přiznání. Příjmy spolků ale nebývají tak vysoké, aby byla vyměřena daň. Po povodních bylo do sboru z externích zdrojů investováno 75.240,- Kč bez DPH, které se použily na výstroj a výbavu jednotky. I samotný sbor lehce investoval v podobě dvou akcií Hasičské vzájemné pojišťovny à 1.000,- Kč.

Ladislav Segeťa – místostarosta

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zobrazena.

K formátování textu můžete použít tyto formátovací HTML tagy a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>