Oslavy 140 let založení SDH Starý Jičín – Vlčnov

Pozvánka na oslavu 140 let založení sboru dobrovolných hasičů Starý Jičín – Vlčnov.pátek 24. června 2022
17.30 mše svatá za hasiče, kterou bude sloužit biskup Martin
slavnostní průvod od kostela do hasičské zbrojnice za doprovodu dechovky
slavnostní vyhodnocení hasičů a volná zábava

sobota 25. června 2022
17.00 netradiční hasičská soutěž v požárním útoku
20.00 diskotéka před hasičárnou

Z občerstvení se můžete těšit na zvěřinový guláš, uzené klobásy, grilované maso a další speciality.

Na vaši účast se těší hasiči !

Výstraha ČHMÚ – nebezpečí požárů, velimi silné bouřky

Výstraha před jevem s vysokou pravděpodobností výskytu: Nebezpečí požárů

Platnost: od 19.6.2022 12:00 do 20.6.2022 15:00
Hrozí zvýšené riziko vzniku a šíření požárů.
Doporučení ke zmírnění následků jevu: V důsledku sucha hrozí nebezpečí vzniku požárů a následných škod, případně i ohrožení životů. Nerozdělávat oheň v přírodě a zejména v lesích, nevypalovat trávu, neodhazovat cigaretové nedopalky na zem, nepoužívat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně. Řídit se místními vyhláškami a zákazy, které k suchu a nebezpečí požárů mohou být vydány. Dbát na  hospodaření s vodou.

Výstraha před jevem s vysokou pravděpodobností výskytu: Velmi silné bouřky

Platnost: od 20.6.2022 13:00 do 21.6.2022 00:00
Očekává se ojedinělý velmi výskyt silných bouřek doprovázených kroupami nad 2 cm, nárazy větru kolem 25 m/s (90 km/h) a přívalovými srážkami s krátkodobými úhrny kolem 30 mm.
Doporučení ke zmírnění následků jevu: Lokálně se očekává přívalový déšť s možným intenzivním odtokem vody ze svahů, rychlým rozvodněním malých toků a suchých koryt, zatopení podchodů, podjezdů, sklepů, podemletí komunikací nebo jejich zanesení unášeným materiálem apod. Nárazy větru mohou lámat větve, vyvracet stromy. Nebezpečí představují také kroupy a blesky. Lze očekávat škody na majetku, výpadky v energetice, problémy v dopravě apod. Je třeba dbát na bezpečnost zejména s ohledem na nebezpečí zásahu bleskem a úrazu padajícími a poletujícími předměty, případně i kroupami. Nutno zabezpečit okna, dveře, skleníky, volně položené předměty apod. Nevstupovat a nevjíždět do proudící vody a zatopených míst. Při řízení vozidla v bouřce snížit rychlost jízdy a jet velmi opatrně. Vývoj a postup bouřek lze sledovat na výstupech z meteorologických radarů na internetu ČHMÚ www.chmi.cz nebo v aplikaci mobilního telefonu.

Zdroj: www.chmi.cz – výstrahy

Družstvo žen z Hůrky na soutěži v Bernarticích n.O.

V neděli 19. června 2022 odpoledne proběhla pohárová soutěž v Bernarticích n.O. v kategoriích muži, ženy a veteráni.Na soutěž se sjelo 18 družstev, z toho 4 ženské. Našemu družstvu žen se ale při pokusu nepodařilo na základně spojit C hadice na levém proudu a po zhasnutí stroje zavodněnou PS již nenastartovaly, tedy požární úrok nedokončily. Na videích jsou i pokusy prvních dvou útoků – družstva žen z Bernartic a družstva veteránů z Poruby.

foto a video Ladislav SegeťaNoční hasičská soutěž 2022 – Pohár starosty SDH Hůrka

Noční hasičská soutěž Pohár starosty SDH Hůrka se uskuteční v sobotu 30. července 2022 od 20.00 hodin v areálu TJ Slavoj v Jeseníku nad Odrou.

Prezentace – od 20.00
Zahájení soutěže – ve 21.00
Kategorie – Požární útok na 2B, muži / ženy
Pravidla – dle NJL, drobné úpravy
Povrch – travnatý (fotbalové hřiště)

Pozvánka pro družstva
Událost na facebook.com (pravidla a další informace)

Na šestý ročník noční soutěže Vás do Jeseníku n.O. srdečně zvou hasiči z Hůrky 🙂

Mladí hasiči na soutěži v Janovicích


Na nedělní pohárové soutěži v Janovicích 12. června 2022 se podařilo Hůrce sestavit družstva mladších i starších žáků.

Foto výsledků a autor videí Daniel Glogar


Starší příspěvky «