Oslavy sv. Floriána na Starém Jičíně letos v odloženém termínu

Ani letos se na Starém Jičíně nevynechala oslava památky patrona všech hasičů – sv. Floriána. Tradiční akce se letos nemohla konat v květnovém termínu, proto jsme se sešli o měsíc později.


V sobotu 27. června 2020, jsme před mší v počtu šesti členů uctili památku zesnulých hasičů z Hůrky u křižovatky na Jeseník n. O., u křížku na cestě do Vlčnova a na starojickém hřbitově.

Mši od 17. hodiny sloužil otec Petr a jáhen Antonín. Na konci mše zazněla česká státní hymna a modlitba Svatý Václave. Pak jsme se odebrali – letos bez průvodu a bez dechové muziky – do hasičárny ve Vlčnově, kde byl pro účastníky připraven skvělý guláš a točené pivo.

foto, text: Jiří Segeťa

Zásah JSDH Hůrka – čištění cesty v Polouvsí

Ve čtvrtek 18. června 2020 jsme byli Radimem Valoškem požádání o pomoc při čištění asfaltové cesty u kapličky v Polouvsí.

V sobotu se totiž konal Polouveský májový turnaj v pétanque pořádaný místním klubem. Hlavní pétanque hřiště bylo rozděleno na šest drah, u kapličky byly návozem jemného štěrku vytvořeny další dvě a podklad musel být čistý.

Po akci jsme doplnili nádrže CAS MAN z hydrantu u víceúčelového hřiště v Jeseníku n.O.

Odkaz na stránku s tabulkou výjezdů jednotky od roku 2007

Okaz na fotogalerii z Májového turnaje na FB

Výstraha ČHMÚ – Velmi silné bouřky a Povodňová bdělost

Silné bouřky

Platnost: od 26.6.2020 06:00 do 26.6.2020 14:00

Očekává se ojedinělý výskyt silných bouřek s přívalovými srážkami kolem 30 mm, kroupami a nárazy větru kolem 70 km/h.

Doporučení ke zmírnění následků jevu: Lokálně se očekává přívalový déšť s ojedinělým rozvodněním malých toků, zatopení podchodů, podjezdů, sklepů apod. Nárazy větru mohou lámat větve stromů. Nebezpečí mohou představovat také kroupy a blesky. Je třeba dbát na bezpečnost zejména s ohledem na nebezpečí zásahu bleskem a úrazu padajícími a poletujícími předměty. Při řízení vozidla v bouřce snížit rychlost jízdy a jet velmi opatrně. Vývoj a postup bouřek lze sledovat na výstupech z meteorologických radarů na internetu ČHMÚ www.chmi.cz nebo v aplikaci mobilního telefonu.

Povodňová bdělost

Platnost: od 26.6.2020 11:00 do 27.6.2020 15:00

Povodňová bdělost – 1. (nejnižší) stupeň povodňové aktivity v některých říčních profilech.

Doporučení ke zmírnění následků jevu: Vzestupy hladin řek, kdy se voda ještě nevylévá z břehů. Možnost zvýšeného odtoku vody a snížení stability stromů v podmáčené půdě. Doporučuje se sledovat vývoj situace a jeho prognózu (na www.chmi.cz nebo v médiích). Vyvarovat se koupání, plavání, jízdy lodí a pohybu v korytě toku.

Velmi silné bouřky

Platnost: od 26.6.2020 14:00 do 27.6.2020 03:00

Očekáváme velmi silné bouřky doprovázené přívalovými srážkami kolem 50 mm, v opakujících se bouřkách i více, kroupami a nárazy větru kolem 70 km/h.

Doporučení ke zmírnění následků jevu: Lokálně se očekává přívalový déšť s možným intenzivním odtokem vody ze svahů, rychlým rozvodněním malých toků a suchých koryt, zatopení podchodů, podjezdů, sklepů, podemletí komunikací nebo jejich zanesení unášeným materiálem apod. Nárazy větru mohou lámat větve, vyvracet stromy. Nebezpečí představují také kroupy a blesky. Lze očekávat škody na majetku, výpadky v energetice, problémy v dopravě apod. Je třeba dbát na bezpečnost zejména s ohledem na nebezpečí zásahu bleskem a úrazu padajícími a poletujícími předměty, případně i kroupami. Nutno zabezpečit okna, dveře, skleníky, volně položené předměty apod. Nevstupovat a nevjíždět do proudící vody a zatopených míst. Při řízení vozidla v bouřce snížit rychlost jízdy a jet velmi opatrně. Vývoj a postup bouřek lze sledovat na výstupech z meteorologických radarů na internetu ČHMÚ www.chmi.cz nebo v aplikaci mobilního telefonu.

 ZDROJ DAT

Bečvárka cup 2020 a Letní kino

Hospoda Bečvárka a Hasiči z Hůrky si Vás dovolují pozvat na dvě letní akce do Jeseníku nad Odrou.

Bečvárka cup 2020
sobota 27. června 2020 od 14 hodin

Přijděte se pobavit a zasoutěžit si u dobrého pivka a jídla. Moderuje, zpívá, baví a těší se na Vás TIMI z Maxim Turbulenc.
– soutěže pro dospělé i děti
– malý velký boj o drobné ceny
– zpívání a tanečky
– grilování

Letní kino
sobota 4. července 2020 ve 21 hodin

Film dle Vašeho vlastního výběru. Výběr bude vyhodnocen 1.7. Losovat můžete na Facebooku nebo do hlasovacího boxu v okýnku Bečvárky
– Ženy v běhu
– Teorie Tygra
– Muži v naději
– Hodinový manžel
– Líbáš jako ďábel

Plánovaná oprava povrchu silnice v Hůrce přes letošní prázdniny

V pondělí 29. června 2020 se začne opravovat silnice III/0489, průjezd obcí Jeseník nad Odrou – Hůrka a komunikace bude až do středy 30. září 2020 uzavřena. Oprava povrchu hlavní silnice si vyžádá částečnou a úplnou uzavírku.

Termíny

Částečná uzavírka bude od pondělí 29. června 2020 do středy 30. září 2020 – na nezbytně nutnou dobu – vjezd bude umožněn vozidlům s povolením stavby a vozidlům BUS. Uzavření průjezdu Hůrkou se netýká občanů Hůrky !

Úplná uzavírka bude na den (dosud neurčeno) – vjezd zamezen všem účastníkům silničního provozu.

Objízdné trasy

Částečná uzavírka: od Hůrky po silnici III/0489 směr Starý Jičín, dále po silnici III/04816, I/48, I/57 směr Šenov u Nového Jičína a po silnici III/05715 směr Bernartice nad Odrou a Hůrka. A dále od Hůrky po silnici III/0489 směr Jeseník nad Odrou, po silnici III/0485 směr Polouvsí, po silnici III/0486 směr Starojická Lhota a po silnici III/04816 směr Starý Jičín, nebo po silnici III/0488 směr Hůrka.

Úplná uzavírka: objízdná trasa pro autobusy: od Hůrky po silnici III/0489 směr Jeseník nad Odrou, dále po silnici III/0485 směr Polouvsí, po silnici III/0486 směr Starojická Lhota a po silnici III/04816 směr Starý Jičín, nebo po silnici III/0488 směr Hůrka.

Podrobné mapy – uzavírka částečná (.pdf, 1,34 MB)
Podrobné mapy – uzavírka úplná (.pdf, 1,52 MB)

Starší příspěvky «