Účasti na soutěžích od 70. let

« Technika a organizační změny po roce 1950

Od 70. let docházelo díky lepšímu technickému vybavení (požární stříkačka PS 12) k rozmachu hasičského sboru. Mnoho mladých hasičů mělo zájem cvičit a jezdit na soutěže, Kromě družstva mužů startovali na soutěžích i dorostenci nebo žáci. Ze začátku se hodnotila pořadová příprava, zdravověda a cvičilo se bez vody na precizní provedení útočného vedení, sledovaly se úkroky kolem hadic, savic a podobně. Později se od toho upustilo, soutěžilo se s vodou a na čas.

Horečtí hasiči - veterání s PS8 na základně.
Hůrka 2002.
Spodní sání z potoka před bývalou školou.
zleva: Stanislav Glogar - referent mládeže, Vladimír Bok - velitel, Jiří Fusek - starosta, Ladislav Glogar, Zdeněk Silz, Václav Man - jednatel, Miloslav Pantůček - revizor

Družstvo z Hůrky bylo od roku 1975 přeřazeno od Starojického okrsku k okrsku Jesenickému, kde ještě byly sbory z Blahutovic, Polouvsí a Jeseníku n. O. Pořádaly se okrsková kola a postupovalo se do oblastních kol, kde soutěžila i družstva z Oderska a Fulnecka.

V roce 1975 se uskutečnil 1. ročník soutěže O putovní pohár EC JZD Jesenicko, který vyhrálo družstvo z Hůrky po trojnásobném vítězství. V těchto letech zaznamenala družstva horeckých hasičů největší úspěchy a byli zváni i na soutěže do Opatovic, Příbora, Oder, Bílovce, Mošnova a podobně.

Družstvo žáků na startu požárního útoku.
O pohár starosty SDH, Hůrka 1994.
Zleva: Zbyněk Kovář, Lukáš Janovský, Jiří Segeťa, Marek Segeťa, Pavel Dorazil, Jiří Dorazil. V pozadí Radim Glogar.

V roce 1988 začala dlouhá éra dětských soutěží v Hůrce, kdy se uskutečnil I. ročník dětské soutěže o Putovní pohár starosty občanského výboru. Soutěžilo se ve dvou disciplínách: štafetový běh na 4 x 60 m a požární útok. Zvítězili v něm naši žáci. Později byl název soutěže přejmenován na Putovní pohár starosty SDH.

Útok mužů na oslavách 100 let založení sboru.
Hůrka 26.7.2009.
Vypití štamprle rumu, upevnění přilby a těžkého opasku. Spodní sání z nádrže pomocí tří savic, doprava vody na 2B, sestřelení terčů.

V roce 2000 byl zakoupen nový krásný pohár v ceně 1600,- Kč, o který se každý rok soutěží. V roce 2011, byl již 24. ročník.

Rovněž pravidelně pořádali horečtí hasiči mužskou hasičskou soutěž v požárním útoku (koná se dosud). Soutěží na koupališti, několikrát soutěž probíhala na cestě u školky.

Největšího úspěchu dosáhlo družstvo mužů v roce 1978, kdy se ještě cvičilo na sucho bez vody a muži na okresním kole v Jistebníku obsadili 2. místo. Rovněž družstvo dorostenců v roce 1975 skončilo v okresním kole na 2. místě.

Dálková doprava vody, mapa sestavení spojení. Hůrka 1996.
Zdroj vody v požární nádrži v areálu koupaliště. Cíl vrchol kopce Hůrka, rekreační objekt.

Mimořádné cvičení v roce 1996

Bylo potřeba vyzkoušet dálkovou dopravu vody z koupaliště až na horecký kopec. Za spolupráce sborů z okrsku Starý Jičín se nám podařilo přečerpávat vodu ze stříkačky do stříkačky až na kopec, kde stála cisterna, která hasila fiktivní oheň. Tím byla překonána vzdálenost 960 m a výškový rozdíl 92 m. Hasiči dokázali, že jsou schopní zasáhnout vlastními silami na kterémkoliv místě v obci. Z této mimořádné akce byl pořízen videozáznam.

Karel Janovský a kolektiv