Myslivecké odpoledne 2018

Myslivci z Hůrky si Vás dovolují srdečně pozvat na tradiční Myslivecké odpoledne, které se uskuteční v areálu bývalé školy v Hůrce 23. června 2018 od 14 hodin.

▼ PROGRAM ▼
K občerstvení budou zvěřinové speciality z dančí, kančí a srnčí zvěře.
Na pití bude čepované pivo a Kofola, Birell a jiné alko i nealko nápoje.
Na sále bude výstava fotografií hvězdného nebe nad námi. Vystavuje Josef Rusek z Hůrky.
Dále bude ukázka živých dravců a jiného ptactva.
Pro děti a mládež bude přichystána střelba ze vzduchovky na pevný i pohyblivý terč a střelba z luku na divočáka.
K poslechu a dobré náladě bude hrát v podvečer živá hudba.

Na Vaši účast se těší myslivci z Hůrky.

Zásah JSDH Hůrka – Zlomené telefonní sloupy v Hůrce

Ve středu 6. června 2018 v 16.40 byla místní jednotka povolána k poškozenému nadzemnímu telefonnímu vedení u vjezdu na koupaliště.


Vedení bylo strženo traktorem, který vjížděl na louku u koupaliště. Podle dostupných informací telefonní vedení pravděpodobně nesplňovalo minimální průjezdovou výšku. Silným tahem se nalomily železobetonové patky u dvou sloupů, poté se vedení přetrhlo. Kromě místních hasičů zasahovala také jednotka z Nového Jičína. Událost na místě prošetřila i Policie ČR.

16. Schůze Zastupitelstva obce Jeseník nad Odrou

16. Schůze zastupitelstva obce Jeseník nad Odrou a místních částí proběhne v úterý 6. června 2018 v sále Kulturního domu v Jeseníku nad Odrou č.p. 159 od 16.00 hodin.

Program
1. Schválení programu
2. Určení ověřovatelů zápisu
3. Ověření zápisu z 15. schůze zastupitelstva obce
4. Kontrola usnesení z 15. schůze zastupitelstva obce
5. Činnost rady obce za předchozí období
6. Majetkoprávní záležitosti
6.1. Prodej části pozemku parc.č. 226 o velikosti cca 1261 m2 v k.ú. Blahutovice
6.2. Odkoupení pozemku parc.č. 691/6 o velikosti 555 m2 v k.ú. Jeseník nad Odrou
6.3. Prodej pozemku parc.č. 258/4 o velikosti 51 m2 v k.ú. Polouvsí
6.4. Prodej pozemku parc.č. 258/7 o velikosti 101 m2 v k.ú. Polouvsí
6.5. Darování pozemků parc.č. 116/13, 116/16, 116/17, 116/20, 116/21, 123,
130/2 a části pozemku parc.č. 116/1 v k.ú. Jeseník nad Odrou a zřízení
služebnosti chůze a jízdy na pozemku 116/1
6.6. Odkoupení pozemku parc.č. 132/4 v k.ú. Jeseník nad Odrou
6.7. Odkoupení pozemků parc.č. 265/1, 265/2, 265/3 a 265/4 v k.ú. Blahutovice včetně jednorázové náhrady za užívání pozemků
7. Finanční záležitosti
7.1. Zápis z 18. schůze finančního výboru
7.2. Závěrečný účet obce Jeseník nad Odrou za rok 2017
7.3. Účetní závěrka obce Jeseník nad Odrou sestavená k 31.12.2017
7.4. Plnění rozpočtu obce Jeseník nad Odrou k 30.4.2018
7.5. Rozpočtové opatření č. 3/2018
8. Stanovení počtu zastupitelů pro volební období 2018-2022
9. Dodatek č. 5 ke zřizovací listině Základní školy a Mateřské školy
Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvkové organizace

10. Diskuze, závěr

OÚ Jeseník nad Odrou od 12. zastupitelstva ke zveřejňování pozvánky a informací pro zastupitele využívá aplikaci UZOb.CZ (Usnesení zastupitelstva obce). Na tomto odkazu naleznete tuto a budoucí pozvánky na schůze zastupitelstva a seznam současných zastupitelů.

Svěcení nového hasičského vozidla – SDH Jičina

Sbor dobrovolných hasičů z Jičiny si vás dovoluje pozvat na Svěcení nového hasičského vozidla v sobotu 9. června 2018.Program
15.00 – vystoupení dechové hudby Starojičané u kaple na Jičině
15.30 – mše svatá v kapli na Jičině
16.15 – svěcení nového hasičského vozidla, zpráva o historii sboru
16.30 – společný průvod na výletiště na Hájku
17.00 – vystoupení dechové hudby Starojičané na výletišti na Hájku

Na výletišti bude pro všechny příchozi připravena zdarma večeře (knedlo, vepřo, zelo, pivo, limo).

V rámci pořádání této slavnostní chvíle přivítáme jakékoliv dary na podporu SDH. Děkujeme.

Rádi vás uvidíme na této mimořádně významné události.

„Ptačí“ Pohádky pod dubem

Tento týden od pondělí do pátku vždy od 18.00 se v Polouvsí na hřišti čtou pohádky pro děti. Tentokrát v ptačí tématice.

Starší příspěvky «

» Novější příspěvky