Zásah JSDH Hůrka – Odchyt zaběhlého stáda ovcí

Ve středu 24. května 2023 byla naše jednotka před patnáctou hodinou povolána k zásahu do Hůrky, kdy se měla odchytit volně pobíhající skupina zaběhlých ovcí.

Stádo o 11 kusech mělo právě odpolední siestu na zahradě za domem čp. 93. Pro převoz ovcí se zapůjčil převozník na koně, který jsme přistavili na roh k brance z poloviny oplocené zahrady. Pomocí zapůjčené přenosné oplocenky hasiči zúžili prostor zahrady na čtvrtinu. Pomocí ovsa a suchých rohlíků byly ovce lákány do prostoru převozníku. V určité chvíli ale vycítily past, splašily se, a když lehce přeskočily oplocenky, utekly po cestě směrem na Starojickou Lhotu.

Po dalším pátrání byly objeveny na cestě na horecký kopec. Odtamtud se nám je podařilo nasměrovat zpět. Stádo se ale usadilo na kraji lesa poblíž bažantnice a tam nebylo v našich silách je odchytit.

text a foto Ladislav Segeťa

Zábavné odpoledne pro děti i dospělé

Hospůdka u školy v Hůrce Vás srdečně zve na zábavné odpoledne plné her, malování na obličej a večerní škvaření vajec.

kdy – sobota 10. června 2023
v kolik – začátek od 14.30
kde – na hřišti u hopůdky v Hůrce

Přijďte si všichni zasoutěžit, posedět v přátelském kolektivu a ochutnat večerní škvařenici.

Pro děti přichystány drobné odměny a VELKÉ PŘEKVAPENÍ.

Na všechny se moc těšíme. Pořadatelé.

Změna termínu a místa letošní hasičské soutěže mužů a žen SDH Hůrka

Hasičskou soutěž mužů a žen, která byla plánovaná na sobotu 3. června 2023 v Hůrce z technických důvodů přesouváme na sobotu 30. září 2023 od 11.00 na hřiště v Polouvsí.
Děkujeme za pochopení, hasiči z Hůrky.

Tabulka termínů soutěží okrsku Starý Jičín 2023

Výstraha ČHMÚ – velmi silné bouřky a povodňová bdělost

Výstraha před jevem s vysokou pravděpodobností výskytu: Velmi silné bouřky

Platnost: od 23.5.2023 | 15.00 do 23.5.2023 | 22.00
Očekává se ojedinělý výskyt velmi silných bouřek s krátkodobými úhrny srážek i kolem 50 mm, nárazy větru kolem 70 km/h a menšími kroupami.

Doporučení ke zmírnění následků jevu: Lokálně se očekává přívalový déšť s možným intenzivním odtokem vody ze svahů, rychlým rozvodněním malých toků a suchých koryt, zatopení podchodů, podjezdů, sklepů, podemletí komunikací nebo jejich zanesení unášeným materiálem apod. Nárazy větru mohou lámat větve, vyvracet stromy. Nebezpečí představují také kroupy a blesky. Lze očekávat škody na majetku, výpadky v energetice, problémy v dopravě apod. Je třeba dbát na bezpečnost zejména s ohledem na nebezpečí zásahu bleskem a úrazu padajícími a poletujícími předměty, případně i kroupami. Nutno zabezpečit okna, dveře, skleníky, volně položené předměty apod. Nevstupovat a nevjíždět do proudící vody a zatopených míst. Při řízení vozidla v bouřce snížit rychlost jízdy a jet velmi opatrně. Vývoj a postup bouřek lze sledovat na výstupech z meteorologických radarů na internetu ČHMÚ www.chmi.cz nebo v aplikaci mobilního telefonu.

Výstraha před jevem s vysokou pravděpodobností výskytu: Povodňová bdělost

Platnost: od 23.5.2023 | 15.00 do 24.5.2023 | 06.00

Povodňová bdělost – 1. (nejnižší) stupeň povodňové aktivity v některých říčních profilech. Vzhledem k nasycení území nelze na menších tocích vyloučit ojedinělé překročení 2. SPA.

