Skautská energie

Skautská energie je projektem Junáka – českého skauta, který aktuálně realizuje za pomoci dvou partnerů:
Občanům s.r.o. se stará o administraci projektu.
Kolibřík Energie je novým dodavatelem elektřiny i plynu.

Všechny tři subjekty spolupracují proto, aby veřejnosti i skautům zprostředkovaly co nejvýhodnější nabídky energií na trhu.

Kalkulátor cen energií TZB-INFO


Porovnání ročních nákladů na plyn (průměrná rodina topící plynem, spotřeba 20 MWh) u 4 vybraných dodavatelů za celou dobu existence Skautské energie:

Porovnání ročních nákladů na elektřinu (průměrná domácnost topící elektřinou se spotřebou 1 MWh v VT a 9 MWh v NT) u 4 vybraných dodavatelů za celou dobu existence Skautské energie:

Výstraha ČHMÚ – Vydatný déšť, Povodně – stav ohrožení

Situace je opět v normálu bez SPA

Ruší se I. supeň povodňové aktivity (povodňová bdělost), situace je opět v normálu a bez výstrahy.
15.10.2020 | 20.00

Ruší se 2. stupeň povodňové aktivity, zůstává 1. SPA – stav bdělosti.

Povodňová komise obce Jeseník n.O., dle aktuálního stavu místních toků, ruší III. a II. povodňový stupeň povodňové aktivity – stav ohrožení a nebezpečí – na území obce Jeseník n.O. a Polouvsí. Vzhledem k nepříznivé páteční a částečně sobotní předpovědi počasí očekáváme znovu nárust hladiny vodních toků a možného vyhlášení II., případně III. povodňového stupně. Při zhoršení situace budete informováni rozhlasem a na internetových a facebookových stránkách obce. Dále zůstává neprůjezdná komunikace u mlýna mezi Jeseníkem n.O. a Mankovicemi a částečně ulice kolem Koudelků.

Vážení spoluobčané, v okamžiku, kdy dojde k dalšímu výraznému poklesu hladiny vodních toků, můžete požádat na obecním úřadě o vyčerpání vody ze zatopených sklepů. V případě zájmu kontaktujte místostarostu obce p. Libora Macháče, na telefonním čísle 606 635 654. Dále shromažďujeme žádosti na zapůjčení vysoušečů, kterých bude pouze omezené množství. Žádosti a zápůjčky bude evidovat paní Pavlina Kopecká, tel. 604 588 459.
15.10.2020 | 8.00

Ruší se 3. stupeň PA, zůstává 2. SPA – pohotovost.

Vážení spoluobčané, povodňová komise obce Jeseník nad Odrou, dle nynějšího stavu místních toků, ruší III. povodňový stupeň. Dále zůstává II. stupeň povodňové aktivity – pohotovost, na území obce Jeseník nad Odrou a Polouvsí. Při zhoršení situace budete informováni rozhlasem. Na obecním úřadě zůstávají přítomni zástupci povodňové komise.
14.10.2020 | 19.00

Povodňová komise obce Jeseník nad Odrou vyhlašuje 3. stupeň povodňové aktivity – stav ohrožení, na vodním toku Luha – území obce Jeseník nad Odrou a Polouvsí.

Vyzýváme občany ohrožených oblastí, kde je reálné nebezpečí povodně, aby přijali opatření k ochraně vlastních životů, zdraví a majetku. Dále Vás upozorňujeme na výskyt vody na obecních a krajských komunikacích. Neprůjezdné jsou momentálně tyto komunikace: Jeseník nad Odrou – Mankovice – u mlýna, Jeseník nad Odrou – místní komunikace pod kostelem, Jeseník nad Odrou – místní komunikace – u Koudelků. Se zvýšenou opatrností jsou průjezdné komunikace z centra obce Jeseník nad Odrou směrem na Polouvsí a podjezd pod mostem na Hrabětice. Žádáme Vás o obezřetnost a ohleduplnost. O vývoji situace budete informováni rozhlasem.
14.10.2020 | 9.00

Byl dosažen 2. stupeň povodňové aktivity – pohotovost, na vodním toku Luha v Jeseníku nad Odrou.

