Horecká traktoriáda + Horecký tuplák 2018


Sbor dobrovolných hasičů Hůrka vás srdečně zve na osmý ročník Horecké traktoriády.


– sobota 8. září 2018
– areál koupaliště Hůrka (hřiště, les u potoka)

14.00 hodin – sjezd soutěžních strojů
14.15 hodin – spanilá jízda obcí Hůrka
14.30 hodin – soutěžní disciplíny

Po traktoriádě bude následovat tradičně netradiční soutěž v pití tupláků Velkopopovického Kozla 11° na čas. Muži pijí litr, ženy půllitr 🙂

Přijďte se podívat na atraktivní zábavu. Nebo rovnou příjeďte se svým strojem soutěžit o praktické ceny, vyhrává skoro každý 😉

Jak to vypadalo minule?

Srdečně zvou hasiči z Hůrky!

17. Schůze Zastupitelstva obce Jeseník nad Odrou

17. Schůze zastupitelstva obce Jeseník nad Odrou a místních částí proběhne ve středu 5. září 2018 v sále Kulturního domu v Jeseníku nad Odrou č.p. 159 od 16.00 hodin.

Program
1. Schválení programu 17. schůze zastupitelstva obce
2. Určení ověřovatelů zápisu
3. Ověření zápisu z 16. schůze zastupitelstva obce
4. Kontrola usnesení z 16. schůze zastupitelstva obce
5. Činnost rady obce za předchozí období
6. Majetkoprávní záležitosti
6.1. Směna části pozemku parc.č. 284/5 za pozemek parc.č. 268 a části pozemků 267/3 a 284/7 vše v k.ú. Blahutovice
6.2. Odkoupení pozemku parc.č. 22/2 a směna části parc.č. 870 v k.ú. Jeseník nad Odrou za část pozemku parc.č. 981/2 v k.ú. Jeseník nad Odrou
6.3. Prodej pozemku parc.č. 1137/2 v k.ú. Jeseník nad Odrou
7. Finanční záležitosti
7.1. Zápis z 19. schůze finančního výboru
7.2. Rozpočtové opatření č. 4/2018
7.3. Vnitřní směrnice o tvorbě a použití sociálního fondu
7.4. Odměny členům výborů zastupitelstva obce
8. Dobrovolné svazky obcí
8.1. Smlouva o spolupráci obcí na projektu „Efektivní veřejná správa v Mikroregionu Odersko“
8.2. Smlouva o spolupráci obcí na projektu „Na Odersku nebloudíme“
8.3. Závěrečný účet Mikroregionu Odersko za rok 2017
8.4. Závěrečný účet Regionu Poodří za rok 2017
8.5. Zápis z jednání kontrolního výboru Regionu Poodří ze dne 19.6.2018
9. Rozhledna Blahutovice – podání žádosti o dotaci
10. Změna č. 1 územního plánu Jeseník nad Odrou
11. Různé, diskuze
11.1. Zápis z 10. schůze kontrolního výboru
12. Závěr

OÚ Jeseník nad Odrou od 12. zastupitelstva ke zveřejňování pozvánky a informací pro zastupitele využívá aplikaci UZOb.CZ (Usnesení zastupitelstva obce). Na tomto odkazu naleznete tuto a budoucí pozvánky na schůze zastupitelstva a seznam současných zastupitelů.

Uctění památky leteckého neštěstí v Hůrce

V sobotu 18. srpna proběhlo u památníku (vrtule) setkání s bývalými letci u příležitosti uctění památky leteckého neštěstí v Hůrce. Tato tragická událost se udála před 54 léty.

Předseda osadního výboru a členové Svazu letců ČR odbočka č. 18 plk. Vladimíra Vaňka – Příbor vzdali hold položením věnce, kytic a zapálením svíček.

Autor fotografií: Daniel Glogar

Zemřel dlouholetý starosta SH ČMS, pan Karel Richter

Vážení starostové a starostky, bratři a sestry, oznamuje všem hasičům smutnou zprávu, že nás navždy opustil náš starosta, pan Karel Richter. Zemřel náhle v sobotu 18. srpna 2018 ve věku 67 let.

Poslední rozloučení se uskuteční v úterý 28. srpna 2018 ve 14.00 hodin ve velké síni krematoria v Praze – Strašnicích.

Čest jeho památce!

Karel Richter se narodil v roce 1950, dobrovolným hasičem byl již od dětství, kdy vstoupil do Sboru dobrovolných hasičů v rodných Kylešovicích. Byl vysokoškolsky vzdělaným odborníkem v oblasti protipožární techniky a bezpečnosti průmyslu. Působil na odborné škole požární ochrany ve Frýdku-Místku, později jako asistent a odborný asistent Katedry techniky požární ochrany a bezpečnosti průmyslu Vysoké školy báňské v Ostravě, odkud přešel na Ústřední výbor Svazu požární ochrany ČSR, kde působil jako vedoucí technického oddělení. Později vedl Metodické centrum a stálou výstavu požární ochrany a ochrany ekonomiky v Přibyslavi. V roce 1992 nastoupil do funkce vedoucího a později ředitele Kanceláře SH ČMS. V roce 2000 byl poprvé zvolen starostou Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a tuto funkci vykonával až do konce života.

Aktivně se zapojoval nejen do práce vyplývající z jeho funkce, ale byl činný také v Českém národním výboru CTIF a ve Sboru dobrovolných hasičů Braník. Za svoji dlouholetou a obětavou práci byl mnohokrát oceněn českým hasičstvem i na mezinárodním fóru. V roce 2011 mu byl udělen titul Zasloužilý hasič. Byl ženatý, měl dvě dcery a pět vnuček.

Zdroj: SH ČMS

Slavnost obce Jeseník nad Odrou

Obec Jeseník n.O. zve všechny na třídenní slavnost obce u příležitosti 635. výročí vzniku.


pátek 17. srpna 2018 (areál TJ Slavoj)
20.00 … Open Air Party (DJ MACHY)

sobota 18. srpna 2018 (areál TJ Slavoj)
15.00 – 16.00 … Dechový orchestr Nový Jičín
17.00 – 18.00 … Kamelot a Roman Horký
19.00 – 20.00 … Pavel Callta
21.00 – 22.00 … ELIS s kapelou
22.15 … Ohňostroj
22.30 – 23.30 … Hodiny
23.30 – 03.30 … DJ MACHY
Doprovoný program … vyhlídka z jeřábu firmy Auto Drei, kolotoče, atrakce, krelsení na obličej, stánky s občerstvením, speciality na grilu (zajišťují místní podnikatelé a spolky)
Moderuje Lukáš Adam

neděle 19. srpna 2018 (kostel Nanebevzetí Panny Marie)
9.30 … Poutní mše svatá

Vstupné dobrovolné.

Starší příspěvky «

» Novější příspěvky