Technika a organizační změny po roce 1950

« Poválečné období

V roce 1950 na žádost ČSČK s zúčastnili 6týdenního školení a týdenního praktického výcviku ve státní nemocnici v Novém Jičíně 4 bratři hasiči. Úspěšně zvládli zkoušky a byli připraveni pomáhat bližním po stránce samaritánské. Avšak ještě v tomto roce byla samaritánská služba převedena pod Československý červený kříž. V roce 1951 byly likvidovány zemské jednoty a sbory byly řízeny sítí okresních (Nový Jičín) a krajských výborů (Ostrava). Náš sbor zůstal součástí okrsku Starý Jičín.

Odznak ČSPO (Československý svaz požární ochrany).

V roce 1953 byl pro hasičstvo zaveden název Československý svaz požární ochrany, jehož nejnižší složkou zůstaly místní jednotky ČSPO (požární sbory). Pro členy se začal užívat název požárník. Požární sbor podléhal ministerstvu vnitra a MNV, který i nadále financoval náklady na výstroj a výzbroj.

Při výroční valné hromadě konané 16.12.1956 byl přítomen zástupce OV ČSPO br. Šarman a byly provedeny volby do výboru s následujícím výsledkem: předsedou ČSPO byl zvolen Karel Dresler, velitelem Josef Glogar, referentem prevence Vojtěch Glogar, propagačním referentem Karel Janovský, jednatelem Jaroslav Staněk, organizačním referentem Antonín David, hospodářem Miloslav Vahalík, referentem mládeže Antonín Šnajdárek, 1. revizorem Zdeněk Dresler a 2. revizorem Václav Man. Došlo tedy nejen k výměně členů výboru, ale i ke změnám v názvech funkcí.

Činnosti sboru velmi prospělo, když JZD v Hůrce zakoupilo v roce 1959 traktor značky Z-50 (Super). Hasiči jej využívali, když zapojili vlečku a mohlo se jet jak k ohni, tak na soutěže. Vlečka se vybavila sedačkami a do volného prostoru se uložil stroj a příslušenství. Řidičem byl František Pantůček, který později vykonával i funkci starosty.

Tatra 805 s přívesným vozíkem.
Ilustrační foto, zdroj: Hasiči Hrubčice.

V roce 1966 bylo přiděleno první vozidlo Tatra 805, tzv. „Kačena“ s plachtou na korbě a nahradilo k výjezdům používaný traktor s vlečkou. V řízení tohoto vozidla se střídali František PantůčekMiroslavem Bokem, později Tatru řídil i Lubomír Glogar.

O dva roky později byl zakoupen přívěsný vozík s plnou výbavou, to znamená i s moderní stříkačkou PS 12, která byla vybavena motorem ze Škody 1203. Tím skončila doba, kdy jezdili hasiči na soutěže nebo k ohni na korbě Tatry 805 společně se stříkačkou, savicemi a hadicemi.

V roce 1980 zajistil Jan Růsek od VŠV Brno závod Nový Jičín stříkačku PS 8. Dostali jsme ji za brigády, na kterých hasiči vyráběli palety pro žampionárnu.

Před Avii A30 při oslavách sv. Floriána, 1996.
Zleva: Vladimír Bok - velitel, Ladislav Glogar - referent mládeže, Jiří Dresler - vzdělavatel, Karel Janovský - hospodář, Vladimír Kovařčík - referent CO, Václav Man - jednatel, Jiří Fusek - starosta, Miloslav Pantůček - revizor, Jiří Bok, František Vrba - revizor, Josef Glogar - revizor, Miroslav Bok ml., Jaroslav Staněk

Další techniku získal sbor až v roce 1984, když mu byla přidělena nová Avie A31 u příležitosti 75 let založení sboru. Předání se zúčastnil náčelník Okresní inspekce požární ochrany v Novém Jičíně major Hanzelka. S Avií však byly neustále problémy, především s převodovkou, která musela být v Praze Letňanech vyměněna, protože omylem byla namontována převodovka určená do Avie 16. Po půl roce musela být převodovka v záruční době znovu vyměněna, aniž hasičům kdo sdělil důvod výměny. Problémy menšího rázu však nebraly konce. Třetí stříkačku PS 12 sbor získal při likvidaci sboru v Polouvsí v roce 1995, který nevykazoval žádnou činnost a byl zrušen. Mimo stříkačku jsme získali přívěsný vozík a ruční sirénu

Horecká PS 12 po výbrusu na 1600 ccm.
Oslavy 100 let založení sboru, 2009.
Pokus o nastartování. Stojící zleva: Ladislav Segeťa ml. - jednatel, Ladislav Glogar - starosta, Marek Segeťa, Vladimír Bok - velitel. Sklonění: Pavel Dorazil - strojník, Pavel Vahalík - zástupce velitele.

V roce 1999 byla PS 12 u firmy ZAHAS Slavíč za cenu 54 tisíc Kč přestavěna z obsahu válců 1200 cm³ na obsah 1600 cm³. Tím mohlo družstvo konkurovat na soutěžích družstvům s vyššími výkony strojů.

Z dalšího nákupu hasičské techniky je třeba vzpomenout zakoupení plovoucího čerpadla v roce 2006. Výhodou tohoto zařízení je nízká hmotnost, vhodnost k vyčerpávání sklepů a malá spotřeba PHM.

Po katastrofálních povodních v roce 1997, kdy mnohé sbory přišly o techniku a výstroj, byly uvolněny finanční prostředky na zakoupení výstroje a výzbroje. Horeckému zásahovému družstvu byly přiděleny prostředky ve výši 80 tisíc Kč, za které byly zakoupeno 9 zásahových obleků, 4 páry bot, 2 savice a 2 svítilny.

Od roku 1997 zůstali hasiči z Hůrky při OÚ Jeseník n. O. jako jediný sbor. Obecní úřad vyčleňuje ze svého rozpočtu každoročně finanční částku, která zabezpečí obnovu a nákup nového materiálu. Tím je chod zásahové jednotky zajištěn.

Karel Janovský a kolektiv

Účasti na soutěžích od 70. let »