«

»

info – Zpráva z činnosti sboru za rok 2011

Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vás seznámil s činností
Sboru dobrovolných hasičů v Hůrce v roce 2011
.

Sbor čítá 92 registrovaných členů mužů, žen a mladých hasičů, kteří se snaží každý rok zvyšovat prestiž sboru na nejrůznějších akcích, soutěžích, školeních a odborné přípravě. Ve sboru je vyčleněna zásahová jednotka (JSDH), kterou zřizuje dle zákona 133/1985 Sb. o požární ochraně obec Jeseník nad Odrou. Je zařazená do 5. kategorie, což znamená jednotka s místní působností. Je připravena vyrazit na povel operátora integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC MSK) k zásahům. V jednotce působí 18 členů. Také máme soutěžní družstva mužů, žen a dvě družstva mladých hasičů.

Sbor dobrovolných hasičů organizuje také nejrůznější kulturní a společenské akce v obci a je plně nápomocen Obecnímu úřadu v Jeseníku nad Odrou. Pořádá nebo spolupořádá nejrůznější akce pro občany obce a okolí, a to tradiční sportovní zábavu, stavění a kácení májky, pálení čarodějnic, hasičské soutěže, zábavné odpoledne pro děti, traktoriádu a jiné.

Nejenom zásahová jednotka, ale i ostatní členové se věnují po celý rok odborné teorii a praktickému výcviku. Jednotka a členové sboru jsou připraveni plnit požadavky obecního úřadu, který nás finančně a materiálně podporuje. V loňském roce měla naše zásahová jednotka šest mimořádných událostí. Z toho dva požární a čtyři technické zásahy – čistění studní, likvidace bodavého hmyzu, odčerpávání vody ze sklepů. V letošním roce byla naše jednotka povolána k zásahu vzplanutí sazí v komínu rodinného domu v Hůrce, požáru travního porostu u železničního koridoru a technické pomoci (odstraňování nebezpečných stavů – ledové kry na Luze). Členové jednotky vykonávají požární dozor na akcích pořádaných v Jeseníku nad Odrou a okolních obcích.

Společnou prací členů sboru udržujeme svěřenou požární techniku. Výstroj a výzbroj se pravidelně doplňuje a obměňuje. Můžeme konstatovat, že vybavení je srovnatelné s profesionálními sbory až na zásahové vozidlo. Proto již několik let žádáme o nové. Naše současná Avia A31 z roku 1984 již nevyhovuje standardním požadavkům. Snažíme se ji udržovat co nejlepším stavu, avšak opravy jsou stále častější a nákladnější.

Konkrétní představu nového nákladního vozu, který by sloužil nejen k výjezdu zásahové jednotky, ale i k soutěžnímu nácviku družstev již máme. Návrh jsme předložili koncem roku představitelům obce. Zastupitelé náš předběžný požadavek schválili spolu s dalšími investicemi. Tento návrh skončil „pod čarou“ za důležitějšími akcemi, které je nutné v obcích dokončit. Bohužel není možné požádat jakoukoliv státní instituci o dotační příspěvek a celou částku musí hradit obec sama. Tímto bych rád požádal všechny občany a zastupitele obce o podporu v prosazení našeho investičního záměru.

Všem nám přeji klidné dny bez živelných pohrom a požárů.


Ing. Lukáš Janovský – velitel sboru
publikováno v Jesenickém zpravodaji 9.5.2012

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zobrazena.

K formátování textu můžete použít tyto formátovací HTML tagy a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>