Pro MSK bylo od 17. července vydáno mimořádné opatření

Mimořádné opatření č. 15/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

V pátek 17. července 2020 KHS Moravskoslezského kraje vyhlásilo nové mimořádné opatření v souvislosti s výskytem onemocnění Covid 19 na území Moravskoslezského kraje. Celý text mimořádného opatření je umístěn na webu KHS MSK, tento článek má za cíl pouze přiblížit jeho smysl a nejdůležitější části.

V posledních týdnech se stal Moravskoslezský kraj největším ohniskem šíření koronaviru v České republice. Nejvíce pozitivních osob je dlouhodobě na Karvinsku, zde se sice situace postupně stabilizuje co do počtu nově zjištěných případů, mění se však jejich struktura a nejedná se již pouze o primární kontakty s pozitivními horníky a jejich rodinné příslušníky. Lokální ohniska šíření nákazy se nově objevují i v okresech Frýdek-Místek, Ostrava a Nový Jičín. Současně evidujeme nárůst pozitivních případů u přeshraničních pracovníků, pracujících ve firmách na území celého kraje. Bohužel již dochází i k zasažení zdravotnických zařízení, a to zejména v Ostravě. Dosud přijatá opatření byla omezena zejména na území okresů Karviná a Frýdek-Místek. V posledních týdnech však registrujeme i značný nárůst pozitivních mimo známá ohniska onemocnění, počet tzv. komunitních případů nákazy se zvýšil prakticky na dvojnásobek.

Navíc lze očekávat v nastávajícím letním období další nárůst rizik, například zavlečení nákazy osobami, které se vrací z dovolených, výskyt nemocných v rámci zotavovacích akcí nebo mezi přeshraničními pracovníky, kteří pracují v řadě velkých i menších firem na území našeho kraje.

Na nepříznivý vývoj epidemiologické situace musela tedy KHS Moravskoslezského kraje co nejrychleji reagovat. Proto dochází k vydání nového mimořádného opatření č. 15. Ve zkratce lze konstatovat, že zpřísňuje podmínky na území celého Moravskoslezského kraje. Opatření obsahuje celkem 20 bodů, které můžeme rozdělit do několika základních okruhů.

Opatření na ochranu rizikových skupin obyvatel zahrnují opatření ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb, kterým kromě zpřísnění režimu pro návštěvy nařizuje preventivní testování nových pacientů a klientů s cílem zamezit zavlečení nákazy do těchto zařízení. Nově budou tedy podmínky v těchto zařízeních na území celého MS kraje nastaveny stejně.

Omezení shromažďování osob ve venkovních i vnitřních prostorách na max. 100 osob. Ve venkovních i vnitřních prostorech je možný vyšší počet účastníků pouze za předpokladu zřízení oddělených sektorů, kterých může být maximálně 5.

Omezení rekreačních a zotavovacích aktivit, které zahrnuje opatření, která musí zajistit provozovatelé zotavovacích akcí, provozovatelé koupališť a vnitřních sportovišť.

Omezení provozu stravovacích služeb, které spočívá v časovém omezení provozu od 8.00 do 23.00, a dále v nutnosti zajistit omezený počet osob u jednoho stolu, dostatečné rozestupy a pravidelnou desinfekci inventáře a možnost desinfekce pro návštěvníky. Opatření se netýká pouze stravování zaměstnanců a zařízení, která poskytují současně i ubytovací služby, kde je umožněno podávání snídaní od 6.00.

Obnovení povinnosti nosit ochranu dýchacích cest, a to ve všech vnitřních prostorách staveb mimo bydliště (tedy i na pracovišti) a v hromadné dopravě.

Opatření vůči zaměstnavatelům, která mají za cíl minimalizaci kontaktů mezi pracovníky na směně, mezi zaměstnanci v jednotlivých směnách, provádění desinfekce na pracovištích. Mají rovněž povinnost zamezit vstupu přeshraničních pracovníků do provozoven a pracovišť, pokud tito nepředloží potvrzení o absolvování PCR vyšetření na Covid 19 s negativním výsledkem.

Provádění zvýšené frekvence desinfekce veřejných prostor, jako jsou například zastávky MHD, veřejné odpočinkové prostory, dětská hřiště a vstupy do veřejných budov a objektů občanské vybavenosti.

Provozovatelé maloobchodních prodejen jsou povinni zajistit pravidelné provádění desinfekce nákupních vozíků a úchopových ploch (zábradlí, kliky, madla).

Celkově se jedná o značný zásah do běžného života všech obyvatel Moravskoslezského kraje. Je však nezbytné co nejrychleji zamezit dalšímu šíření onemocnění a nařízená opatření by měla pomoci tento cíl naplnit. V této souvislosti žádáme všechny obyvatele o pochopení a disciplínu při dodržování podmínek tohoto mimořádného opatření.

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
Podrobný dokument (.pdf 2,7 MB)

Letní kino na Bečvárce

Hospoda Bečvárka si Vás dovoluje pozvat do Jeseníku nad Odrou.

