XII. Sportovní zábava 2019 – Cvičenky Hůrka

Zveme vás na dvanáctou Sportovní zábavu, která se bude konat v sobotu 16. února 2019 od 20.00 hodin v sále bývalé školy v Hůrce.

originální vystoupení horeckých cvičenek
občerstevní s gulášem
místní živá hudba
bohatá tombola
vstupné dobrovolné

Srdečně zvou hasiči a cvičenky z Hůrky 😉

Pozvánka na 26. mezinárodní výstavu Infotherma 2019

V tradičním termínu ve dnech 21. až 24. 1. 2019 se na výstavišti Černá louka v Ostravě uskuteční již 26. pokračování mezinárodní výstavy Infotherma věnované vytápění, úsporám energií a smysluplnému využívání obnovitelných zdrojů.

V České republice se jedná o největší takto specializovanou výstavu, kde jsou zastoupeny české, evropské a světové značky s výrobky a produkty k tepelné pohodě našich domovů. Výstava se snaží mapovat technický pokrok a stává se každoročním setkáním návštěvníků, odborné veřejnosti a vystavovatelů.

Zcela zaplněné výstaviště 345 domácími i zahraničními vystavovateli bude přehlídkou novinek, služeb a námětů, kam by se mělo ubírat moderní, ekonomicky dostupné a ekologické vytápění malých a středních objektů.

Úzké zaměření výstavy se u návštěvníků těší stále větší pozornosti zejména proto, že české domácnosti vynakládají největší část svých finančních prostředků právě na náklady spojené s vytápěním, spotřebou energií a vody. Průměrně se jedná o cca 21% výdajů z celkového rozpočtu domácností.

Zajímavou novinkou je vstupní expozice „Dům plný energie“. Zakomponovány zde budou ukázky možných alternativ vytápění, prvků úsporného bydlení a zdrojů vytápění a výroby elektrické energie včetně jejího skladování apod.

Na výstavě představíme i tolik diskutovanou otázku zásob fosilních paliv ve světě a v České republice a využití zdrojů obnovitelné energie. Podklady připravil odborný portál TZB-info.

Své místo na výstavě má i problematika decentralizace výroby energie z obnovitelných zdrojů, umísťování fotovoltaických panelů na střechy domů, možnosti skladování přebytků vyrobené energie a spolupráce s centrálními výrobci a distributory energií.

Po celé čtyři dny bude pro návštěvníky výstavy připraven odborný doprovodný program.

Srdečně Vás na výstavu a odborný doprovodný program zve Agentura Inforpres, pořadatel výstavy Infotherma

MŽP spouští poslední vlnu kotlíkových dotací, do krajů pošle přes 3 miliardy

Dne 7. ledna 2019 byla pro kraje vyhlášena výzva Ministerstva životního prostředí týkající se kotlíkových dotací. Krajský dotační program, v rámci kterého budou moci žadatelé v Moravskoslezském kraji podávat své žádosti o dotaci na výměnu kotle, bude vyhlášen nejdříve v měsíci dubnu 2019. Termín příjmu žádostí o dotace předpokládáme nejdříve od května 2019.

Kotlíkové dotace v kostce

2. výzva kotlíkových dotací, která byloa ukončena, podporovala výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním nesplňující třídu 3, 4 nebo 5 dle ČSN 303-5 za nový zdroj vytápění, který musí splňovat požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES (ekodesign).

Výše podpory u jednotlivých zdrojů vytápění byla následující:
• automatický kombinovaný kotel – 75% ze způsobilých výdajů, max. 75.000,- Kč
• plynový kondenzační kotel – 75% ze způsobilých výdajů, max. 95.000,-Kč
• kotel na biomasu (ruční) – 80% ze způsobilých výdajů, max. 100.000,- Kč
• kotel na biomasu (automatický) – 80% ze způsobilých výdajů, max. 120.000,- Kč
• tepelné čerpadlo – 80% ze způsobilých výdajů, max. 120.000,- Kč
Žadatelům, kteří realizovali výměnu kotle v naších obcí, byla dotace navýšena o částku 7.500,- Kč.
Dále byla podpořena příspěvkem kraje a to jednotnou částkou ve výši 7.500,- Kč.

Dle stanoviska Ministerstva životního prostředí, nebudou podporovány v 3. výzvě kotlíkových dodací automatické kombinované kotle – uhlí/biomasa, nebo jiné kotle, které spalují uhlí. Moravskoslezský kraj zatím žádné informace nevydal, ale předpokládá se, že podmínky a výše způsobilých výdajů na zdroje kotlů budou v 3. výzvě zůstanou stejné.

V krajích, zařazených do státního programu RESTART (Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský) pak MŽP připravuje speciální pilotní program, ve kterém umožní výměnu neekologického kotle i domácnostem, které nemají dostatek prostředků na předfinancování nebo spolufinancování nového zdroje s tím, že jim poskytne peníze na nový kotel dopředu, a to na celou jeho pořizovací cenu. Program představí v únoru.

Vepřové hody MS HůrkaMyslivecké sdružení Hůrka pořádá v sobotu 19. ledna 2019 od 9.00 hodin Vepřové hody v sále bávalé školy v Hůrce.K dostání budou všechny zabíjačkové speciality – zabíjačková polévka, prejt, tlačenka, ovar, jitrnice jakou svět neviděl a další výrobky. V prodeji bude i čerstvé vepřové maso.

Soutěž O Nejlepší horeckou pálenku

Osadní výbor Hůrka Vás srdečně zve na soutěž
O Nejlepší horeckou pálenku, která se uskuteční v sobotu 19. ledna 2019 od 16.00 hodin v sále kulturního domu Hůrka.


Podmínky a průběh soutěže
Dodání vzorku o objemu 0,5 l do soboty 19.1.2019 do 12.00 hodin včetně přihlášky panu Danielu Glogarovi, Hůrka 55, mobil 737 266 141
Přihláška – jméno vlastníka, druh pálenky, rok a místo vypálení
Hodnotit pálenku bude každý z příchozích občanů
Hodnocení soutěže se uskuteční od 16.00 hodin do cca 20.00 hodin
Vyhodnocení soutěže cca ve 20.00 hodin, předání cen vítězům 7. ročníku

Po vyhodnocení soutěže bude následovat tradiční neřízená degustace všech soutěžních vzorků a společensko-kulturní večer.

Starší příspěvky «