Kanál Dunaj-Odra-Labe v pořadu ČT Nedej se!

Zveme vás ke sledování pořadu České televize Nedej se!. Následující díl tohoto hodinového pořadu občanské a investigativní žurnalistiky o životním prostředí bude o plánovaném kanálu DUNAJ-ODRA-LABE, který se přímo týká také Jeseníku nad Odrou a jeho místních částí.

název dílu: Sen o kanálu Dunaj-Odra-Labe
premiéra: neděle 27. října 2019, v 10.45 na ČT2
režie: Martin Slunečko

zdroj citovaného textu ceskatelevize.cz
stránky pořadu Nedej se!

Odkaz na video tématu D-O-L (také jako zdroj obrázku)
Odkaz na videa z celého pořadu

V posledních letech Ministerstvo dopravy oprášilo studii kanálu Dunaj-Odra-Labe a zadalo studii proveditelnosti. Na rozdíl od pochyb řady odborníků studie vyšla jako realizovatelná a ekonomicky mírně výhodná. Také se změnily argumenty autorů studie: dříve o kanálu hovořili jako o dopravním koridoru, dnes jeho hlavní význam spatřují v jeho vodohospodářské funkci. Náklady na projekt této vodní dálnice, kterou podporuje prezident Miloš Zeman, se odhadují na víc než 600 miliard korun, což představuje téměř polovinu našeho ročního rozpočtu. Odpůrci tvrdí, že kanál obrovsky zatíží státní kasu a z vodohospodářského i dopravního hlediska nebude mít význam. Jako příklad uvádějí zkušenosti z kanálu Dunaj-Mohan-Rýn, který byl dokončen v roce 1992. Přeprava zboží na něm dramaticky klesá, ročně se na něm přepraví jen pět milionů tun zboží. Autoři studie proveditelnosti předpokládají, že na kanálu Dunaj Odra Labe by se přepravovalo čtyřikrát víc, až 20 milionů tun. Současně autoři nezapočítali možnosti přepravy zboží po vysokorychlostní železnici, která zatím u nás není ani na rýsovacích prknech. Na rozdíl od vodních cest jsou železniční tratě mnohonásobně rychlejší a operativnější než lodní doprava a mají mnohem menší vliv na vodní režim v krajině než vodní dálnice.

Na pořad upozornil zastupitele obce Miroslav Jurčák z Hrabětic, autor článku Ladislav Segeťa.

Horecká drakiáda – odloženo

Akce odložena z důvodu nepříznivého počasí.

Přijměte pozvání na druhý ročník Horecké drakiády

KDE – v pondělí 28. října 2019 od 15 hodin
KDY – v Hůrce na střelnici za kopcem


Pro děti bude připraven teplý čaj, pro dospělé něco ostřejšího k zahřátí.

S drakama i bez se na Vás těší Jiřka a hlavní organizátorka Zuzka Cabáková.

Jesenické maminky pomáhají, pomoci můžeme i my

Milé maminky, babičky, tetičky a všichni, kdo si rádi obohatíte šatník o originální kousek nebo odnesete sobě či dětem něco pro radost, je tady již po páté bazárek všeho možného i nemožného, co Vás jen napadne, tentokrát podzim/zima. Rádi Vás opět uvítáme v prostorách kulturního domu, kde si budete moci nakoupit převážně oblečení pro Vás, vaše děti, manžela :). Stejně jako minulý rok v předvánočním období, bychom chtěli bazárek učinit tak trošku charitativní, otevřít svá srdce, na chvíli se zastavit a přemýšlet nad tím, co je v životě každého z nás skutečně důležité… Na posledním zimním bazárku byl obsah kasičky určen na nákup hraček na dětské oddělení a oddělení ORL v nemocnici v Novém Jičíně.

Tentokrát naše myšlenky pomoci vedou k holčičce Terezce a její mamince, paní Kateřině Vidomusové z Hůrky. Terezka je, důsledkem komplikací při porodu, v současné době plně odkázána na přístrojovou péči, která jí pomáhá dýchat a podává výživu. Není schopna jakéhokoli pohybu, sednout si, otočit se, říci větu. Velký obdiv patří její mamince, která odmítla Terezku ponechat v péči nemocničního personálu, opustila své povolání, naučila se obsluhu lékařských přístrojů a je plně odpovědna za její život. Bohužel v našem systému zdravotnictví chybí zaměstnanci, kteří navštěvují domácnosti s takto postiženými dětmi a maminka Kateřina je tímto na náročnou péči o Terezku sama. Nutno podotknout, že se jedná o 24 hodinový režim neustálých kontrol a to je jistě na jednoho člověka více než dost, především v případě, že se staráte ještě o další dvě děti, jako paní Kateřina. Terezka, ačkoli není jako ostatní děti, jistě vnímá, že její maminka je stále u ní, což se nedá s péčí sester v nemocnici srovnat.

