Poválečné období

« Za druhé světové války

Po druhé světové válce dochází k částečné výměně ve výboru, kdy začínají aktivně pracovat mladší bratři hasiči. Na 1. valné hromadě po druhé světové válce dne 13. ledna 1946 byl volen nový výbor: František Horák – starosta, Alois Matěj – jednatel, Robert Býma – pokladník, Alois Vylíčil – vzdělavatel, František Vahalík – náčelník, Antonín Šnajdárek -1. podnáčelník, Josef Dorazil – 2. podnáčelník, Antonín Glogar – zbrojíř, Josef Bajer a Antonín David – samaritáni.

Byl zvolen i zábavní odbor ve složení: Antonín Glogar, František Janovský, František Dorazil a Antonín Šnajdárek. Založení a dobré fungování zábavního výboru si hasiči pochvalovali již na plese 19. ledna 1946, který měl velmi dobrou úroveň. V té době sbor čítal kolem 20 členů a byl kladen velký důraz na vzdělávání, které řídil br. Alois Vylíčil. Byl i vzdělavatelem okrskovým a často měl veřejný projev i na akcích v okolních obcích. Rovněž župní škola prováděla povinná školení, kterých se museli zúčastnit starosta, jednatel, velitel a vzdělavatel.

V roce 1949 bylo provedeny další volby do výboru, kdy po 40leté činnosti ve sboru odstoupil jeho předseda Antonín Horák. Výbor byl po několika změnách složen následovně: František Vahalík – starosta, František Horák – místostarosta, Karel Vrba – jednatel, Robert Býma – pokladník, Josef Dorazil – vzdělavatel, Antonín Šnajdárek

Stojící zleva: Josef Glogar, Stanislav Kovařčík, Zdeněk David, Antonín Glogar. Sedící: Václav Man, Miroslav Bok, Zdeněk Dresler, František Vrba, v popředí Zdeněk Glogar a František Pavlík.

Skupina horeckých hasičů, 1970.
Stojící zleva: Josef Glogar, Stanislav Kovařčík, Zdeněk David, Antonín Glogar. Sedící: Václav Man, Miroslav Bok, Zdeněk Dresler, František Vrba, v popředí Zdeněk Glogar a František Pavlík.

velitel, Vojtěch Glogar – 1. podnáčelník, Alois Matěj – 2. podnáčelník, Antonín Glogar – zbrojmistr.

Na okrskovém cvičení, které v roce 1949 pořádali místní hasiči byla vytvořeno první družstvo dorostenců a družstvo dívek.

Dorostenci cvičili ve složení: František Bok čp. 39, František Horák, Josef Glogar čp. 31, Zdeněk Bok, Antonín Vrba, Zdeněk Dresler, Miloš Vahalík, Karel Janovský čp. 8, Jaroslav Staněk, Jiří Škuca, František Bok čp. 43 a František Kozák.

Dívčí družstvo tvořily: Bohumila Boková, Vlasta Boková, Jiřina Orlitová, Ludmila Vrbová, Jiřina Bajerová, Milada Vahalíková, Ludmila Fusková, Marie Škucová, Milada Bajerová. Po přijetí těchto členů měl sbor již 49 členů.

Okrskové kolo proběhlo 10. července 1949. S motorovými stříkačkami přijely družstva z Loučky, Bernartic, Starého Jičína a Starojické Lhoty. Voda se brala z nově vyhloubeného „Brodiska“ a stříkalo se na tzv. požářiště, kterými byly okolní domy. Naše družstvo skončilo páté, poněvadž je zradila zapalovací svíčka na stříkačce. Poté se v průvodu a za zvuku dechovky odešlo na výletiště, kde byly předvedeny různé ukázky a posléze volná zábava. Čistý zisk ze cvičení byl 20.000,- Kčs. Tato částka již nebyla nikdy překročena.

Karel Janovský a kolektiv

Technika a organizační změny po roce 1950 »