Změna jízdního řádu místních autobusů

Vážení spoluobčané, tento týden došlo ke změně autobusového dopravce na firmu Transdev a k velkým změnám jízdního řádu. Občané, kteří mají problémy s průkazkami, nebo se změnou jízdního řádu a jinými problémy autobusového přepravce, ať mě neprodleně kontaktují. Vaše informace, budou předány starostovi obce, který je bude neodkladně řešit,

s pozdravem
Daniel Glogar – předseda Osadního výboru
glogar.daniel seznam.cz
737 266 141

Zvolení členů osadních výborů

Na 2. Schůzi zastupitelstva obce Jeseník nad Odrou konané dne 12. prosince 2018 byly zřízeny Osadní výbory místních části a proběhla volba jejich členů.

Složení Osadních výborů 2018 – 2022 a funkce

Osadní výbor jméno funkce Osadní výbor jméno funkce
Blahutovice Rudlolf Malcher ml. předseda Hůrka Daniel Glogar předseda
Milan Jílek člen Pavel Dorazil člen
Veronika Jílková člen Pavel Nasswetter člen
Pavla Křelková člen Ing. Ladislav Segeťa člen
Hrabětice Miroslav Jurčák předseda Ing. Jiřina Segeťová člen
Vlasta Horáčková člen Polouvsí Tomáš Závorka předseda
Aneta Němcová člen Helena Hrňová člen
Ing. Lenka Majkusová člen Lukáš Karafiát člen
Patrik Sadílek člen Jana Ondryhalová člen
Libor Václavík st. člen Darina Rusková Neuwirthová člen
Jarmila Sochorová člen
Jana Urbanová člen

2. Schůze Zastupitelstva obce Jeseník nad Odrou

2. Schůze zastupitelstva obce Jeseník nad Odrou a místních částí proběhne ve středu 12. prosince 2018 v sále Kulturního domu v Jeseníku nad Odrou č.p. 159 od 16.00 hodin.

Program
1. Schválení programu
2. Určení ověřovatelů zápisu
3. Ověření zápisu z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce
4. Činnost rady obce za předchozí období
5. Finanční záležitosti
5.1. Zápis z 1. schůze finančního výboru
5.2. Rozpočtové opatření č. 6/2018
5.3. Střednědobý výhled rozpočtu obce 2020-2022
5.4. Rozpočet obce na rok 2019
5.5. Pověření rady obce schvalovat rozpočtová opatření do konce roku 2018
5.6. Pověření rady obce schvalovat rozpočtová opatření v roce 2019
5.7. Obecně závazná vyhláška č. 1/2018, o místních poplatcích
5.8. Žádost o zápůjčku ze sociálního fondu
5.9. Návrh na vyřazení majetku z evidence
5.10. Návrh odměn neuvolněným zastupitelům
5.11. Stanovení pravidel pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva obce
6. Majetkoprávní záležitosti
6.1. Nevyhrazené pravomoci dle § 102 odst. 3 zákona o obcích
6.2. Prodej části pozemku parc.č. 125/1 v k.ú. Polouvsí
6.3. Oznámení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o prodeji pozemku p.č. 78 v k.ú. Jeseník nad Odrou
6.4. Nabídka na převzetí sjezdu na pozemku p.č. 373/1 v k.ú. Blahutovice
7. Zřízení a volba osadních výborů
7.1. Zřízení osadních výborů
7.2. Volba předsedů osadních výborů
7.3. Volba členů osadních výborů
8. Různé
8.1. Zápis z jednání kontrolního výboru Mikroregionu Odersko
8.2. Podnět na změnu průběhu katastrální hranice
9. Diskuse
10. Závěr

Složení zastupitelstva 2018 – 2022 a funkce

jméno funkce
1 Adamec Stanislav, Mgr. zastupitel, člen kontrolního výboru
2 Dostál Ivo, Bc. zastupitel, člen finančního výboru
3 Fusek Petr, Ing. zastupitel, člen rady obce
4 Glogar Daniel zastupitel, člen rady obce
5 Glogar Karel, Ing. zastupitel, předseda finančního výboru
6 Hasal Václav zastupitel
7 Jurčák Miroslav zastupitel
8 Macháč Libor zastupitel, člen rady obce, místostarosta
9 Machýček Tomáš, Mgr. zastupitel, člen rady obce, starosta
10 Pešák Alois zastupitel
11 Románek Adam, Ing. zastupitel, člen rady obce
12 Segeťa Ladislav, Ing. zastupitel, předseda kontrolního výboru
13 Sládeček Karel zastupitel
14 Sládeček Tomáš, Ing. zastupitel, člen kontrolního výboru
15 Zicháček Radek, MUDr. zastupitel, člen finančního výboru

Aktuální informace z obce v mobilní aplikaci

V současné době mají občané obcí možnost přijímat zprávy místního rozhlasu formou SMS, emailem, na webové stránce nebo přes sociální sítě (již jsme informovali v tomto článku).


Nyní k těmto informačním kanálům přibyla i možnost využít aplikaci v mobilu.
Tato mobilní aplikace na rozdíl od zmíněných možností nabízí další funkcionality:
zobrazení aktuálních hlášení včetně archivu
základní informace o místním obecním úřadě
možnost přidat další obec (musí být zapojena do služby Hlášenírozhlasu.cz)
nastavení upozornění na nová hlášení
fulltextové vyhledávání ve zprávách
přímá editace uživatelského profilu
aplikaci vyvinula firma URBITECH s.r.o.

Pro instalaci naskenujte QR kód podle operačního systému, který máte v telefonu (většinou Android), automaticky budete přesměrování k instalaci aplikace.

Zájezd do sklípku na Jižní Moravu

Sbor dobrovolných hasičů Hůrka pořádá v sobotu 8. prosince 2018 pro své členy zájezd do sklípku U Hroznu (Čejč, Jižní Morava).
Prosíme zájemce, kteří tak ještě neučinili, ať se přihlásí do neděle 18. listopadu 2018 Radimovi Hasalovi.

Více info v pozvánce.

Starší příspěvky «