«

»

info – Zpráva z činnosti sboru za rok 2012

Činnost Sboru dobrovolných hasičů v Hůrce v roce 2012

Sbor čítá 92 registrovaných členů mužů, žen a mladých hasičů. 18 členů tvoří zásahová jednotka (JSDH) 5. kategorie s místní působností, kterou zřizuje dle zákona 133/1985 Sb. o požární ochraně obec Jeseník nad Odrou. Dále máme soutěžní družstva mužů, žen a dvě družstva mladých hasičů.

V uplynulém roce jsme tradičně pořádali 2 pohárové soutěže

Soutěž mladých hasičů proběhla v květnu v areálu koupaliště, soutěžilo se v požárním útoku. Zúčastnilo se 10 družstev starších a 11 družstev mladších žáků. V kategorii starších žáků vyhrálo družstvo z Jičiny, druhý byl Příbor B a třetí družstvo z Oder. Hůrka se umístila na osmém místě. U mladších žáků zvítězilo družstvo z Příbora, druhé byly Butovice a třetí skončila místní Hůrka.

Červencová mužská a ženská soutěž se také uskutečnila v areálu koupaliště. V tomto případě jsme vytvořili vlastní pravidla pro trať. Voda se sála z káďe třemi savicemi. Hadice se musely natáhnout kolem dvou kulatých balíků slámy. Mužů startovalo 13 družstev a žen 7 družstev. Prvenství v obou kategoriích má Palačov. Horčani se umístili na 5. (muži) a 4. (ženy) místě. Tentokráte jsme měli i druhé družstvo mužů, to jsme soutěžili s historickou DKV.

Jiné pořádané akce a naše účast

Sbor organizuje nejrůznější kulturní a společenské akce v obci a zúčastňuje se jiných.

Abychom udrželi pěknou tradici s uctěním památky sv. Floriána, patrona hasičů, opět jsme se účastnili oslav na Starém Jičíně a Vlčnově, v „ustředí“ okrsku, pod který patříme. Tentokrát se průvod neutíkal ohřát kvůli dešti do hasičárny jako minulý rok, a to bylo pozitivní.

Každý rok se koná výroční valná hromada okrsku Starý Jičín, tentokrát to bylo v sále KD na Starém Jičíně. Tehdy okresní sdružení ocenilo úspěch žen z Palačova na krajské soutěži.

Novinkou z minulého roku je traktoriáda, která je docela populární. Pro pořádání nás navedla skutečnost, že v sousední Starojické Lhotě tuto akci již druhým rokem nepořádají. Zatím jsme to organizovali pro místní borce, ale příště… kdo ví. S pořádáním akce chceme pokračovat, ale docela zápasíme s místem konání. Dokud je sucho fotbalové hřiště moc neponičíme… to nám letos i minule zatím vyšlo.

Už se stalo tradicí, že hasiči sbírají železo. Tento rok jsme sběr kovového odpadu uskutečnili jednou. Sběr vždy probíhá v době, kdy jsou výhodnější ceny odkupu kovů, kdy se nám alespoň vrátí náklady za pronájem kontejneru a odvoz. Necháte odpad před domem nebo jej dovezete k nedaleké bývalé sodovkárně. Peníze jdou zpět do činnosti sboru – třeba do organizace táboru pro žáky, nebo na techniku.

I letos jsme navštívili naše jubilanty – Vladimíra Kovařčíka, Ludmilu Kovařčíkovou, Marii Pavlíkovou, Františka Kováře, Jana Ruska a Petra Dorazila.

Dlouhodobá spolupráce s jinými spolky

V únoru uskutečnily Cvičenky z Hůrky již sedmou sportovní zábavu ve stylu retro a rock’n’rollu. Hasiči se zde účastnili spíše jako technický patron. Už teď Cvičenky připravují nové vystoupení na tajné téma. Zrodila se nová iniciativa horeckých maminek v pořádání akcí pro děti, jako podzimní lampiónový průvod nebo mikulášská besídka. Také se pravidelně setkávají při tvůrčím a pohybovém kroužku.

S Osadním výborem jsme uspořádali na jaře stavění májky s pálením čarodějnic a také kácení májky s táborákem, tentokráte počasí vyšlo skvěle, účast byla slušná. Členové osadního výboru jsou z větší poloviny hasiči, proto se práce členů na organizaci akcí prolínají s těmi hasičskými. Osadní výbor uspořádal ještě soutěž o nejlepší horeckou pálenku a vepřové hody.

S Myslivci přímo nepořádáme akce, jsme jim ale někdy nápomocni při jejich chystání nebo sklízení, stejně jako oni nám. V tomto roce uspořádali již druhý ročník mysliveckého odpoledne, dále pohárovou soutěž ve střelbě na asfaltové terče a taky štěpánský hon s poslední lečí.

Brigády, odborné přípravy

Letos se 5 členů zásahové jednotky (JSDH) zúčastnilo odborného školení v Jánských koupelích.

Většinou před nějakou akcí nebo po ní pořádáme brigády. Je nás sice 92, ale dlouhodobě aktivních jen kolem 20. Tím bych apeloval hlavně na mladší, aby nedělali špatné jméno sboru svou neúčastí. Zase ale na druhou stranu účast a aktivita členů na soutěžích našich družstev je slušná.

Jednotka SDH

V tomto roce jsme byli povoláni k 5 výjezdům a zajišťovali technickou pomoc. Více ve výroční zprávě velitele sboru.

Propagace

Tomuto věnujeme docela dost času. Tímto jsme i snad napomohli k modré stuze, kterou dostala obec Jeseník nad Odrou za společenský život v obci. Na webových stránkách www.sdhhurka.cz zveřejňujeme pozvánky, fotky a videa nejen akcí našeho sboru. Pořizujeme fotografie z akcí, sem tam něco natočíme.

Pokud máte chuť napsat krátký článek třeba o proběhlé akci, publikovat zajímavost, na kterou jste narazili, neváhejte nás kontaktovat. Sami se můžete podívat, kolik se toho u nás i kolem nás děje. Není toho málo… a to je dobře.

Nový starosta

Jak už asi víte, na výroční členské schůzi byl zvolen nový starosta, doposud velitel sboru Lukáš Janovský.
Tím se obmění v lednu i výbor. Jedním z úkolů nového starosty je zajistit JSDH nové zásahové vozidlo za dosluhující Avii A31 z roku 1984. Láďovi Glogarovi tímto děkujeme za starostování, které obětavě
zastával od roku 2006 a Lukáši Janovskému přejeme úspěšné vedení sboru.


Přeji všem úspěšné vykročení do roku 2013
Ing. Jiří Segeťa – člen sboru

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zobrazena.

K formátování textu můžete použít tyto formátovací HTML tagy a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>