Oslavy 110 let SDH Hůrka

Sbor dobrovolných hasičů Hůrka uspořádal ke svému jubilejnímu výročí založení Oslavy 110 let trvání sboru.
Vždy v odkazu vpravo nahoře naleznete všechny fotky z onoho dne.

 


pátek 30. srpna 2019 – Slavnostní schůze
Od 18 hodin proběhla Slavnostní členská schůze sboru. Před schůzí se přítomní členové sboru hromadně vyfotili u hřiště. Schůzi vedl místostarosta Ladislav Segeťa. Po úvodu a přivítání následovala minuta ticha za zemřelé hasiče. Schůze pokračovala přečtením Historie sboru od roku 1909 do roku 2019 zpracované Terezií Kachlovou. Přednes byl doplněn ilustrativními fotkami na monitoru. V dalším bodě předal informace o sobotním taktickém cvičení dopravy vody velitel Tomáš Sládeček. Dále si vzal řeč Daniel Glogar, který přítomným řekl něco o historii Horeckého dvora, které bylo cílovým bodem taktického cvičení. Dále pak všechny pozval na oslavy výročí a seznámil je s programem sobotního odpoledne.

Kolem sedmé hodiny došlo na ocenění přítomných členů. Nejdříve se rozdaly stužky za věrnost bratrům a sestrám, kteří jsou u sboru déle než 20, 30 a 40 let. Dále pak byly uděleny Čestné uznání sboru a okresu a Medaile za příkladnou práci a za zásluhy. Našemu sboru bylo také uděleno Čestné uznání od starosty SH ČMS. Toto významné ocenění jsme převzali z rukou starosty OSH Nový Jičín.
Květem slunečnice a dobrým vínem jsme také ocenili sportovní družstvo žen, které se v letošní okrskové soutěži umístilo na krásném druhém místě.

Na schůzi kromě členů sboru byli přítomni – starosta sboru Pavel Dorazil, velitel Tomáš Sládeček a místostarostové Ladislav Segeťa a Daniel Glogar. Dále pak starosta OSH Nový Jičín Stanislav Kotrc a za Obec Jeseník n.O. starosta Tomáš Machýček a místostarosta Libor Macháč. Z řad myslivců to byli Antonín David a hospodář Petr Pantůček. Za místní cvičenky Terezie Kachlová. Na schůzi byli přítomni i zástupci sborů okrsku Starý Jičín.

Po příspěvcích hostů a diskusi byly hostům rozdány upomínkové předměty k letošním slavnostem. Závěrem byla pro přítomné přichystána večeře ve formě bramborového salátu s variací kuřecích a vepřových řízků. Všem, kteří naší schůzi navštívili, děkujeme za účast a podporu místního sboru.

text Ladislav Segeťa, foto Jiří Segeťa

 


sobota 31. srpna 2019 – Hlavní program
Sobotní odpoledne v Hůrce patřilo hlavnímu programu oslav 110 let trvání místního sboru hasičů.

Ve 13 hodin se sjela k horecké hasičárně místní jednotka a jednotky z nejbližšího okolí. Měli tentokrát společný úkol, dopravit vodu z místního koupaliště (požární nádrže) kolem bývalé školy k Horeckému dvoru (statek u Soutorů). Toto taktické cvičení mělo prověřit akceschopnost a koordinaci jednotek místních sborů. Akci vedl náš velitel Tomáš Sládeček. Ten nechal vyhlásit poplach cvičení ve 13.30. V tu chvíli se za zvuku sirén rozjely hasičské vozy směrem ke koupališti a k polní cestě na Bernartice n.O. Každá jednotka měla stanovené číslo na pozičním plánu trasy. Celkem bylo na trase určeno 10 stanovišť. Naše jednotka byla na první pozici u sání z požární nádrže a na konci u požáru otepky slámy. Vodu se od vyhlášení poplachu podařilo dopravit k ohni za 15 minut. Délka trasy činila 1 300 m s převýšením 16 m. Po ukončení cvičení a uklizení techniky se členové jednotek přesunuli do areálu bývalé školy, kde pokračoval odpolední program oslav.

