Kalendář soutěží okresu Nový Jičín pro rok 2019

Kalendář soutěží hasičských sborů v našem okrese pro rok 2019 je k NAHLÉDNUTÍ ZDE, je průběžně aktualizován a doplňován o pozvánky na jednotlivé soutěže.

Cesta v hlavním menu webu:
Činnost Kalendáře soutěží Kalendář soutěží OSH Nový Jičín – 2019

4. Schůze Zastupitelstva obce Jeseník nad Odrou

4. Schůze zastupitelstva obce Jeseník nad Odrou a místních částí proběhne ve středu 6. března 2019 v sále Kulturního domu v Jeseníku nad Odrou č.p. 159 od 16.00 hodin.

Program
1. Zahájení
2. Ověřovatelé zápisu
3. Ověření zápisu z 3. schůze zastupitelstva obce
4. Finanční záležitosti
4.1. Zápis z 2. schůze finančního výboru
4.2. Rozpočtové opatření č. 2/2019
4.3. Informace o probíhajících a plánovaných investičních akcích
5. Majetkoprávní záležitosti
5.1. Směna pozemků parc.č. 718/3, 742/2, 743 a 1186 za část pozemku parc.č. 718/1 vše v k.ú. Jeseník nad Odrou
5.2. Směna části pozemku parc.č. 21/1 za část pozemků parc.č. 17/1, 18/1 a 21/2 vše v k.ú. Jeseník nad Odrou
5.3. Odkoupení pozemků parc.č. 368/1, 369/1, 380/3 v k.ú. Polouvsí a parc.č. 338/5, 338/6 v k.ú. Blahutovice.
6. Restaurace Jeseník nad Odrou
7. Různé
7.1. Delegace zástupce obce na valnou hromadu ASOMPO, a.s.
7.2. Zápis z jednání Kontrolního výboru Regionu Poodří ze dne 18.12.2018
8. Diskuse
9. Závěr

Náš-Net.org zrychluje připojení!

Vážení uživatelé internetového připojení. Na webových stránkách firmy Náš-Net.org, jsem zaregistroval novou nabídku rychlejšího internetového připojení pod názvem City Link.
Hlavní spoj bude tvořen optickým kabelem a následně vysílán FWA signálem přímo do koncových zařízení klientů. Cena pro stávající a nové klienty je stejná, ale rychlost připojení je podstatně větší. Firma usilovně pracuje na modernizaci systému.

Pracovní plán:

Hůrka – po dokopání optiky k vysílači dojde osázení vysílače novou technologií. – v březnu, v dubnu

Jeseník nad Odrou – na stožáru u RWE domku při příjezdu do Jeseníku od Hůrky je již připravena nová technologie připojení CityLink. Vysílač na bytovce. – duben

Hrabětice – klienti připojení na stožár v Jeseníku viz. info Jeseník. Vysílač uprostřed obce s novou technologií. – v dubnu

Blahutovice – vysílač ze Starojické Lhoty, čeká se na dokopání optiky, viz. info Starojická Lhota.

Polouvsí, Dub, Heřmanice – vysílače s novou technologií budou připraveny v červnu.

Starojická Lhota – po dokopání optiky do hasičárny dojde v březnu k  vysílače u p. Bartoně, Kurovského a Pavlíka.

Starý Jičín – vysílač na budově obecního úřadu a na bývalé škole, bude pak posílen do konce února. Vysílač na základní škole bude posílen v březnu.

Jičina – vysílač na hasičárně, bude připraven s novou technologií v březnu.

Vlčnov – vysílač na jednotě a bývalé škole, bude připraven s novou technologií do konce února.

Bernartice nad Odrou – zde jsou k vysílačům linky z Hůrky, viz. info Hůrka.

Suchdol nad Odrou – v měsíci květnu je plánováno posílení optického kabelu do Suchdolu nad Odrou a tím i osázení vysílačů novou technologií.

Podrobnější informace o novince City Link na Náš-Net.org
Odkaz na nabídku aktuálních možností připojení na Náš-Net.org

Daniel Glogar

Výroční valná hromada SDH okrsku Starý Jičín

Okrsek Starý Jičín Vás srdečně zve na Okrskovou valnou hromadu SDH v kulturním domě na Starém Jičíně v pátek 8. března 2019 od 18 hodin.

Po ukončení valné hromady k poslechu a tanci hraje skupina Zazpívejme.cz.


Občerstvení a bohatá tombola zajištěna.

Svoz autobusem
1. jízda
16.55 – Bernartice nad Odrou
17.00 – Hůrka
17.05 – příjezd Starý Jičín

2. jízda
17.10 – Dub
17.15 – Starojická Lhota
17.20 – Palačov
17.30 – Petřkovice
17.35 – Janovice
17.40 – Jičina
17.45 – příjezd Starý Jičín

zpáteční jízda
01.15 – odjezd ze Starého Jičína

Masopust a pochovávání basy v Hůrce

Holá, holá škola Vás na masopust volá !!!
Který se uskuteční v sobotu 2. března 2019.

Na co se můžete těšit?
od 09.00 hodin Vás navštíví Masopustní průvod s medvědem v Hůrce
od 20.00 hodin k tanci a poslechu hraje Milan Býček – sál bývalé školy v Hůrce

– bohatá tombola a přátelská atmosféra
– poslední rozloučení s naší stařičkou basou

Vstupné 80 Kč (slosovatelné)

Srdečně zvou pořadatelé

Starší příspěvky «

» Novější příspěvky