Valašská rally 2017 – rychlostní zkouška

Základní organizační informace – Jičina „Seliko cesta“

Čtvrtek 23.března 2017 – seznamovací jízdy 8.00 až 17.00

Za normálního běžného provozu.

Sobota 25.března 2017 – rychlostní zkouška 13.44 a 17.34

Start rychlostní zkoušky Jičina – Lešná. Rychlostní zkouška se během dne pojede dvakrát, start RZ 3 bude v 13.44 a start RZ 6 bude v 17.34. Dojde k uzavření silnice z Jičiny do Kojetína.

Více info v dokumentu

Cyklistická sezóna začíná…

V loňském roce došlo v Moravskoslezském kraji celkem ke čtyřem nehodám, při kterých byli usmrceni cyklisté. Z toho ve dvou případech neměli na hlavě nasazenou ochranou přilbu. K takovému skutku došlo také v obci na Karvinsku. Osmačtyřicetiletý cyklista zřejmě nepřizpůsobil rychlost a v levotočivé klesající zatáčce vyjel s jízdním kolem mimo komunikaci, kde projel silničním příkopem a následně upadl na zem. Při tomto utrpěl zranění, kterým na místě podlehl. Abychom se nemuseli v letošním roce s obdobnými případy setkávat, připomeňme si několik pravidel a povinností cyklisty k bezpečné jízdě. Než vyjedeme na první jízdu, měli bychom své jízdní kolo zkontrolovat a případně odstranit nedostatky, které může mít v povinné výbavě. Tato výbava má zajistit cyklistovi bezpečnou jízdu a viditelnost na silnici.

Jízdní kolo musí být vybaveno:

zadní odrazkou červené barvy, která může být kombinována se zadní červenou svítilnou,
přední odrazkou bílé barvy,
odrazkami oranžové barvy na obou pedálech,
na paprscích kol nejméně jednou boční odrazkou oranžové barvy na každé straně kola, dvěma na sobě nezávislými účinnými brzdami s odstupňovaným ovládáním brzdového účinku, dětské kolo pro děti předškolního věku vybaveno protišlapací brzdou nemusí být vybavena přední brzdou,
volné konce řídítek musí být zaslepeny (zátky, rukojeti apod.),
matice nábojů kol musí být uzavřené, nejsou-li křídlové případně rychloupínací.

Výbava kola za snížené viditelnosti:

světlomet svítící dopředu bílým světlem, referenční osa světelného toku musí protínat vozovku nejdále 20 m od světlometu,
zadní svítilna červené barvy, může být nahrazena svítilnou s přerušovaným světlem červené barvy,
zdroj elektrického proudu, který musí svou kapacitou zajistit svítivost předchozích světel po dobu minimálně 1,5 hodiny bez přerušení.

Doporučené vybavení jízdního kola:

účinné blatníky,
zvonek,
kryt řetězu.

Dalším cílem cyklisty, krom správně vybaveného kola, by měla být také samotná bezpečná jízda. K předchozí části o povinné a doporučené výbavě je určitě nutné připomenout povinnost používat při jízdě ochranou přilbu osobám mladším 18 let, doporučuje se však i pro ostatní cyklisty. Riziko úmrtí po pádu bez přilby je 19x vyšší. Pestrobarevnost cyklistického oblečení zaručí dobrou viditelnost cyklisty, také používáním retroreflexních prvků se zvyšuje jeho viditelnost a bezpečnost.

Za nevhodné chování cyklisty lze považovat nesprávný způsob jízdy. Jeho místo při jízdě je vždy vpravo a to i na cyklostezce, nutné je dodržovat dostatečný odstup od překážek a předvídavost samotného dění kolem cyklisty. Průjezd zatáčky by měl být takový, aby příčinou vysoké rychlosti nevyjel do protisměru, případně úplně mimo komunikaci. Cyklista by měl být vždy ohleduplný a také předvídavý. Sledovat stav komunikace, vyhýbat se překážkám, přičemž o změně směru jízdy by měl své okolí upozorňovat včas a vhodným způsobem.