Vzhledem k nepříznivému vývoji počasí očekáváme vyhlášení 3. povodňového stupně – ohrožení. Vyzýváme občany ohrožených oblastí, kde je reálné nebezpečí povodně, aby přijali opatření k ochraně vlastních životů, zdraví a majetku. O vývoji situace budete informováni rozhlasem. Na obecním úřadě budou celou noc přítomni zástupci povodňové komise.
13.10.2020 | 21.00

Povodňová pohotovost

Platnost: od 13.10.2020 | 21.30 do odvolání
Povodňová pohotovost – 2. stupeň povodňové aktivity v některých říčních profilech. Voda v řekách se může vylévat z břehů do okolní krajiny.
Doporučení ke zmírnění následků jevu: Vzestupy hladin řek, voda v některých řekách se může vylévat z břehů do okolní krajiny. Možnost zvýšeného odtoku vody a snížení stability stromů v podmáčené půdě. Možnost průtoků vody přes komunikace, riziko aquaplaningu. Doporučuje se sledovat vývoj situace a jeho prognózu (na www.chmi.cz nebo v médiích). Uposlechnout pokynů povodňových orgánů, policie a Hasičského záchranného sboru. Připravit se na možnost vzniku povodně. Vyvarovat se koupání, plavání, jízdy lodí apod. v korytě toku a bezprostředním okolí. Nevstupovat a nevjíždět do proudící vody a zatopených míst. Omezit pohyb v podmáčených oblastech, kde hrozí pády stromů.

Vydatný déšť

Platnost od 13.10.2020 | 21.30 do 14.10.2020 | 12.00
Vydatný déšť s úhrny 30 až 60 mm/24h.
Doporučení ke zmírnění následků jevu: Možnost zvýšeného odtoku vody z krajiny a průtoku vody přes komunikace. Snížená viditelnost a riziko aquaplaningu. Za deště je třeba snížit rychlost jízdy autem a jet velmi opatrně. Nevstupovat a nevjíždět do proudící vody a zatopených míst.

Stav průtoku a hladiny na vodním toku Luha v Jeseníku n.O.


vlevo mapa výstrahy 14.10.2020 v 16.53 | vpravo dosažení SPA na jednotlivých tocích 14.10.2020 ve 12.00

 ZDROJ DAT

Výstup z měření hladiny Luhy v Jeseníku n.O. v době výstrahy

Výstup z měření hladiny potoka v Hůrce v době výstrahy

Kopřivnické dny techniky

Ve dnech 26. a 27. září 2020 byla na kopřivnickém polygonu TATRA k vidění spousta techniky a byl zde i kulturní program.

Návštěvníci mohli zhlédnout Tatry specializované ve stavebním, těžařském průmyslu, pro armádní a hasičskou činnost i expediční, závodní a historické modely.

Kromě Tatrovek byly k vidění věrné kopie nákladní techniky v malém měřítku RC modelů, dále čistící a odpadové vozy, historické i současné sportovní vozy, atd.

O své zážitky se dělil sportovní jezdec na dlouhé terénní tratě Tomáš Tomeček z týmu Tom Racing.

Návštěvníci se mohli projet na motokárách, v obrněném transportéru, na korbě vojenského náklaďáku, ve sportovních vozech nebo proletět ve vrtulníku. Byly zde i živé hudební vystoupení, atrakce pro děti, stánky. Vstup byl zdarma, parkovalo se v areálu výrobních hal.

Text: Jiří Segeťa, Foto, video: Jiří Segeťa, Veronika Segeťová
Oficiální stránky akce

Zásah JSDH Hůrka – likvidace větrem rozlomené vrby u brány Jesenického hřbitova

Po víkendových silných větrech zůstala rozlomená mohutná vrba u brány hřbitova v Jeseníku n.O. Výjezd pro naší jednotku byl vyhlášen bez poplachu a stanovili jsme si jej na nedělní 13. hodinu 4. října 2020.

Vrba se rozlomila v koruně a všechny tři hlavní větve se skácely k zemi. Naštěstí se kromě mírného poškození dřevěné vývěsky nepoškodilo nic dalšího. Na místě zasahovalo celkem sedm členů naší jednotky – velitel, strojník a pět hasičů. Při likvidaci následků pádu stromu jsme použili i traktorový bagr, který byl nutný k odstranění dvou větví bez poškození brány hřbitova. Bagrem jsme následně odvezli největší klády. Příjezdem na základnu v Hůrce kolem 15. hodiny jsme zásah ukončili.

text a foto Ladislav Segeťa

Odkaz na stránku s tabulkou výjezdů jednotky

Zásah JSDH Hůrka – spadlý strom na komunikaci směrem na Polouvsí

Jednotka sboru dobrovolncýh hasičů Hůrka byla v sobotu 3. října 2020 ve 12.48 povolána k odstranění nebezpečných stavů vlivem silného větru.

Jednalo se o spadlý strom na silnici mezi Jeseníkem n.O. a Polouvsím. Strom svým pádem poničil zábradlí silničního mostku Luhy a jeho koruna zasahovala do silnice. Zásahu se zúčastnilo 5 členů naší jednotky. Další jednotky povolány nebyly.

text Ladislav Segeťa, foto Ladislav Segeťa a Filip Glogar

Odkaz na stránku s tabulkou výjezdů jednotky

Starší příspěvky «