Video z Horecké traktoriády 2020

Přinášíme sestříhané video z Horecké traktoriády 2020.
Kamerou většinou točil a pak vše sestříhal Lukáš Janovský. Děkujeme všem divákům i soutěžícím za účast a těšíme se příští rok zase v Hůrce 🙂

článek o traktoriádě s fotogalerií

Shromáždění delegátů sborů OSH Nový Jičín v Kujavách

Shromáždění delegátů sborů Okresního sdružení hasičů Nový Jičín se uskutečnilo v sobotu 19. září 2020 v KD Kujavy od 9.00 hodin.
Celkem bylo přítomno 133 delegátů /zástupců jednotlivých sborů dobrovolných hasičů v našem okrese/, z toho 130 přítomných při hlasování.

Na shromáždění bylo odhlasováno složení výboru okresního sdružení hasičů
(volební období 2020 – 2025):
starosta OSH
– Stanislav Kotrc
náměstek starosty OSH
– Radomír Fešar, Ing.
– Petr Fritsch
– Pavel Sopuch
člen VV OSH
– František Jordánek
– Pavel Kalíšek
– Josef Kuběna, Ing.
– Světlana Marková
člen VV OSH, vedoucí odb. přípravy represe
– Kamil Švejda, Bc.
člen VV OSH, vedoucí odb. přípravy mládeže
– Petr Bordovský
člen VV OSH, vedoucí odb. přípravy prevence
– Libor Pavlík
předseda OKRR
– Alena Urbánková
člen OKRR
– Jiří Marek
– Miroslav Stančík

Také shromáždění potvrdilo do Aktivu Zasloužilých hasičů OSH Nový Jičín:
vedoucí
– Břetislav Grulich
zástupce
– Josef Románek

foto Radek Tomčák

Volby do zastupitelstev krajů a ⅓ Senátu Parlamentu ČR 2020

Volby do zastupitelstev krajů a ⅓ Senátu Parlamentu České republiky se uskuteční v pátek 2. října 2020 (14.00 – 22.00) a v sobotu 3. října 2020 (8.00 – 14.00) na obvyklých místech.

Volební místnosti
okrsek 1 – Jeseník nad Odrou a Hrabětice – klubovna kulturního domu č.p. 159
okrsek 2 – Hůrka – sál budovy SVČ č.p. 42 (bývalá škola)
okrsek 3 – Polouvsí – sál kulturního domu č.p. 96
okrsek 4 – Blahutovice – sál kulturního domu č.p. 35

Případné druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR se uskuteční ve dnech 9. října 2020 (14.00 – 22.00) a 10. října 2020 (8.00 – 14.00).

leták Jak volit? COVID-19 (.pdf 533 kB)

Plánované přerušení dodávky elektřiny v Hůrce

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny.
Jménem provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a.s., si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny č. 110060733007 ve Vaší obci.

Hůrka – celá obec
čtvrtek 1. října 2020 – od 7.15 do 11.00 hodin

Upřesnění rozsahu plánovaného přerušení dodávky elektřiny včetně adres dotčených odběrných míst naleznete na našich webových stránkách www.cezdistribuce.cz/odstavky. Na uvedených webových stránkách se odběratelé mohou rovněž přihlásit k bezplatnému individuálnímu zasílání oznámení o poruchách a plánovaných přerušeních dodávky elektřiny. Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací. Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.

Děkujeme za pochopení.

ČEZ Distribuce a.s.

Svatováclavské střelby na asfaltové terče

Myslivci Mysliveckého sdružení Hůrka z.s. si Vás dovolují srdečně pozvat na „Svatováclavské střelby“ na asfaltové terče, které se uskuteční v neděli, 27. září 2020, od 13 hodin na střelnici v Hůrce.

Střelivo bude k dispozici na střelnici. Střílet se mohou dvě položky lepší se počítá.

Občerstvení bude zajištěno od 15 hodin na bažantnici.

Na Vaši účast se těší myslivci Mysliveckého sdružení Hůrka z.s.

Starší příspěvky «

» Novější příspěvky