Pro návštěvníky oslav 110 let byl připraven bohatý program. Po námětovém cvičení nám na hodinu a půl od srdce zahrála a zazpívala Hudecká muzika Franty Kopeckého z Hranic. Po krátké přestávce přijel se svým programem klaun Pepino Prcek. Roztančil a rozezpíval celé dětské obecenstvo. A nezůstalo jenom u dětí, ke konci se „museli“ přidat i rodičové, a tak se do programu zapojili návštěvníci skoro všichni. Pepino Prcek pak u nekonečné fronty dětí rozdával cukrovou vatu.
Pro děti toho bylo v sobotní odpoledne nachystáno více. Mohly si zaskákat na nafukovacím hradu, nechat si namalovat krásné ornamenty na obličej nebo si zkusit práci hasiče a zastříkat si z vysokotlaké proudnice. Toho využili také ostatní děti, které se díky tomu v letním parnu osvěžily vodou z cisterny.

S logem oslav jsme (nejen pro děti) měli připraveny také červené a bílé balónky a žluté reflexní pásky. V průběhu celé akce byla v sále bývalé školy připravena výstava fotografií, výstroje a staré techniky. Kdo měl hlad, mohl se občerstvit párkem v rohlíku, na grilu pečenou kýtou nebo gulášem. Když potom přišla zákonitě žízeň, tak se mohl napojit v místním stánku „rychlého občerstvení“.

V podvečer začala zvučit novojičínská skupina Hobití noha, která skvěle vyplnila hlavní hudební část večera. Zaznamenali jsme i účast skalních fanoušků této mladé rockové kapely. Celou akci zvučil Libor Macháč, který jako DJ Machy skvělými hity opanoval večer a noc oslav.

text Ladislav Segeťa, foto Jiří Segeťa a kolektiv

 


neděle 1. září 2019 – Mše svatá za hasiče z Hůrky
V neděli od 15 hodin jsme se zúčastnili mše svaté za živé a zemřelé hasiče z Hůrky. Mši sloužil P. Petr Dokládal z farnosti Starý Jičín. V kázání spojil práci hasičů s dobrým posláním člověka a schopností se ve svém volném čase obětovat pro druhé. Mše skončila po hodině a my jsme oslavy ukončili společným fotem s panem farářem před místní kaplí zasvěcené svaté Anně.

text Ladislav Segeťa, foto Jiří Segeťa

 


Sponzoři akce

Náš-Net Group s.r.o. Petr Dorazil – farmář
Muzeum Novojičínska Rodan Pudík – finanční služby
AGRO JESENICKO a.s. Roman Prokl – autodoprava
Dušan Kachel – klempířství Martin Červený – stavební firma
Jana Macháčová – potraviny Václav Hasal – farmář
Jaroslav Langer – kamenictví Myslivecké sdružení Hůrka
Jiří Hanousek – stavební firma Roman Škuca – pohostinství
Jiří Novotný – DUPIC s.r.o. IMF Soft s.r.o. – informační technologie
Josef Pavlík – kominictví Antonín Langer – kamenictví
Pavel Šuffner – klempířství Jiří Klečka – ektrické a elektronické zař.
Aleš Pavlík – žaluzie TRIDAS s.r.o. – ekolologické obaly, FVE
Ludmila Kocourková – pálenice, rest. Roman Pudík – Porgest, a.s.
MUDr. Radovan Marek – lékař Denis Remeš – REMIBIKECENTRUM
PEMAT TRADING s.r.o. Lucie Hasalová – pohostinství
Tomáš Míček – zámecká jízdárna Jeseník n.O. Obec Jeseník nad Odrou
Jiří Kachel – plošina

6. Schůze Zastupitelstva obce Jeseník nad Odrou

6. Schůze zastupitelstva obce Jeseník nad Odrou a místních částí proběhne ve středu 4. září 2019 v sále Kulturního domu v Jeseníku nad Odrou č.p. 159 od 16.00 hodin.