Doporučení ke zmírnění následků jevu: Vzestupy hladin řek, kdy se voda ještě nevylévá z břehů. Možnost zvýšeného odtoku vody a snížení stability stromů v podmáčené půdě. Doporučuje se sledovat vývoj situace a jeho prognózu (na www.chmi.cz nebo v médiích). Vyvarovat se koupání, plavání, jízdy lodí a pohybu v korytě toku.

Zdroj: www.chmi.cz – výstrahy

Stav srážek a bouřek v úterý 23. května 2023 ve 14.32 hod.

Svátek matek v Hůrce

Milé nedělní odpolední posezení při příležitosti Svátku matek, které pořádalo místní sdružení KDU-ČSL s přispěním horeckých Cvičenek.

Pobavilo nás milé vystoupení dětí a poté jsme si mohly společně zazpívat s kytarami. K chuti přišlo dobré občerstvení a potěšila nás i hezká kytička – pochvala všem za přípravu a obsluhu.

Terezie Kachlová, neděle 14. května 2023

pozn. red.
Na tomto místě ještě doplníme, že Obec Jeseník nad Odrou toto setkání podpořila finanční podporou na dárky pro maminky a bezplatným pronájmem sálu kulturního domu v Hůrce. Jménem Osadního výboru v Hůrce děkujeme. 🙂

Výstraha ČHMÚ – Vydatný déšť, Povodňová bdělost

Výstrahy pro okres Nový Jičín.

Vydatný déšť

Platnost: od 16.5.2023 15:00 do 17.5.2023 12:00

Vydatný déšť s úhrny nad 30 mm/6h nebo nad 40 mm/12h.

Doporučení ke zmírnění následků jevu: Možnost zvýšeného odtoku vody z krajiny a průtoku vody přes komunikace. Snížená viditelnost a riziko aquaplaningu. Za deště je třeba snížit rychlost jízdy autem a jet velmi opatrně.

Povodňová bdělost

Platnost: od 16.5.2023 21:00 do 18.5.2023 06:00

Povodňová bdělost – 1. (nejnižší) stupeň povodňové aktivity v některých říčních profilech.

Doporučení ke zmírnění následků jevu: Vzestupy hladin řek, kdy se voda ještě nevylévá z břehů. Možnost zvýšeného odtoku vody a snížení stability stromů v podmáčené půdě. Doporučuje se sledovat vývoj situace a jeho prognózu (na www.chmi.cz nebo v médiích). Vyvarovat se koupání, plavání, jízdy lodí a pohybu v korytě toku.

 ZDROJ DAT

Výsledky okrskového kola hasičské soutěže na Starém Jičíně

V tabulce dole přeposíláme výsledky okrskového kola, které proběhlo v sobotu 13. května 2023 od 10.00 na fotbalovém hřišti na Starém Jičíně. Pořádajícím sborem byl tentokrát SDH Jičina.

družstvo žen z SDH Hůrka

Tabulka výsledků

st. č. družstvo 100m čas 100m poř. PÚ čas PÚ poř. tr. body celk. pořadí
MUŽI
1 Janovice 70,00 s 1. 65,79 s 5. 6 3.
2 Petřkovice 74,78 s 3. N N
3 Starojická Lhota 81,49 s 6. 43,26 s 4. 10 5.
4 Hůrka 84,92 s 7. 30,54 s 3. 10 4.
5 Bernartice n.O. 74,78 s 3. N N
6 Jičina 80,40 s 5. 27,55 s 1. 6 2.
7 Palačov 74,07 s 2. 28,88 s 2. 4 1.
ŽENY
1 Bernartice n.O. 70,28 s 1. 47,41 s 4. 5 3.
2 Starojická Lhota 78,05 s 3. 25,25 s 2. 5 2.
3 Jičina 75,53 s 2. 24,40 s 1. 3 1.
4 Hůrka 83,69 s 4. 45,40 s 3. 7 4.

Porucha a přerušení dodávky pitné vody v Hůrce

SMVAK oznamuje, že z důvodu opravy poruchy na vodovodní síti v Hůrce, bude v části obce (na mapce) přerušena dodávka pitné vody ve středu 17. května 2023 od 8.00 do 14.00.