Kdo tedy navštívíte bazárek, budete si moci povšimnout uzamčené kasičky, kde můžete vhodit jakoukoli částku a pomoci tak Terezce a její mamince alespoň malinko ulehčit náklady spojené se zdravotní péčí.

Kdo nebudete mít možnost ve dnech 16. – 18. října přijít a chtěli byste i přesto Terezce pomoci, bude v tomto případě k dispozici bankovní účet maminky Terezky, kam budete moci kdykoli zaslat jakoukoli částku a ta bude do koruny určena Terezce. Číslo účtu je 2401473780 / 2010. Děkujeme touto cestou všem, kteří přijdou a budou si chtít s kouskem oblečení odnést i dobrý pocit.

Jesenické maminky ve spolupráci s paní Vidomusovou, maminkou Terezky…
Publikováno v Jesenickém zpravodaji 4 / 2019

Hodová zábava v Hůrce

V  sobotu 19. října 2019 pořádá Restaurace u školy v sále bývalé školy v Hůrce Hodovou zábavu.
Začátek od 20.00 h

K tanci a poslechu hraje Leona Kičinková.

Tombola, občerstvení a dobrá zábava zajištěna.
Vstupné 50  Kč (slosovatelné).

Těšíme se na  Vás!

Na zájezdě do Německa za rodáky jsme oslavili 100. narozeniny naší krajanky

Moravské Kravařsko. To je oblast, kterou jsme součástí i my. V roce 1930 na území Kravařska žilo asi 100.000 německých obyvatel. Převážná část z nich, jež se nevyslovila proti obsazení Československa nacisty, byla po skončení druhé světové války na základě tzv. Benešových dekretů vyvlastněna a mezi roky 1945 a 1947 odsunuta. Zdroj: wiki.

Navzdory pohnutým osudům Čechů a Němců ohledně sudetoněmecké otázky se snaží původní a stávající obyvatelé a jejich potomci prohlubovat vzájemné vztahy. Jedna cesta je obecné povědomí a znalost regionu z historického hlediska, to jsou muzea, archivy, dokumenty a zdroje na Internetu. Druhá cesta je cestou doslova, tj. vzájemné navštěvování obyvatel. Jednu z těchto cest jsme podnikli od 12. do 15. září 2019. Náš cíl byla spolková země Bádensko-Württembersko.

Protože nám klekla smluvená autobusová doprava, zajistili jsme si dopravní prostředky sami. Mimo hasičského Tranzitu jsme jeli dalšími třemi osobními auty. Celkem nás bylo 18.

Ve čtvrtek v 6 hodin ráno jsme se sešli u Obecního úřadu v Jeseníku n.O. a vyrazili na cestu.

Urazili jsme něco přes 800 km a byli jsme v Ludwigsburgu (blízko Stuttgartu), kde sídlí od roku 1954 archiv Kravařska. Přijali jsme pohoštění a shlédli iterinář archivu. Jsou tam zajímavosti z našeho regionu. Je zvláštní pocit vidět originální 100 let staré věci hluboko v Německu. Mezi jinými věcmi nás zaujala stěna plná dřevěných, ručně vyřezávaných erbů obcí. Také jsme se podívali na film „Kravařsko – Po stopách moravskoslezského regionu“.

Následoval přejezd do hotelu Garni Keinath na předměstí Stuttgartu a pak rychlý přesun do hospody Gaststätte Kirchtal.

Druhý den jsme se opět přesunuli do Ludwigsburgu, tentokráte do Blühendes Barock zámku a jeho zahrad. V zahradách naleznete úplně všechno – záhony, vodotrysky, sochy z písku, jeskyni, skálu, hrad, jezírka, ptačí ZOO, pohádkovou zahradu, krásné aleje stromů… a  každoroční výstavu dýní (letošní téma byly pohádky).

Pak jsme se zastavili v Neuenstadt am Kocher (v doslovném překladu 🙂 „Nové město na sporáku“). Na Haubstrasse je třeba zajímavý evangelický kostel sv. Nikolase a taky Oberer Torturm (Věž horní brány).

Zase jsme nasedli do aut a přesunuli se do Reihenu (Sinsheim), zde jsme měli zajištěný nocleh. Ještě ten den jsme navštívili hrad Steinsberg z 12. století a tam si dali točené v hradní restauraci.