Program
1. Zahájení
2. Ověřovatelé zápisu
3. Zápis z 5. schůze zastupitelstva obce
4. Kontrola usnesení z 5. schůze zastupitelstva obce
5. Činnost rady obce za předchozí období
6. Finanční záležitosti
6.1. Zápis ze 4. schůze finančního výboru
6.2. Rozpočtové opatření č. 5/2019
6.3. Pravidla pro prodej „Domů velké vody“ v Jeseníku nad Odrou
6.4. Smlouva o budoucí finanční spolupráci při realizaci projektu „Zajištění spolufinancování základní sítě sociálních služeb ve správním obvodu obce s rozšířenou působností ORP Nový Jičín“
6.5. Žádost o zápůjčku ze sociálního fondu
7. Majetkoprávní záležitosti
7.1. Směna části pozemku parc.č. 834/2 a parc.č. 843/2 za pozemek parc.č. 837 v k.ú. Jeseník nad Odrou
7.2. Prodej domů velké vody
8. Různé
8.1. Vodní koridor Dunaj – Odra – Labe
8.2. Zápis z jednání Kontrolního výboru Regionu Poodří ze dne 17.6.2019
8.3. Druhý upravený rozpočet Mikroregionu Odersko pro rok 2019
8.4. Závěrečný účet Mikroregionu Odersko za rok 2018
8.5. Závěrečný účet Regionu Poodří za rok 2018
9. Diskuze
10. Závěr

Oslavy 110 let SDH Hůrka

Sbor dobrovolných hasičů Hůrka si Vás dovoluje pozvat na Oslavy 110 let od založení sboru v roce 1909.


PÁTEK 30.8.2019 – areál bývalé školy v Hůrce
17.45 – Společné foto členů sboru
prosíme o dochvilnost, účast pokud možno ve vycházkových stejnokrojích
18.00 – Slavnostní členská schůze sboru s hosty

SOBOTA 31.8.2019 – areál bývalé školy v Hůrce
13.30 – Poplach taktického cvičení
dálková doprava vody z koupaliště kolem areálu bývalé školy k Soutorům (Hůrecký dvůr) za spolupráce okolních jednotek
14.30 – Hudecká muzika Franty Kopeckého z Hranic
čtyřčlenná lidová kapela v obsazení dvoje housle, viola/heligonka a kontrabas
16.30 – Klaun Pepino Prcek
legrácky a srandičky pro všechny dětičky
19.00 – Hudební skupina Hobití noha
punk-rocková kapela z Nového Jičína
20.30 – DJ Machy
moderovaná diskotéka pro všechny

– malování na obličej
– skákací hrad a další zábava pro děti
– výstava fotografií, techniky a historie v sále KD
– ukázky současné hasičské techniky

NEDĚLE 1.9.2019
15.00 Mše svatá za hasiče
kaple sv. Anny v Hůrce
(výstavka v sále KD bude pokračovat od 13.00)

Na oslavy výročí založení sboru Vás srdečně zvou Hasiči z Hůrky.

Událost na Facebooku

Mapa trasy dálkové dopravy vody se stanovišti


Sponzoři akce

Náš-Net Group s.r.o. Petr Dorazil – farmář
Muzeum Novojičínska Rodan Pudík – finanční služby
AGRO JESENICKO a.s. Roman Prokl – autodoprava
Dušan Kachel – klempířství Martin Červený – stavební firma
Jana Macháčová – potraviny Václav Hasal – farmář
Jaroslav Langer – kamenictví Myslivecké sdružení Hůrka
Jiří Hanousek – stavební firma Roman Škuca – pohostinství
Jiří Novotný – DUPIC s.r.o. IMF Soft s.r.o. – informační technologie
Josef Pavlík – kominictví Antonín Langer – kamenictví
Pavel Šuffner – klempířství Jiří Klečka – ektrické a elektronické zař.
Aleš Pavlík – žaluzie TRIDAS s.r.o. – ekolologické obaly, FVE
Ludmila Kocourková – pálenice, rest. Roman Pudík – Porgest, a.s.
MUDr. Radovan Marek – lékař Denis Remeš – REMIBIKECENTRUM
PEMAT TRADING s.r.o. Lucie Hasalová – pohostinství
Tomáš Míček – zámecká jízdárna Jeseník n.O. Obec Jeseník nad Odrou
Jiří Kachel – plošina

Uctění památky leteckého neštěstí v Hůrce

Ve čtvrtek 22. srpna proběhlo u památníku (vrtule) setkání s bývalými letci u příležitosti uctění památky leteckého neštěstí v Hůrce. Tato tragická událost se udála před 55 lety.

