Myslivecký hon a Štěpánská poslední leč v Hůrce

Myslivci z Hůrky si Vás dovolují srdečně pozvat na tradiční mysliveckou Štěpánskou poslední leč, která bude po honu, v Hůrce, ve staré škole 26. prosince 2017 od 17 hodin.
Samotný hon začíná v 8 hodin na hřišti u školy.

K občerstvení bude specialita ze zvěřiny: srnčí guláš. Na pití pivo čepované, Birell, alko i nealkoholické nápoje. Scházet nebude ani bohatá tombola s divočákem v hlavní ceně. K poslechu a dobré náladě bude hrát živá hudba pana Býčka.

Na Vaši účast se těší myslivci z Hůrky.

Výroční členská schůze SDH Hůrka

Sbor dobrovolných hasičů Hůrka si Vás dovoluje pozvat na Výroční členskou schůzi, která se uskuteční v sobotu 16. prosince 2017 od 18 hodin v sále kulturního domu v Hůrce.

účast pokud možno ve vycházkových stejnokrojích
členové si připraví (nejlépe přesně) hotovost na zaplacení ročního příspěvku
# 150,- Kč dospělý
# 100,- Kč člen do 18 let

14. Schůze Zastupitelstva obce Jeseník nad Odrou

14. Schůze zastupitelstva obce Jeseník nad Odrou a místních částí proběhne v úterý 5. prosince 2017 v sále Kulturního domu v Jeseníku nad Odrou č.p. 159 od 16.00 hodin.

Program
1. Schválení programu
2. Určení ověřovatelů zápisu
3. Ověření zápisu z 13. schůze zastupitelstva obce
4. Kontrola usnesení z 13. schůze zastupitelstva obce
5. Činnost rady obce za předchozí období
6. Majetkoprávní záležitosti
6.1. Odkoupení pozemku parc.č. 256 v k.ú. Polouvsí
6.2. Smlouva o bezúplatném převodu movitého majetku
6.3. Odkoupení pozemku parc.č. 3/1 včetně budovy č.p. 13 v k.ú. Jeseník nad Odrou (restaurace)
7. Plán financování obnovy vodovodu a kanalizace pro obec Jeseník nad Odrou na období 2017-2026
8. Finanční záležitosti
8.1. Zápis z 16. schůze finančního výboru
8.2. Rozpočtové opatření č. 7/2017
8.3. Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2021
8.4. Rozpočet obce na rok 2018
8.5. Pověření rady obce schvalovat rozpočtová opatření do konce roku 2017
8.6. Pověření rady obce schvalovat rozpočtová opatření v roce 2018
8.7. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o místních poplatcích
8.8. Žádost o zápůjčku ze sociálního fondu
8.9. Návrh odměn neuvolněným zastupitelům od 1.1.2018
8.10. Jednorázová odměna členům finančního a kontrolního výboru
8.11. Návrh na vyřazení majetku z evidence
8.12. Návrh na odpis pohledávek
9. Sloučení Základní a Mateřské školy Jeseník nad Odrou
10. Různé, diskuse
10.1. Návrh na schválený rozpočet 2018 a 4. upravený rozpočet 2017
Mikroregionu Odersko
10.2. Informace o hospodaření v obecních lesích
11. Závěr

OÚ Jeseník nad Odrou od 12. zastupitelstva ke zveřejňování pozvánky a informací pro zastupitele využívá aplikaci UZOb.CZ (Usnesení zastupitelstva obce). Na tomto odkazu naleznete tuto a budoucí pozvánky na schůze zastupitelstva a seznam současných zastupitelů.

Dobytí severního pólu – divadelní hra

Divadelní spolek PASÁŽ uvádí hru Dobytí severního pólu Čechem Karlem Němcem 5. dubna 1909 (Zdeněk Svěrák, Ladislav Smoljak) v sobotu 25. listopadu 2017 v 19.00 v Kulturním domě na Starém Jičíně.

Vstupné 50 Kč (děti 20 Kč)

Osoby a obsazení
Náčelník Karel Němec …………… Jan Číp
Pomocný učitel Václav Poustka …………… Vojtěch Glogar
Lékárník Vojtěch Šofr …………… Jaroslav Glogar
Varel Frištenský …………… Jakub Vaculík
Americký Čech – Jiří Beran …………… Josef Glogar

Podzimní sběr nebezpečného a kusového odpadu v Hůrce

V sobotu 4. listopadu 2017 proběhl v obci Jeseník nad Odrou sběr nebezpečného a kusového odpadu. Jako obvykle jezdily sběrné vozy po Jeseníku nad Odrou a jeho přidružených částech. V Hůrce byly vozy přistaveny od 8.40 do 9.10 hodin odkud pak odjely do Polouvsí.

Na asfalt vytekl nebezpečný olej z jednoho nebezpečného kanystru. Včasným zásahem jsme problém bezpečně vypili dvěma matracemi a malým polštářkem 🙂

Neberou se pneumatiky s disky, pouze zvášť pneu a zvlášť disky. Letos se několik kusů u kontejnerů objevilo.