Přesun palačovské soutěže starších žáků

Kvůli vydatnému dešti se v Palačově včera neuskutečnila celá soutěž mladých hasičů. Výsledky mladších žáků budou započteny do okrskové ligy normálně, starší žáci budou mít náhradní termín v neděli 11. června 2017 od 13.30 v Jičině, kde se udělá soutěž starších žáků dvojkolově, jedny výsledky budou započteny v rámci Jičiny a druhé jako výsledky z Palačova.

Plánované vypínaní elektrické energie

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny.
Dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v souladu s ustanovením § 25, odst. 3, písm. c), bod 5. /týkajícím se účastníků trhu s elektřinou/ a písm. d), bod 6. /týkajícím se výroben/, zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.

Vypínání elektrické energie
úterý 6.6.2017 – od 7.15 do 15.30 hodin

Hůrka – celá obec
Vlčnov – celá obec
Starý Jičín – celá obec
Jičina – č.p. 50, 51, 55, …
Loučka – část obce

Časový rozsah přerušení dodávky elektřiny je stanoven pouze na nezbytně nutnou dobu. Oznámení formou letáků v místě vypínání provedli pracovníci energetiky.

Děkujeme za pochopení.

DSO odstávky MORAVA
ČEZ Distribuce a.s.

Smažení vajec, Kácení májky, Táborák s opékáním a Kytarový večer v Hůrce

Hasiči a Hospůdka u školy si vás dovolují pozvat toto sobotní odpoledne na Smažení vajec, Kácení májky, Táborák s opékáním a Kytarový večer do areálu bývalé školy v Hůrce dne 3. června 2017.

12. Schůze Zastupitelstva obce Jeseník nad Odrou

12. Schůze zastupitelstva obce Jeseník nad Odrou a místních částí proběhne v úterý 6. června 2017 v sále Kulturního domu v Jeseníku nad Odrou č.p. 159 od 16.00 hodin.

Program
1. Schválení programu
2. Určení ověřovatelů zápisu
3. Ověření zápisu z 11. schůze zastupitelstva obce
4. Pošta PARTNER
5. Činnost rady obce za předchozí období
6. Finanční záležitosti
6.1. Zápis ze 14. schůze finančního výboru
6.2. Závěrečný účet obce Jeseník nad Odrou za rok 2016
6.3. Účetní závěrka obce Jeseník nad Odrou sestavená k 31.12.2016
6.4. Průběžné plnění rozpočtu obce k 30.4.2017
6.5. Rozpočtové opatření č. 3/2017
7. Majetkoprávní záležitosti
7.1. Odkoupení pozemku parc.č. 641/2 v k.ú. Jeseník nad Odrou
7.2. Prodej části pozemku parc.č. 634/1 (dle GP parc.č. 634/10, výměra 243 m2) v k.ú. Jeseník nad Odrou
7.3. Odkoupení části pozemků parc.č. 593/3 a 594/3 (dle GP výměra 243 m2) v k.ú. Jeseník nad Odrou
7.4. Prodej části pozemku parc.č. 135/2 (dle GP parc.č. 135/8 o výměře 82 m2) v k.ú. Hůrka
7.5. Prodej části pozemku parc.č. 676/1 (dle GP parc.č. 676/4 ovvýměře 64 m2) v k.ú. Jeseník nad Odrou
7.6. Odkoupení části pozemku parc.č. 1075/5 (dle GP parc.č. 1075/62 o výměře 254 m2) v k.ú. Jeseník nad Odrou ve výši podílu 1/4
7.7. Nabídka na odkoupení id. 1/2 pozemku parc. č. 985/2 v k.ú. Jeseník nad Odrou
7.8. Smlouva o bezúplatném převodu majetku s ČR Hasičským záchranným sborem MSK
7.9. Smlouva o zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou – oblast Novojičínsko západ
7.10. Smlouva o centralizovaném zadávání veřejné zakázky na nákup elektrické energie s Městem Odry
7.11. Smlouva o společném zadávání veřejné zakázky na opravu komunikací v Mikroregionu Odersko
8. Určení zastupitele ve věcech pořízení změny č. 1 Územního plánu Jeseník nad Odrou
9. Plán společných zařízení, Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Jeseník nad Odrou
10. Různé, diskuse
10.1. Studie s finančním vyčíslením opravy dětského bazénku v Hůrce
11. Závěr

OÚ Jeseník nad Odrou začal ke zveřejňování pozvánky a informací pro zastupitele využívat aplikaci UZOb.CZ (Usnesení zastupitelstva obce). Na tomto odkazu naleznete tuto a budoucí pozvánky na schůze zastupitelstva a seznam současných zastupitelů.

Pohár starosty SDH Hůrka – žáci

V neděli 21. května 2017 od 13 hodin proběhla v areálu koupaliště v Hůrce žákovská soutěž v požárním sportu „O Pohár starosty SDH Hůrka“.
Soutěžilo se v požárním útoku podle pravidel hry Plamen. Jako vedlejší disciplína se běžela 60m trať překážek jednotlivců.

První místo v požárním útoku v kategorii mladších žáků obhájily Bernartice n.O. a v kategorii starších žáků vyhrálo přespolní družstvo z Děrné. Hůrka letos soutěžila pouze v kategorii mladších žáků, kde obsadila třetí místo.

60 m překážek nejrychleji z mladších žáků zaběhla Štepánka Dubcová ze Starojické Lhoty a za starší žáky Jana Volková z Jičiny. Celkové soutěžilo 10 družstev mladších žáků a 8 družstev starších žáků. Soutěže jednotlivců 60 m překážek se zůčastnilo 15 mladších a 14 starších žáků.

Letošní žákovská soutěž byla uprostřed deštivého období, ale v neděli nespadla ani kapka. Což kvitujeme, protože jiné ročníky je to úplně obráceně 🙂

Děkujeme dětem, které si přišly zasoutěžit do Hůrky, přítomným divákům a také členům našeho sboru, kteří se podíleli na organizování akce.

text článku Ladislav Segeťa, foto Jiří Segeťa

Tabulka výsledků – Požární útok

startovní
pořadí
družstvo požární útok
čas (s)
celkové
pořadí
MLADŠÍ
1 Hůrka 19,62 3.
2 Petřkovice 30,46 8.
3 Janovice A 19,55 2.
4 Bernartice nad Odrou 19,10 1.
5 Starojická Lhota 22,90 4.
6 Palačov 29,85 7.
7 Janovice B 28,40 6.
8 Jičina A 49,24 10.
9 Janovice (přípravka) 34,23 9.
10 Jičina B 25,61 5.
STARŠÍ
1 Petřkovice 20,21 5.
2 Jičina 17,23 3.
3 Janovice 18,16 4.
4 Bernartice nad Odrou 22,56 6.
5 Starojická Lhota 52,34 7.
6 Starý Jičín – Vlčnov 97,88 8.
7 Palačov 17,22 2.
8 Děrné 16,64 1.

Tabulka výsledků – 60 m jednotlivci

startovní
pořadí
jméno SDH 60 m překážek
čas (s)
pořadí
MLADŠÍ
10 Štěpánka Dubcová Starojická Lhota 22,43 1.
2 Lucie Mojžíšková Starojická Lhota 26,04 2.
11 Jiří Rakušan Jičina 26,25 3.
STARŠÍ
12 Jana Volková Jičina 17,78 1.
1 Robin Raška Palačov 18,44 2.
14 Monika Knopová Bernartice nad Odrou 22,37 3.

Starší příspěvky «

» Novější příspěvky