Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2017

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční
v pátek 20. října 2017 od 14.00 do 22.00 a
v sobotu 21. října 2013 od 8.00 do 14.00

Volební místnosti:
okrsek 1 – Jeseník nad Odrou a Hrabětice – klubovna kulturního domu č.p. 159
okrsek 2 – Hůrka – sál kulturního domu č.p. 42
okrsek 3 – Polouvsí – sál kulturního domu č.p. 96
okrsek 4 – Blahutovice – sál kulturního domu č.p. 35

Valná hromada členů HS Hůrka

Pozvánka všem členům honebního společenstva na jednání valné hromady honebního společenstva Hůrka, která se bude konat v sobotu 21. října 2017 v bývalé škole v Hůrce v 18.00.

Hlavní body programu
1) Zahájení
2) Volba zapisovatele
3) Informace o činnosti HS Hůrka
4) Informace o činnosti MS Hůrka
5) Usnesení a závěr

Člen honebního společenstva může udělit k zastupování na valné hromadě plnou moc jiné osobě. Ve smyslu §22 odst. 4 zák.č. 449/2001 Sb., se v případě neúčasti potřebného počtu hlasů (nadpoloviční většina) uskuteční jednání valné hromady po uplynutí jedné hodiny na témže místě.

V Hůrce dne 10. října 2017.

Pavel Nasswetter, honební starosta


Zdroj náhledového obrázku HS Slabčice.

Akce Udělej si sám – skautky Hůrka

Srdečně Vás zveme na akci „Udělej si sám“

Kdy? neděle 22. října 2017 od 15.00 do 18.00
Kde? sál MŠ v Hůrce

Na co se můžete těšit? Vyrábění, stříhaní, malování, batikování a barvení triček, navlíkání korálků, vyrábění šperků, atd.

Může přijít kdokoliv – ideálně holky od 8 let, které si chtějí zatvořit a třeba taky zjistit něco o skautu v Hůrce.

Těší se na Vás Nelča a Hanička ★

Novojičínský jarmark podzimní

Nový Jičín vás zve na tradiční Novojičínský jarmark, který se uskuteční na Masarykově náměstí ve čtvrtek 12. října 2017.


Budou se zde prodávat především regionální výrobky, ovoce, zelenina, koření, mléčné výrobky a sýry, masné a uzenářské výrobky, med, květiny, proutěné zboží, výrobky z keraminy, skla a dřeva.

Kulturní program nabídne vystoupení Městské dechové hudby Nový Jičín.

Výdej kompostérů – dodatečný termín

Vážení spoluobčasné, pokud jste požádali o pořízení kompostéru, vyzýváme Vás k jeho vyzvednutí v objektu technického zázemí obce, naproti bývalé správní budovy AGRA, a to ve dnech:


středa 11. října 2017 v době od 8.00 – 11.00 a od 13.00 – 17.00
Výdej kompostérů pro občany, kteří si nezažádali a mají o kompostér zájem.

pondělí 18. září 2017 v době od 8.00 – 11.00 a od 13.00 – 17.00
úterý 19. září 2017 v době od 8.00 – 11.00
středa 20. září 2017 v době od 8.00 – 11.00 a od 13.00 – 17.00
čtvrtek 21. září 2017 v době od 8.00 – 11.00
pátek 22. září 2017 v době od 8.00 – 11.00

Na místě s vámi bude sepsána Smlouva o výpůjčce a darování, včetně předávacího protokolu. Kompostéry budou vydávány v rozloženém stavu. Při předání obdržíte návod k jednoduchému sestavení. Bližší informace podáme na obecním úřadě, u pana místostarosty Libora Macháče, tel. 606 635 654.


Bezplatné zapůjčení kompostérů
Vážení občané, pro ty, kdo z Vás projevili v rámci průzkumu v letech 2015 – 2016 zájem o bezplatné zapůjčení kompostéru, máme aktuální informace. Obec Jeseník nad Odrou v loňském roce požádala v rámci Operačního programu životního prostředí, oblast podpory 3.1. Prevence vzniku bioodpadu, Ministerstvo životního prostředí o dotaci na nákup kompostéru a v těchto dnech jsme obdrželi Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Mezitím v měsíci červnu a červenci 2017 proběhlo výběrové řízení, jehož výsledkem
je podepsání smlouvy s vítěznou firmou SDO Technika s.r.o., Šenov u Nového Jičína, která by měla na základě této smlouvy do konce září dodat celkem 485 ks kompostéru a 1 ks štěpkovače.

Po dodání kompostéru bude Obec Jeseník nad Odrou sepisovat s občany, kteří o kompostér projevili zájem, smlouvu o výpůjčce a darování. Distribuci predběžně odhadujeme v měsíci září 2017. Podrobné informace budou upřesněny během následujícího měsíce a budete o nich včas informováni.

Martina Peterková, Jesenický zpravodaj 4/2017

Foto kompostérů pouze ilustrační (typ Compogreen Module 800 l)

První verze článku – 18.9.2017, 19.10