Třetí den dopoledne jsme měli individuální program, někteří z nás navštívili Technické muzeum v nedalekém Sinsheimu, kde se nacházejí krásné unikáty vozidel a letadel a bezkonkurečně největší tahák nadzvukové letadlo Concorde.

Odpoledne patřilo setkání s rodáky a potomky Kravařska, předáním dárečků a společnému obědu. Oslavili jsme taky 100. narozeniny rodačky z našeho kraje. Předali jsme mega frgál. Něco jsme si zahráli na tahací harmoniku a zazpívali.

Brzy ráno jsme se sešli u aut a vyrazili na cestu zpátky domů.

Text: Jiří Segeťa, foto: Jiří Segeťa a kolektiv, www.sdhhurka.cz

P.S. 20. září pak vyšel článek o našem setkání v novinách.

Ständchen aus dem Kuhländchen

Kraichgauer Vertriebene pflegen freundschaftlichen Kontakt in die frühere Heimat

Sinsheim-Reihen. (abc) Besuch aus dem „Kuhländchen“ war in diesen Tagen in Sinsheim zu Gast. 18 Bürger des ehemaligen „Deutsch Jaßnik“, dem heutigen Jesenik nad Odrou in Tschechien, hatten eine neunstündige Anreise in Kauf genommen, um 28 ehemaligen Bewohnern des Ortes, die im Kraichgau leben, einen Gegenbesuch abzustatten.
„Wir waren 2016 dort und sind sehr nett aufgenommen worden“, sagte Otmar Richter. 1941 im Ortsteil Grafendorf, heute Hrabetice, geboren, hatte die Familie des damals Fünfjährigen 1946 infolge der Beneš-Dekrete ihre Heimat verlassen müssen. In den leeren Dörfern der Sudetendeutschen wurden danach Tschechen angesiedelt, deren Nachfahren teils heute noch dort leben. „Als Zeichen der Verbindung zwischen uns haben wir als Geschenk unter anderem Honig aus der gemeinsamen Heimat mitgebracht“, erklärte der Bürgermeister von Jesenik nad Odrou, Tomáš Machýcek. Ein Imker, der in der Gemeinde lebt, hatte ihn hergestellt. Außerdem hatten die tschechischen Gäste reichlich Kuchen im Gepäck. „Im Gegenzug haben wir viele Ausflugstipps bekommen“, bedankte sich der Bürgermeister.
Jesenik nad Odrou, Tomáš Machýcek. Ein Imker, der in der Gemeinde lebt, hatte ihn hergestellt. Außerdem hatten die tschechischen Gäste reichlich Kuchen im Gepäck. „Im Gegenzug haben wir viele Ausflugstipps bekommen“, bedankte sich der Bürgermeister.
Erste Station der osteuropäischen Nachbarn war Ludwigsburg gewesen, seit 2012 Partnerkommune der nahen Bezirksstadt Novy Jicin, ehemals Neu Titschein. Tags darauf besichtigte die Gruppe die Burg Steinsberg. Am Samstag war das Technik-Museum Anlaufstelle, nachdem man im Reihener Gasthaus zum Adler übernachtet hatte: „Die badische Küche hat den Besuchern gut geschmeckt“, freute sich Otmar Richter, der die Heimatvertriebenen des heutigen Ortsteils Hrabetice, ehemals Grafendorf, betreut. Wer wollte, konnte sich in das Goldene Buch von Jesenik nad Odrou eintragen, aber auch das gemütliche Beisammensein und der gegenseitige Austausch kamen, wie schon 2016, nicht zu kurz.
Eine Tschechin hatte ihr Akkordeon mitgebracht und spielte Stimmungslieder, die teilweise beiden Gruppen – mit jeweils unterschiedlichem Text – bekannt waren. Auch ein Ständchen für eine ehemalige Kuhländerin anlässlich deren 100. Geburtstages durfte nicht fehlen. Den Gästen gefiel es letztendlich so gut, dass sie eine Nacht länger als geplant im Kraichgau blieben und erst am Sonntagmorgen die Rückreise antraten. „Einem neuen Gegenbesuch steht nichts im Weg“, freute sich Otmar Richter.
Info: Wer mehr über das „Kuhländchen“ erfahren möchte, kann bis 30. September eine Sonderausstellung im Steinsfurter Museumshof Lerchennest. Die Ausstellung ist sonntags von 14 bis 16 Uhr geöffnet. Lustig ging’s zu beim Besuch aus dem tschechischen Landstrich.

Rhein-Neckar Zeitung | Sinsheimer Nachrichten | KRAICHGAU | 4 | 20. Sept, 2019, Foto: Alexander Becker

Starší příspěvky «

» Novější příspěvky