Ukliďme obec Hůrka – při akci Ukliďme Česko

Hasiči z Hůrky se letos zapojují do celorepublikové akce Ukliďme Česko, kdy se sejdou dobrovolníci a společně se zúčastní úklidové brigády. Na konci akce bude opékání špekáčků u táboráku. Pytle, rukavice a buřty zajištěny.

datum – pátek 7. dubna 2023
čas – v 15 hodin
sraz – před hasičárnou v Hůrce
táborák – u bývalé školy

Na akci se není nutné přihlašovat, stačí přijít 🙂
Odkaz na událost na Uklidmecesko.cz

Zveme všechny spoluobčany k oslavě Dne Země, kdy můžeme svým dílem a prací také přispět k hezkému prostředí kolem nás.

Podrobnější informace u Simči Šťastné 722 626 630

Modrá skleněnka (anglicky The Blue Marble) je fotografie planety Země, kterou 7. prosince 1972 pořídila posádka Apolla 17 ze vzdálenosti zhruba 45 000 kilometrů při cestě směrem k Měsíci. Tato fotografie tvoří podklad neoficiální vlajky Dne Země.

Byla uzavřena cesta ze Starého Jičína do Loučky

Plánovaná odstávka podjezdu mostu pod silnicí I/48 (u Tommü) je kvůli realizaci D48 od 10.3.2023, 16.00 do 13.3.2023, 6.00. Případný náhradní termín je 17.3.2023, 16.00 do 20.3.2023, 6.00. Objízdná trasa vede přes Hůrku, Bernartice n.O. a do Loučky. Celý článek »

Výsledky hasičských soutěží okrsku Starý Jičín za rok 2022 – muži/ženy

Předkládáme výsledky hasičských soutěží v okrskové lize Starý Jičín za rok 2022.
V rámci této soutěže se celkem uspořádalo 6 soutěží. Za muže soutěžilo 6 družstev a za ženy 3.

Muži

soutěž ►
družstvo▼
okrsek Petřkovice Janovice Bern. n.O. St. Jičín Palačov Hůrka Jičina body poř.
Bernartice  –  19b – 5. 23b – 2. 10b – N  –  25b – 1. 23b – 2. 21b – 3. 121b 4.
Janovice  –  18b – 6. 10b – N 20b – 4.  –  21b – 3. 25b – 1. 20b – 4. 114b 5.
Jičina  –  23b – 2. 20b – 4. 23b – 2.  –  18b – 6. 20b – 4. 19b – 5. 123b 3.
Palačov  –  21b – 3. 21b – 3. 25b – 1.  –  19b – 5. 21b – 3. 25b – 1. 132b 2.
Petřkovice  –  20b – 4. 19b – 5. 19b – 5.  –  20b – 4. 0b – neú 10b – N 88b 6.
Star. Lhota  –  25b – 1. 25b – 1. 21b – 3.  –  23b – 2. 19b – 5. 23b – 2. 136b 1.

Ženy

soutěž ►
družstvo▼
okrsek Petřkovice Janovice Bern. n.O. St. Jičín Palačov Hůrka Jičina body poř.
Bernartice  –  23b – 2. 25b – 1. 25b – 1.  –  25b – 1. 23b – 2. 25b – 1. 146b 1.
Star. Lhota  –  21b – 3. 10b – N 23b – 2.  –  23b – 2. 25b – 1. 23b – 2. 125b 2.
Hůrka  –  25b – 1. 10b – N 10b – N  –  21b – 3. 10b – N 21b – 3. 97b 3.

Na adrese sdh.starojickalhota.cz můžete sledovat průběžný stav Starojické ligy v kategorii muži/ženy. Archiv soutěží na této stránce začíná rokem 2017.

Výsledky hasičských soutěží okrsku Starý Jičín za rok 2022 – mladí hasiči

Přeposíláme inforaci o konečných výsledcích ligy hasičské soutěže okrsku Starý Jičín v kategorii mladých hasičů v roce 2022.

