Myslivecký hon a Štěpánská poslední leč v Hůrce

Ve středu 26. prosince 2018 se v Hůrce uskutečnil hon na drobnou zvěř v Hůrce a Štěpánská zábava.

Hon byl zahájen v 9 hodin na hřišti u bývalé školy. Po projití honitby a slavnostním ukončení honu se všichni odebrali do sálu kulturního domu na tradiční poslední leč. Podával se výborný kančí guláš. Od 18 hodin začal hrát k poslechu i tanci Milan Býček s Leonou Kičinkovou. Vrcholem večera bylo losování bohaté tomboly se srnčím kusem v hlavní ceně. Velký dík patří všem sponzorům za ceny a hostům za výbornou atmosféru.

text a foto Daniel Glogar

Soutěž O Nejlepší horeckou pálenku

V sobotu 20. ledna 2018 proběhl v sále bývalé školy v Hůrce již šestý ročník soutěže O Nejlepší horeckou pálenku.

V sobotu 19. ledna 2019 proběhl v sále kulturního domu v Hůrce již sedmý ročník soutěže O Nejlepší horeckou pálenku. Soutěž začala po čtvrté hodině příchodem hodnotících porotců. Každý vzorek se hodnotil body od 1 do 10, kdy 10 bodů bylo nejvíce. Každý příchozí dostal hodnoticí list porotce, ve kterém bodově zapisoval vůni, chuť a celkový dojem přihlášeného vzorku pálenky. Před devátou hodinou se spočítaly výsledné body a stanovilo se celkové pořadí.

V letošním roce vyhrála švestka Václava Čelechovského s 295 body. Na druhém místě se umístil se švestkou Jaroslav Hasal s 279 body a na třetím Lukáš Hanzelka s 275 body. Soutěž byla vyrovnaná a kvalita vzorků byla výtečná. Do letošní soutěže se přihlásilo 18 soutěžních vzorků. Po vyhodnocení následovala degustace. Velký dík patří Obci Jeseník nad Odrou za poskytnutí věcných darů a všem přítomným za kulturní večer.

Text a foto Daniel Glogar

3. Schůze Zastupitelstva obce Jeseník nad Odrou

3. Schůze zastupitelstva obce Jeseník nad Odrou a místních částí proběhne v pondělí 11. února 2019 v sále Kulturního domu v Jeseníku nad Odrou č.p. 159 od 16.00 hodin.

Program
1. Schválení programu 3. schůze ZO
2. Ověřovatelé zápisu
3. Ověření zápisu z 2. schůze ZO
4. Činnost rady obce za předchozí období
5. Podání žádosti o dotaci z MMR
6. Diskuze
7. Závěr

XII. Sportovní zábava 2019 – Cvičenky Hůrka

Zveme vás na dvanáctou Sportovní zábavu, která se bude konat v sobotu 16. února 2019 od 20.00 hodin v sále bývalé školy v Hůrce.

originální vystoupení horeckých cvičenek
občerstevní s gulášem
místní živá hudba
bohatá tombola
vstupné dobrovolné

Srdečně zvou hasiči a cvičenky z Hůrky 😉

Pozvánka na 26. mezinárodní výstavu Infotherma 2019

V tradičním termínu ve dnech 21. až 24. 1. 2019 se na výstavišti Černá louka v Ostravě uskuteční již 26. pokračování mezinárodní výstavy Infotherma věnované vytápění, úsporám energií a smysluplnému využívání obnovitelných zdrojů.

V České republice se jedná o největší takto specializovanou výstavu, kde jsou zastoupeny české, evropské a světové značky s výrobky a produkty k tepelné pohodě našich domovů. Výstava se snaží mapovat technický pokrok a stává se každoročním setkáním návštěvníků, odborné veřejnosti a vystavovatelů.

Vstupenka zdarma na výstavu Infotherma 2019

Zcela zaplněné výstaviště 345 domácími i zahraničními vystavovateli bude přehlídkou novinek, služeb a námětů, kam by se mělo ubírat moderní, ekonomicky dostupné a ekologické vytápění malých a středních objektů.

Úzké zaměření výstavy se u návštěvníků těší stále větší pozornosti zejména proto, že české domácnosti vynakládají největší část svých finančních prostředků právě na náklady spojené s vytápěním, spotřebou energií a vody. Průměrně se jedná o cca 21% výdajů z celkového rozpočtu domácností.

Zajímavou novinkou je vstupní expozice „Dům plný energie“. Zakomponovány zde budou ukázky možných alternativ vytápění, prvků úsporného bydlení a zdrojů vytápění a výroby elektrické energie včetně jejího skladování apod.

Na výstavě představíme i tolik diskutovanou otázku zásob fosilních paliv ve světě a v České republice a využití zdrojů obnovitelné energie. Podklady připravil odborný portál TZB-info.

Své místo na výstavě má i problematika decentralizace výroby energie z obnovitelných zdrojů, umísťování fotovoltaických panelů na střechy domů, možnosti skladování přebytků vyrobené energie a spolupráce s centrálními výrobci a distributory energií.

Po celé čtyři dny bude pro návštěvníky výstavy připraven odborný doprovodný program.

Srdečně Vás na výstavu a odborný doprovodný program zve Agentura Inforpres, pořadatel výstavy Infotherma

Starší příspěvky «