«

»

prevence – Cigarety budou méně nebezpečné

Od listopadu by měly být na trhu požárně bezpečnější cigarety. Nejpozději do 17. listopadu musí obchodníci doprodat zásoby a nahradit je cigaretami se sníženou náchylností ke vznícení.

Pro splnění tohoto požadavku EU musí být do cigaretového papírku implementovány dva proužky méně porézního papíru s omezenou hořlavostí a to v každé třetině jeden. Vložené méně hořlavé proužky zamezí hoření cigarety, která není aktivně kouřena. Když bude delší dobu odložena nebo spadne na zem, neprohoří celá cigareta, ale po nějaké chvíli samovolně zhasne. Toto opatření neznamená rozšíření sortimentu, ale jednoznačně změnu. Od 17. listopadu se nesmí prodávat cigarety bez této LIP technologie (Lower Ignition Propensity = nižší sklon k zapálení).

Nový požárně bezpečností standard LIP by měl přispět ke snížení počtu požárů způsobených odloženou cigaretou. Do obchodů jsou LIP cigarety dodávány již několik měsíců, výrobci zachovali design původních cigaret. Vložené proužky nemají vliv na chuť, a tak kuřáci změnu nezaznamenali. Prvně se zavedly LIP cigarety již v roce 1994 ve státě New York v USA.

Spotřebitelé však musejí mít stále na zřeteli, že LIP cigarety nejsou nehořlavé. LIP proužky pouze snižují riziko, že od neuhašeného nedopalku dojde ke vznícení. Kuřáci se proto stále musí ujistit, že jsou cigarety po dokouření řádně uhašeny.

Hořící cigareta je otevřený oheň. Ve žhnoucím konci může být až několik stovek stupňů Celsia a takto vysoká teplota snadno zapálí další hořlavé látky. Dnešní domácnosti jsou doslova přeplněny vybavením z materiálů, které se snadno vznítí a rychle hoří (např. čalouněný nábytek, matrace, bytové textilie). I přes rychlý zásah hasičů tak již často nelze lidem pomoci.

Při kouření dodržujte základní bezpečností pravidla:

Nikdy nekuřte, pokud si sednete do křesla, či dokonce lehnete do postele. Každým rokem evidují hasiči smrt několika lidí, kteří usnuli se zapálenou cigaretou. Nebezpečí je o to větší, pokud je kuřák posilněný alkoholem.
Cigareta patří do popelníku. Neodkládejte cigaretu na nábytek, nevhazujte do koše, popelník neodkládejte na křeslo.
Neodhazujte hořící nedopalky doma ani v přírodě. V lese je kouření zakázáno. Vůbec nejhorší je zašlápnout hořící cigaretu do země, neboť se tím naopak zatlačí do suchého prostředí v listí či jehličí.
Nevyhazujte nedopalky z auta či vlaku. Přibývají případy, kdy se vznítí porost kolem komunikace. Dokonce se stává, kdy nedopalek dopadne zpět otevřeným zadním okýnkem auta a zapálí autosedačky.


Požáry způsobené kouřením
rok počet požárů usmrceno osob zraněno osob škoda (mil. Kč)
2003 1275 20 79 43,14
2004 797 18 66 35,34
2005 681 19 73 31,61
2006 869 23 78 59,50
2007 956 22 119 163,69
2008 832 11 74 40,74
2009 800 18 69 39,59
2010 648 17 62 66,73

Zdroj: Hasičské noviny 19/2011

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zobrazena.

K formátování textu můžete použít tyto formátovací HTML tagy a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>