Starší žáci

soutěž ►
družstvo▼
St. Lhota Hůrka Petřkovice Bern. n.O. Jičina Janovice Palačov Vlčnov body poř.
Bernartice A 14b – 5. 15b – 4. 20b – 1. 16b – 3. 13b – 6. 14b – 5. 14b – 5.  –  106b 4.
Bernartice B 13b – 6. 12b – 7. 15b – 4. 11b – 8. 10b – N 13b – 6. 12b – 7.  –  86b 8.
Janovice 16b – 3. 20b – 1. 10b – N 14b – 5. 18b – 2. 15b – 4. 16b – 3.  –  109b 3.
Jičina A 20b – 1. 16b – 3. 14b – 5. 20b – 1. 20b – 1. 18b – 2. 15b – 4.  –  123b 1.
Jičina B 15b – 4. 18b – 2. 18b – 2. 15b – 4. 16b – 3. 16b – 3. 20b – 1.  –  118b 2.
Perná 11b – 8. 11b – 8. 12b – 7. 18b – 2. 12b – 7. 12b – 7. 13b – 6.  –  89b 7.
Petřkovice 12b – 7. 14b – 5. 16b – 3. 13b – 6. 14b – 5. 20b – 1. 11b – 8.  –  100b 5.
Star. Lhota 18b – 2. 13b – 6. 13b – 6. 12b – 7. 15b – 4. 11b – 8. 18b – 2.  –  100b 6.

Mladší žáci

soutěž ►
družstvo▼
St. Lhota Hůrka Petřk. Bern. n.O. Jičina Janovice Palačov Vlčnov body poř.
Bernartice A 13b – 8. 11b – 10. 15b – 6. 12b – 9. 15b – 6. 12b – 9. 17b – 4.  –  95b 7.
Bernartice B 14b – 7. 12b – 9. 12b – 9. 11b – 10. 14b – 7. 14b – 7. 14b – 7.  –  91b 9.
Star. Lhota 17b – 4. 17b – 4. 17b – 4. 13b – 8. 16b – 5. 16b – 5. 15b – 6.  –  111b 4.
Janovice A 18b – 3. 20b – 2. 20b – 2. 16b – 5. 18b – 3. 17b – 4. 18b – 3.  –  127b 3.
Janovice B 15b – 6. 14b – 7. 11b – 10. 18b – 3. 10b – N 10b – N 13b – 8.  –  91b 8.
Jičina 22b – 1. 22b – 1. 22b – 1. 17b – 4. 22b – 1. 22b – 1. 20b – 2.  –  147b 1.
Petřkovice 0b – neú 13b – 8. 14b – 7. 14b – 7. 10b – N 15b – 6. 10b – N  –  76b 10.
Palačov 20b – 2. 18b – 3. 18b – 3. 20b – 2. 20b – 2. 20b – 2. 22b – 1.  –  138b 2.
Perná A 12b – 9. 16b – 5. 16b – 5. 22b – 1. 17b – 4. 13b – 8. 12b – 9.  –  108b 5.
Perná B 11b – 10. 15b – 6. 13b – 8. 15b – 6. 13b – 8. 18b – 3. 16b – 5.  –  101b 6.

Výroční valná hromada SDH okrsku v Petřkovicích

V pátek 3. března 2023 se od 18 hodin konala Okrsková valná hromada SDH. Letos se konala v Petřkovicích v sále obecní hospody.

Na schůzi byli přítomni členové jednotlivých sborů a funkcionáři našeho starojického okrsku. Dále pak starostové obce Starý Jičín a obce Bernartice nad Odrou. Starosta a místostarosta obce Jeseník nad Odrou se letos nezúčastnili. Celkově bylo přítomno něco přes 110 lidí – kapacita sálu.

Po uvítání a minutě ticha za zemřelé bratry a sestry hasiče byla přednesena zpráva o činnosti a hospodaření okrsku Starý Jičín a zpráva o činnostech místních jednotek za rok 2022. A také plán činností na rok 2023. Dále následoval prostor k přednesu výročních zpráv jednotlivých sborů okrsku. Za náš sbor to tradičně provedl místostarosta Ladislav Segeťa.

Na závěr schůze se pohárem vždy ocení sportovní družstva v ženské a mužské kategorii podle celkového umístění v okrskové lize. Ne jinak tomu bylo i při této schůzi, v ženské kategorii byly oceněny tři a v mužské kategorii šest družstev. V roce 2022 zvítězily ženy z Bernartic nad Odrou a muži ze Starojické Lhoty. Ženy z Hůrky se umístily třetí a muži nesoutěžili.