K požitku z jízdy přispěje také vhodně naplánovaná trasa. Měla by být přizpůsobena možnostem a schopnostem cyklisty. Silný provoz na pozemní komunikaci s větší frekvencí nákladních vozidel k bezpečné jízdě také zcela jistě nepřispěje. V neposlední řadě by neměl zapomenout na nulovou toleranci hladiny alkoholu při jízdě. V případě kontroly se cyklista pod vlivem alkoholu řeší stejně jako řidič motorového vozidla.

por. Bc. Richard Palát
komisař
Zdroj: PČR, Krajské ředitelství Policie MSK

Výroční valná hromada SDH okrsku Starý Jičín

Okrsek Starý Jičín Vás srdečně zve na Okrskovou valnou hromadu SDH v kulturním domě v Bernarticích nad Odrou v pátek 10. března 2017 od 18 hodin.

Po ukončení valné hromady k poslechu a tanci hraje skupina LARGO.


Občerstvení a bohatá tombola zajištěna, pořádá SDH Bernartice nad Odrou.

Svoz autobusem
17.10 Dub
17.15 Starojická Lhota
17.20 Palačov
17.25 Petřkovice
17.30 Janovice
17.35 Jičina
17.40 Starý Jičín – Vlčnov
17.45 Hůrka

zpáteční jízda
01.15 odjezd z Bernartic nad Odrou

11. Schůze Zastupitelstva obce Jeseník nad Odrou

11. Schůze zastupitelstva obce Jeseník nad Odrou a místních částí proběhne ve středu 8. března 2017 v sále Kulturního domu v Jeseníku nad Odrou č.p. 159 od 16.00 hodin.

Program
1. Zahájení
2. Návrh na určení ověřovatelů zápisu
3. Ověření zápisu z 10. schůze ZO
4. Projednání činnosti rady obce za předchozí období
5. Finanční záležitosti
– Zápis z 13. schůze finančního výboru
– Rozpočtové opatření č. 2/2017
6. Majetkoprávní záležitosti
– Odkoupení části pozemku parc.č. 450 (dle GP parc.č. 450/2) o výměře 1 399 m2 a pozemku parc.č. 447 o výměře 47 m2 v k.ú. Jeseník nad Odrou
– Směna pozemků parc.č. 454/1 o velikosti 27 m2, parc.č. 859 o velikosti 62 m2, parc.č. 860 o velikosti 22 m2, parc.č. 861 o velikosti 15 m2 v majetku Obce Jeseník nad Odrou, nacházející se v katastrálním území Starojická Lhota za pozemek parc.č. 325/12 o velikosti 834 m2 v majetku Obce Starý Jičín, nacházející se v katastrálním území Polouvsí.
– Prodej pozemků parc.č. 180/4 a části parc. č. 180/5 (dle GP parc.č. 180/9) v k.ú. Polouvsí
– Odkoupení pozemků parc.č. 648 a parc.č. 647/1 v k.ú. Jeseník nad Odrou
– Odkoupení pozemku parc.č. 1008/132 v k.ú. Jeseník nad Odrou
– Odkoupení pozemku parc.č. 985/2 v k.ú. Jeseník nad Odrou
– Darovací smlouva na převod dlouhodobého majetku „Informační místa k zastavení v obcích Regionu Poodří“ s Regionem Poodří, Bartošovice
– Smlouva o bezúplatném převodu technického zhodnocení dlouhodobého majetku s Regionem Poodří, Bartošovice
– Prodej automobilu Fiat Ducato, RZ 7T3 7278
– Římskokatolická farnost Jeseník nad Odrou, žádost o příspěvek na opravu střechy kostela
7. Různé, diskuse
– Zápis z kontrolního výboru Regionu Poodří ze dne 19.12.2016
– Návrh na vyřazení majetku
– Oprava dětského bazénu v Hůrce
11. Závěr

Masopust s pochováváním basy v Hůrce

Holá, holá škola Vás na masopust volá !!!
Který se uskuteční v sobotu 25. února 2017.

Na co se můžete těšit?
od 09.00 hodin Vás navštíví Masopustní průvod s medvědem – Hůrka
od 20.00 hodin začne Zábava s živou hudbou Boženy Palackoé – sál bývalé školy v Hůrce

– bohatá tombola a přátelská atmosféra
– poslední rozloučení s naší stařičkou basou

Vstupné 50 Kč (slosovatelné)

Srdečně zvou pořadatelé

Starší příspěvky «