Výstavba skladiště (hasičárny)

« Pořízení techniky a první zásahy

Stará hasičská zbrojnice a kaple

V roce 1914 vystavěla obec pro sbor skladiště (hasičárnu) v místě před kaplí mezi cestou a potokem.

Dne 15. července 1914 bylo skladiště hasičům odevzdáno k užívání. Na pouti 26. července 1914 kněz Václav Vlach ze Starého Jičína skladiště vysvětil. Současně byl vysvěcen přední díl ke stávající dvoukolové stříkačce od firmy Jambor z Milovic. Tím se zlepšily jízdní vlastnosti povozu.

Horečtí hasiči rovněž mysleli na vzdělávání. V roce 1913 začali odebírat časopis Hasičská ochrana.

Sbor koncem roku 1913 čítal 32 členů. Součásti sboru byli i samaritáni, v dnešní době členové Červeného kříže.

V roce 1914 až 1918 museli skoro všichni členové odejít do války. Sbor vedl již od roku 1910 neúnavný starosta Antonín Petráš. Byli přijati jinoši a dívky do 18 let, ale sbor přesto jen živořil. Po válce se téměř všichni členové vrátili zpět domů.

Karel Janovský a kolektiv

Meziválečné období »