Vznik sboru

Požáry patřily vždy mezi nejhorší metly lidstva zvláště v dřívějších dobách, kdy preventivní ochrana proti ohni byla slabá a většina vesnických staveb byla dřevěná se střechami krytými hořlavým materiálem. Již v roce 1873 na základě zemského protipožárního zákona bylo nařizováno obecnímu zastupitelstvu vykonávání požární policie a zakládání požárních sborů v obcích s více jak 100 domů a druh výzbroje nutný pro zásah u požárů.

Sv. Florián

Sv. Florián - patron všech hasičů

Přesto došlo v roce 1883 asi k největšímu požáru v dějinách Hůrky, kdy shořelo 13 domů na dolním konci obce. V těchto letech vznikly sbory dobrovolných hasičů ve větších obcích jako je tehdy Německý Jeseník, Starý Jičín a Bernartice. V ostatních menších obcích vznikaly sbory mnohem později.

První myšlenka založení sboru,v duchu hesla „Pomáhat bližním“ byla přednesena v roce 1903 pány Adolfem Bokem čp. 2, Františkem Bajerem t.č. v Loučce, Antonínem Chlapíkem čp. 7 hostinským a tehdejším starostou obce Antonínem Petrášem čp. 27. Za tím účelem pořádali zábavy, výlety, divadla a čistý výtěžek ukládali do Vlčnovské záložny pro hasiče.

Dne 5. září 1909 ve 3 hodiny odpoledne v místním hostinci čp. 7 proběhla zakládající schůze za přítomnosti mnoha občanů. Za účasti starosty obce Antonína Petráše čp. 27 a hasičského starosty župy Kravařské Vladimíra Pospěcha ze Starého Jičína byla provedena přednáška o významu hasičstva. Byl proveden výklad stanov, zápis členů, volba prozatímního výboru a podpis stanov.

Dne 10. října 1909 proběhla valná hromada za přítomnosti 26 členů, kde byla provedena volba funkcionářů, kteří sestaví kandidátní listinu.

Dne 11. října 1909 proběhla volba funkcionářů. Za starostu sboru byl zvolen Antonín Glogar čp. 19.

Těmito dny vznikl sbor dobrovolných hasičů. Sbor byl přiřazen k župě kravařské, okrsku Starý Jičín.

Karel Janovský a kolektiv

Pořízení techniky a první zásahy »