Tříkrálová sbírka – koleda probíhá online

Od 11.1.2021 můžete na podatelně OÚ Jeseník n.O. přispět do kasičky Charity ČR. Po, St 8 – 11h a 14 – 17h – Út, Čt, Pá 8 – 11h.

I letos k vám přicházejí tři králové. Jako vždy přinášejí radost a boží požehnání, netradiční okolnosti však vyžadují netradiční řešení, a proto koledníci dorazili v online podobě. Jejich cíl zůstává stále stejný – i letos chtějí spolu s vámi pomoci lidem v nouzi.

Vychutnejte koledu s našimi online koledníky. Neváhejte přispět i drobnou částkou. Stejně jako u příspěvků do pokladničky i při online koledě platí, že KAŽDÁ KORUNA POMÁHÁ. Děkujeme za vaši štědrost.

Darovat můžete pomocí bankovního převodu, platební kartou přes zabezpečenou platební bránu 3D Secure, nebo DMSkou (dárcovská SMS).

Využití darů pro Tříkrálovou sbírku 2021.

Zdroj: webové stránky Tříkrálové sbírky Charity České republiky

PF 2021

Přehledně – V pátek začne platit čtvrtý stupeň PES. Jaká budou omezení?

Opět jsme zveřejnili přehlednou tabulku opatření platných od pátku 18.12.2020.
Připomínáme, že se můžete k těmto informacím kdykoli prokliknout přes položku menu:

Zdroj: novinky.cz
Oblast Popis (zákazy, výjimky)
Omezení pohybu osob  Platí zákaz shromažďování více lidí ve vnitřních i venkovních prostorech.
Platí zákaz pohybu od 23.00 do 5.00.
Je zakázána konzumace alkoholu na veřejnosti.
Obchody a služby  Všechny i obchody zůstávají otevřené bez ohledu na velikost a sortiment
Musí se dodržovat hygienická opatření, tedy rozestupy a maximálně 1vzákazník na 15 metrů čtverečních.
Otevřeno může být i v neděli.
O Vánocích bude zavřeno ve státní svátky.
Je povolen prodej vánočních kaprů a vánočních stromků v rámci opatření o konání venkovních trhů. Na nich se mohou prodávat pouze potraviny, je zakázána jejich konzumace na místě. Je omezen počet stánků.
Otevřena jsou kadeřnictví či kosmetické služby či solária, pokud nejsou součástí provozovny, která je zavřená, například bazén.
Zavřeny jsou bazény, fitness centra či wellness centra.
Restaurace a ubytovací služby  Restaurace a jiná stravovací zařízení jsou uzavřeny.
Otevřeno může být pouze výdejové okénko, a to do 23.00.
Z okénka se nemohou prodávat alkoholické nápoje k okamžité konzumaci na ulici.
Ubytovací služby jsou uzavřeny.
Herny a kasina jsou uzavřeny.
Svatby, pohřby apod.  Svateb a pohřbů se může účastnit maximálně 20 lidí, dosud je to 30.
Kostely mohou být zaplněny pouze do 20 procent kapacity.
Návštěvy v zařízeních sociálních služeb  Návštěvy jsou povoleny.
Lidé musí na místě absolvovat test.
Při návštěvě musí mít lidé nasazený respirátor.
Sport  Zavřou se vnitřní sportoviště pro amatérský sport.
Venku mohou trénovat skupiny maximálně o šesti lidech.
Mohou být otevřeny lyžařské areály.
Muzea, galerie  Muzea, galerie, výstavy, veletrhy či hrady a zámky musí být zavřeny.
Zoo a botanické zahrady musí být uzavřeny.

Provoz ambulance MUDr. Josefa Šrámka v prosinci 2020

Provoz ambulance MUDr. Josefa Šrámka v prosinci 2020
Poslední pracovní den v ambulanci MUDr. Josefa Šrámka je 22.12.2020, prvním pracovním dnem v roce 2021 je 4.1.2021. Prosíme naše pacienty, aby si zkontrolovali zásoby léků a pomůcek a nezapomněli si je objednat u sestry do 22.12.2020.

V době od 23.12. do 31.12. zastupuje MUDr. Šimíčková v Suchdole nad Odrou, ale jen pro akutní případy. Tel. 556 736 905 v čase 7.30 – 10.30 hod. V Suchdole nad Odrou nepředepisují léky trvalé medikace.

11. Schůze Zastupitelstva obce Jeseník nad Odrou

11. Schůze zastupitelstva obce Jeseník nad Odrou a místních částí proběhne ve středu 9. prosince 2020 v sále kulturního domu v Jeseníku nad Odrou č.p. 159 od 16.00 hodin.

Program

1. Schválení programu
2. Určení ověřovatelů zápisu
3. Ověření zápisu z 10. schůze zastupitelstva obce
4. Činnost rady obce za předchozí období
5. Majetkoprávní záležitosti
5.1. Prodej pozemku parc.č. 989/159 včetně budovy rodinného domu č.p. 320 a prodej pozemku parc.č. 989/137 orná půda, vše v k.ú. Jeseník nad Odrou
5.2. Prodej části pozemku parc.č. 308/47 (dle GP parc.č. 308/58) v k.ú. Blahutovice o výměře 87 m2
5.3. Odkoupení pozemku parc.č. 473 v k.ú. Hůrka
6. Finanční záležitosti
6.1. Zápis z 9. schůze finančního výboru
6.2. Rozpočtové opatření č. 3/2020
6.3. Střednědobý výhled rozpočtu 2022-2024
6.4. Rozpočet obce na rok 2021
6.5. Pověření rady obce schvalovat rozpočtová opatření do konce roku 2020
6.6. Pověření rady obce schvalovat rozpočtová opatření v roce 2021
6.7. Obecně závazná vyhláška č. 1/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
6.8. Obecně závazná vyhláška č. 2/2020, o místním poplatku ze psů
6.9. Návrh na vyřazení majetku z evidence
6.10. Informace o probíhajících akcích
6.11. Žádost o zápůjčku ze sociálního fondu
7. Různé
7.1. Závěrečný účet Mikroregionu Odersko za rok 2019
7.2. Závěrečný účet Regionu Poodří za rok 2019
7.3. Závěrečný účet DSO SOMPO 2016 za rok 2019
7.4. Stanovy dobrovolného svazku obcí Mikroregion Odersko
7.5. Auditní zhodnocení implementace GDPR
7.6. Zápis ze 4. schůze kontrolního výboru
7.7. Vodní nádrž Polouvsí
8. Různé, diskuse
9. Závěr

Starší příspěvky «