Finálová soutěž hasičské soutěže mládeže Floriánek cup

Finálová soutěž hasičské soutěže mládeže Floriánek cup se uskutečnila v sobotu 23. září 2017 v Bílovci. V kategorii mladších se utkalo patnáct družstev, v kategorii starších soutěžilo dvanáct družstev, všechna z novojičínského okresu.

Ti nejlepší si odnesli ceny za umístění v bílovecké soutěži, cenu za účast v soutěži Floriánek cup dostala všechna zúčastněná družstva.

V hasičském areálu bylo také mnoho mladých hasičů z polského města Kietrz, kteří přijeli v rámci oslav 150. výročí založení sboru dobrovolných hasičů v Bílovci.

Zdroj: novojicinsky.denik.cz

Porucha na vodovodní síti

Vážení spoluobčané, ve čtvrtek 21. září 2017 z důvodu poruchy na vodovodním řádu bude přerušena dodávka vody v HŮRCE a to od 8.00 do 14.00 hodin.
Děkujeme za pochopení.

25. ročník Běhu sv. Václava

Farnost Starý Jičín, Charita Nový Jičín a Orel župa Bauerova – jednota Starý Jičín všechny zve na 25. ročník Běhu sv. Václava.

V sobotu 23. září 2017 na Starém Jičíně
Trasa 4,5 km rozmanitým terénem, převážně do kopce
trasa závodu, místo konání závodu na mapě

Start: u Oční studánky (na úpatí Svince)
Cíl: u kostela na Starém Jičíně

Po doběhnutí v cíli zajištěno občerstvení

Program
8.30 až 9.30 – registrace (Oční studánka)
10.00 – start muži, chlapci
10.05 – start ženy, dívky
12.15 – vyhlášení vítězů před kostelem na Starém Jičíně
13.00 – mše svátá za účastníky a pořadatele závodu
18.00 – koncert VOXEL v KD Starý Jičín

Startovné
Děti: 30,- Kč
Dospělí: 60,- Kč

Běžecké kategorie
chlapci: do 10 let, 11 – 13 let, 14 – 18 let
muži: 19 – 40 let, 41 a více let
dívky: do 10 let, 11 – 13 let, 14 – 18 let
ženy: 19 – 40 let, 41 a více let

Prodej triček bude probíhat v prostorách startu od 8.30 do 9.00, cena trička 80 Kč.

Výdej kompostérů

Vážení spoluobčasné, pokud jste požádali o pořízení kompostéru, vyzýváme Vás k jeho vyzvednutí v objektu technického zázemí obce, naproti bývalé správní budovy AGRA, a to ve dnech:


pondělí 18. září 2017 v době od 8.00 – 11.00 a od 13.00 – 17.00
úterý 19. září 2017 v době od 8.00 – 11.00
středa 20. září 2017 v době od 8.00 – 11.00 a od 13.00 – 17.00
čtvrtek 21. září 2017 v době od 8.00 – 11.00
pátek 22. září 2017 v době od 8.00 – 11.00

Na místě s vámi bude sepsána Smlouva o výpůjčce a darování, včetně předávacího protokolu. Kompostéry budou vydávány v rozloženém stavu. Při předání obdržíte návod k jednoduchému sestavení. Bližší informace podáme na obecním úřadě, u pana místostarosty Libora Macháče, tel. 606 635 654.


Bezplatné zapůjčení kompostérů
Vážení občané, pro ty, kdo z Vás projevili v rámci průzkumu v letech 2015 – 2016 zájem o bezplatné zapůjčení kompostéru, máme aktuální informace. Obec Jeseník nad Odrou v loňském roce požádala v rámci Operačního programu životního prostředí, oblast podpory 3.1. Prevence vzniku bioodpadu, Ministerstvo životního prostředí o dotaci na nákup kompostéru a v těchto dnech jsme obdrželi Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Mezitím v měsíci červnu a červenci 2017 proběhlo výběrové řízení, jehož výsledkem
je podepsání smlouvy s vítěznou firmou SDO Technika s.r.o., Šenov u Nového Jičína, která by měla na základě této smlouvy do konce září dodat celkem 485 ks kompostéru a 1 ks štěpkovače.

Po dodání kompostéru bude Obec Jeseník nad Odrou sepisovat s občany, kteří o kompostér projevili zájem, smlouvu o výpůjčce a darování. Distribuci predběžně odhadujeme v měsíci září 2017. Podrobné informace budou upřesněny během následujícího měsíce a budete o nich včas informováni.

Martina Peterková, Jesenický zpravodaj 4/2017

Foto kompostérů pouze ilustrační (typ Compogreen Module 800 l)

Horecká traktoriáda 2017 + Horecký tuplák 2017

V sobotu 9. září 2017 proběhla sedmá Horecká traktoriáda v areálu koupaliště letos již podruhé doplněná o soutěž vypití tupláku na čas.

Opět se jela spanilá jízda Hůrkou v počtu 9 strojů domácích i ze Starojické Lhoty.

První disciplína ověřila schopnosti řidiče manévrovat v úzkém prostoru, také jeho rychlost a balanc běhu po kladině a také jak rychle dokáže vypít půllitr nealko piva. Nejobtížnější by mohl být okamžik vypití piva, tam vznikaly největší rozdíly mezi borci.

Druhý úkol spočíval v zapřihnutí klády za traktor a průjezd dráhy mezi stromy vedle hřiště. Úkol úspěšně dokončili všichni.

Třetí úkol byl projet klikatou dráhou v lese, přejet bažinu u potoka, dotknout se kolíku na druhé straně a vrátit se opět přes bažinu ven z lesa. Zde všechny stroje zapadly. Až na jednoho se stroje z bahna nedostaly bez přistaveného traktoru, který jej vytáhl. Poslední za pomocí navijáku se dostal z největšího bahna a úspěšně přejel bahnem opět na trať.

Po obsolvování mohli řidiči své stroje odbahnit pomocí přistavěné CAS a jejího vysokotlaku.

Po vyhlášení výsledků se ihned odehrála soutěž v pití tupláků na čas pořádaná Osadním výborem Hůrka. Zájem o soutěž byl značný. Nejlepší čas byl opět kolem 10 vteřin.

Počasí vyšlo přímo skvěle. Na čepu byl Kozel 11° a Kofola, dále nealko pivo a ostřejší varianty pití. Pro návštěvníky se grilovaly klobásky v místní udírce. Mezi discpiplínami se děti projely na strojích, diváci si stroje mohli prohlédnout.

Soutěžilo se o věcné ceny, které rozdal Daniel Glogar. Celou akci pořádali místní hasiči. Tabulka výsledků je ke shlédnutí na konci fotogalerie.

Hasiči a Osadní výbor z Hůrky děkují jezdcům i divákům za účast a organizátorům za realizování akce.
Jirka Segeťa