Zástupci osadního výboru Hůrka a členové Svazu letců Příbor, z.s. vzdali hold položením kytic a zapálením svíček.

Setkání se už bohužel nezúčastnil Ladislav Jerguš, který působil jako hospodář a poté jednatel Svazu.
Navždy odešel na jaře tohoto roku.

foto a článek Ladislav Segeťa

Výsledky hasičských soutěží okrsku Starý Jičín za rok 2019 – muži/ženy

Po poslední souteži mužů a žen na Jičině se uzavřela Starojická liga v požárním sportu. Konečné výsledky jsou v tabulce níže.
V rámci Starojické ligy se celkem uspořádalo 8 soutěží. Za muže soutěžilo 9 družstev a za ženy 6.

Naše ženy vyhrály v pěti kolech, nakonec však obsadily konečné druhé místo. Muži se letos starojické ligy takřka nezůčastnili, proto uzavírají výslednou tabulku.

Muži

soutěž ►
družstvo▼
okrsek Petřkovice Janovice Bern. n.O. St. Jičín Hůrka Palačov Jičina body poř.
Star. Lhota 23b – 2. 20b – 4. 23b – 2. 25b – 1. 25b – 1. 23b – 2. 23b – 2. 25b – 1. 187b 1.
Bern. n.O. 20b – 4. 19b – 5. 25b – 1. 23b – 2. 23b – 2. 25b – 1. 25b – 1. 20b – 4. 180b 2.
Jičina 25b – 1. 18b – 6. 20b – 4. 19b – 5. 17b – 7. 21b – 3. 21b – 3. 21b – 3. 162b 3.
Palačov 21b – 3. 25b – 1. 18b – 6. 20b – 4. 20b – 4. 10b – 5. 18b – 6. 23b – 2. 155b 4.
Petřkovice  –  21b – 3. 21b – 3. 21b – 3. 21b – 3.  –  20b – 4. 19b – 5. 123b 5.
Dub 0b – 5. 23b – 2. 10b – 7.  –  16b – 8. 20b – 4. 19b – 5. 18b – 6. 106b 6.
Janovice  –  17b – 7. 19b – 5. 18b – 6. 19b – 5.  –   –   –  73b 7.
Vlčnov  –   –   –   –  18b – 6.  –   –   –  18b 8.
Hůrka 0b – 5.  –   –   –   –  10b – 5.  –   –  10b 9.

Ženy

soutěž ►
družstvo▼
okrsek Petřkovice Janovice Bern. n.O. St. Jičín Hůrka Palačov Jičina body poř.
Star. Lhota 21b – 3. 21b – 3. 19b – 5. 23b – 2. 25b – 1. 23b – 2. 21b – 3. 25b – 1. 178b 1.
Hůrka 25b – 1. 25b – 1. 25b – 1. 19b – 5. 10b – 3. 25b – 1. 25b – 1. 21b – 3. 175b 2.
Bern. n.O. 23b – 2. 23b – 2. 21b – 3. 20b – 4. 23b – 2. 10b – 3. 23b – 2. 23b – 2. 166b 3.
Janovice 20b – 4. 20b – 4. 23b – 2. 21b – 3.  –   –   –   –  84b 4.
Palačov  –   –   –  25b – 1.  –   –  10b – 4.  –  35b 5.
Dub  –   –  20b – 4.  –   –   –   –   –  20b 6.

Na adrese sdh.starojickalhota.cz můžete sledovat průběžný stav Starojické ligy v kategorii muži/ženy. Archiv soutěží na této stránce začíná rokem 2017.

Starší příspěvky «

» Novější příspěvky