Celou schůzi vedl jednatel okrsku Vladimír Kolenovský ze Starojické Lhoty, závěrem popřál všem úspěšný hasičský rok a příjemnou zábavu. Následovala večeře v podobě řízku s bramborem. U volné zábavy pak do noci hrála hranická skupina Domeza. Svozovým autobusem jsme se po jedné hodině v noci dostali zpět domů.

Tabulka výsledků mužů a žen ZDE a mladých hasičů ZDE.

text Jiří Segeťa, foto Jiří Segeťa a Ladislav Segeťa

3. Schůze Zastupitelstva obce Jeseník nad Odrou

3. Schůze zastupitelstva obce Jeseník nad Odrou a místních částí proběhne v úterý 7. března 2023 v sále kulturního domu v Jeseníku nad Odrou č.p. 159 od 16.00 hodin.

Program
1. Zahájení
2. Ověřovatelé zápisu 3. schůze zastupitelstva obce
3. Činnost rady obce za předchozí období
4. Finanční záležitosti
4.1 Zápis z 2. schůze finančního výboru
4.2 Rozpočtové opatření č. 1/2023
4.3 Informace o probíhajících investičních akcích
4.4 Zápis z jednání kontrolního výboru DSO Regionu Poodří ze dne 19.12.2022
4.5 Delegace zástupce obce na jednání valných hromad dpolečnosti ASOMPO
5. Zápis za 1.a schůze kontrolního výboru
6. Různé, diskuze
7. Závěr

Výroční valná hromada SDH okrsku Starý Jičín

Zveme členy SDH okrsku Starý Jičín na Výroční valnou hromadu pořádanou v pátek 3. března 2023 v kulturním domě v Petřkovicích od 18 hodin.

PROGRAM:
Výroční okrsková schůze pro delegované zástupce sborů, večeře, taneční zábava s hranickou skupinou Domeza, bohatá tombola a občerstvení zajištěno.

Hasiči z Petřkovic

SVOZ AUTOBUSEM:
17.00 Bernartice n.O.
17.05 Hůrka
17.10 Vlčnov
17.10 Starý Jičín
17.15 Starojická Lhota
17.20 Dub
17.30 Palačov
17.35 Jičina
17.40 Janovice
17.45 Petřkovice
Místo nástupu: autobusové zastávky
NAZPĚT:
01.00 Petřkovice


Hasiči z Hůrky HLEDAJÍ MLADÉ HASIČE do věku 12 let

Hasiči z Hůrky HLEDAJÍ MLADÉ HASIČE do věku 12 let

Poznáš nové kamarády, vyzkoušíš si hasičský sport,
zúčastníš se závodů v okolí, naučíš se ovládat
hasičskou techniku, budeš rozumět zdravovědě,
topografii, pravidelně si zasportuješ
a zažiješ spoustu nových věcí.

Přijď i s rodiči na první schůzku v pátek 3. března 2023 v 18 hodin
do klubovny hasičské zbrojnice v Hůrce.

Roční příspěvek na dítě je 300,- Kč.

V případě zájmu volejte na kontakt
Simča Šťastná, Kája Fárková, Pavel Dorazil
722 626 630

Vepřové hody MS HůrkaMyslivecké sdružení Hůrka z.s. pořádá v neděli 26. února 2023 od 9.00 hodin Vepřové hody v sále KD Hůrka.K dostání budou všechny zabíjačkové speciality – zabíjačková polévka, prejt, tlačenka, ovar, jitrnice jakou svět neviděl a další výrobky. V prodeji bude i čerstvé vepřové maso.

Velikonoční odpoledne

Restaurace u školy v Hůrce společně s Jiřinou Bokovou Vás srdečně zve na Velikonoční odpoledne

Na co se můžete těšit?
Zdobení vajíček – různé techniky, které si můžete vyzkoušet a vajíčka si odnést domů (vyfouklá vajíčka na zdobení si doneste)
Zdobení perníčků – perníčky budou na místě připravené

Kdy? 4. března 2023 od 14.00 h
Kde? V sále bývalé školy v Hůrce

Vstupné 50 Kč na materiál.

Starší příspěvky «