Jedná se o poruchu č. 111813 na uzávěru VP u č.p. 83. Je umožněno předzásobení.

Aktuální informace o průběhu odstávky lze získat na  www.smvak.cz v sekci Přerušení dodávky vody, podsekci Poruchy.

Hasičská soutěž Pohár starosty SDH Hůrka – žáci

Sbor dobrovolných hasičů Hůrka pořádá v neděli 14. května 2023 hasičskou soutěž O Putovní pohár starosty SDH Hůrka v kategorii mladších a starších žáků. Soutěž proběhne od 9.00 v areálu koupaliště.

soutěžit se bude v disciplníně požární útok dle směrnice hry Plamen
hadice C52 a B75
povrch travnaté hřiště
běh jednotlivců na 60 m překážek – letos se z časových důvodů nekoná

Občerstvení zajištěno.
Na účast soutěžících i diváků se těší hasiči z Hůrky.

Oslavy sv. Floriána na Starém Jičíně

Oslavy sv. Floriána, patrona všech hasičů, které proběhly první májovou neděli 7. května 2023 se jako každý rok nesly v duchu připomenutí si odkazu naší činnosti. Na slavnostních praporech jednotlivých sborů, které jsou nedílnou součástí tohoto setkání, se vždy nese „Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci“. Celé toto heslo se pak podle tradice dá oplnit o „vlasti k rozkvětu“, kdy tento dovětek naznačuje práci hasičů pro obec na poli společenském, vzdělávacím, kulturním i sportovním.

Setkání u příležitosti svátku svatého Floriána, kterého některé zdroje popisují jako světce a mučedníka symbolizujícího prevenci proti zlobě, nelásce nebo nesvornosti, se událo na Starém Jičíně už po čtyřiatřicáté. Zde je na místě pochválit a opravdu ocenit jak spolupráci hasičů s farností Starý Jičín, tak i dlouholetou práci vedení starojického hasičského okrsku. Ten tuto tradici oslav kdysi obnovil a stále aktivně udržuje. Dovolím si za nás i okolní sbory prostřednictvím tohoto článku za jejich práci upřímně poděkovat.

Jak už je tradičně zvykem, po proběhlé mši v kostele sv. Václava na Starém Jičíně se průvod vlajkonošů, uniformovaných členů jednotlivých sborů a dalších pod taktovkou primášky Starojické dechovky vydal přes městečko k hasičské zbrojnici ve Vlčnově. Po slavnostním nástupu a zaznění státní hymny se všichni odebrali nahoru do společenské místnosti, kde byl pro všechny členy a hosty přichystán oblíbený guláš s chlebem a cibulí.

Náš sbor měl jako každý rok tři zastavení u zesnulých kamarádů, bratrů a sester hasiček, kdy byly položeny květy k uctění jejich památek. S láskou je chováme v srdci a nezapomínáme na ně.

text Ladislav Segeťa, foto Ladislav Segeťa a Pavel Dorazil

Odkazy na články a fotografie z některých minulých ročníků oslav
Oslavy sv. Floriána 7. května 2023, Starý Jičín – Vlčnov
Oslavy sv. Floriána 8. května 2022, Starý Jičín – Vlčnov
Oslavy sv. Floriána 2. května 2021, Starý Jičín – Vlčnov
Oslavy sv. Floriána 27. června 2020, Starý Jičín – Vlčnov
Oslavy sv. Floriána 5. května 2019, Starý Jičín – Vlčnov
Oslavy sv. Floriána 7. května 2017, Starý Jičín – Vlčnov
Oslavy sv. Floriána 3. května 2015, Starý Jičín – Vlčnov
Oslavy sv. Floriána 4. května 2014, Starý Jičín – Vlčnov
Oslavy sv. Floriána 5. května 2013, Starý Jičín – Vlčnov
Oslavy sv. Floriána 6. května 2012, Starý Jičín – Vlčnov
Oslavy sv. Floriána 8. května 2011, Starý Jičín – Vlčnov

Starší příspěvky «