Letní kino
sobota 18. července 2020 ve 21 hodin

Film dle Vašeho vlastního výběru. Losovat můžete na Facebooku nebo do hlasovacího boxu v okýnku Bečvárky

– Vlastníci
– Teorie tygra
– Muži v naději
– Hodinový manžel
– Po čem muži touží

Zásah JSDH Hůrka – Záplavy v Jeseníku nad Odrou

V pátek 26. června 2020 o půl páté odpoledne byla jednotka SDH obce vyslána k události spojené s přívalovými dešti. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že vlivem nadměrných srážek během předchozích dnů a nasycenosti půdy dochází k přívalu vody do obce z okolních kopců.

Nejvíce bylo zasaženo centrum obce Jeseníku n.O. a cesta od návsi směrem k Polouvsí. Přijíždějící jednotky se v první fázi zaměřily na čištění ucpaných kanálů kolem komunikací a odčerpání vody z centra obce, protože hrozilo zatopení kulturního domu. Další komplikací, která se řešila souběžně s čerpáním vody z centra obce, byla laguna, která se vytvořila hned za mostem směrem na Polouvsí. Kanál, který odvádí vodu z této strany obce do Luhy nestíhal přívalovou vodu odvádět, proto bylo rozhodnuto, že se hráz potoka na několika místech překopá, ať voda může volně odtékat do potoka. Tímto krokem se zabránilo vylití vody do domů vedoucích kolem komunikace směrem na Polouvsí. Poté, co voda z laguny odtekla, se musely vykopané díry zaplnit pytlema s pískem. Opravu hráze si koordinoval zástupce Povodí Odry, který byl na místo povolán.

Dále byl proveden průzkum obce, kde se zjišťovaly škody na majetku a požadavky občanů na odčerpávání vody ze sklepů. To bylo kontinuálně prováděno ostatními jednotkami, které byly do Jeseníku povolány. Po odjezdu všech jednotek SDH a HZS zůstala na místě místní jednotka z Hůrky, která plnila požadavky občanů a místostarosty obce. Provádělo se odčerpávání vody a rozvoz pytlů s pískem občanům, kteří si o tyto služby zažádali.

Poté proběhl úklid vozovky z centra směrem na Polouvsí a monitoring vodního toku nejen v Jeseníku, ale i v místních částech Polouvsí, Blahutovice a ve Mlýně. Přibližně o půlnoci jsme zredukovali počet zasahujících členů jednotky na dva, kteří prováděli monitoring vodního toku až do rána.

Druhý den v 9.00 se naše jednotka i s technikou opět přesunula do Jeseníku, kde se pokračovalo v úklidu vozovky, rozvozu pytlů s pískem a odčerpávání vody, a to hlavně ze sportovního areálu TJ Slavoj – zaplaveno bylo dětské hřiště a výletiště Bečvárka. Přibližně v 16.00 byl zásah ukončen a jednotka se vrátila na svou základnu.

Zasahující jednotky
JSDH Jeseník nad Odrou – Hůrka
JSDH Starý Jičín
JSDH Odry
JSDH Fulnek
JSDH Hodslavice
HZS Nový Jičín
HZS Bílovec

Reportáž v Událostech regionech (Ostrava) na ČT
Vstup v hlavních Událostech na ČT

Během deštivého období ke konci měsíce června vyjížděla naše jednotka k šesti zásahům spojených s přívalovými dešti.

text Tomáš Sládeček, foto Tomáš Sládeček a Ladislav Segeťa

Oslavy sv. Floriána na Starém Jičíně letos v odloženém termínu

Ani letos se na Starém Jičíně nevynechala oslava památky patrona všech hasičů – sv. Floriána. Tradiční akce se letos nemohla konat v květnovém termínu, proto jsme se sešli o měsíc později.


V sobotu 27. června 2020, jsme před mší v počtu šesti členů uctili památku zesnulých hasičů z Hůrky u křižovatky na Jeseník n. O., u křížku na cestě do Vlčnova a na starojickém hřbitově.

Mši od 17. hodiny sloužil otec Petr a jáhen Antonín. Na konci mše zazněla česká státní hymna a modlitba Svatý Václave. Pak jsme se odebrali – letos bez průvodu a bez dechové muziky – do hasičárny ve Vlčnově, kde byl pro účastníky připraven skvělý guláš a točené pivo.

foto, text: Jiří Segeťa

Zásah JSDH Hůrka – čištění cesty v Polouvsí

Ve čtvrtek 18. června 2020 jsme byli Radimem Valoškem požádání o pomoc při čištění asfaltové cesty u kapličky v Polouvsí.

V sobotu se totiž konal Polouveský májový turnaj v pétanque pořádaný místním klubem. Hlavní pétanque hřiště bylo rozděleno na šest drah, u kapličky byly návozem jemného štěrku vytvořeny další dvě a podklad musel být čistý.

Po akci jsme doplnili nádrže CAS MAN z hydrantu u víceúčelového hřiště v Jeseníku n.O.

Odkaz na stránku s tabulkou výjezdů jednotky od roku 2007

Okaz na fotogalerii z Májového turnaje na FB

Starší příspěvky «

» Novější příspěvky