Volby do Evropského parlamentu 2019

Hlasování ve volbách do Evropského parlamentu se uskuteční
v pátek 24. května 2019 od 14.00 do 22.00 a
v sobotu 25. května 2019 od 8.00 do 14.00

Volební místnosti:
okrsek 1 – Jeseník nad Odrou a Hrabětice – klubovna kulturního domu č.p. 159
okrsek 2 – Hůrka – sál kulturního domu č.p. 42
okrsek 3 – Polouvsí – sál kulturního domu č.p. 96
okrsek 4 – Blahutovice – sál kulturního domu č.p. 35

Výstraha ČHMÚ – Velmi vydatný déšť a Povodňové ohrožení

Povodňové ohrožení

Platnost: od 22.5.2019 15:00 do 22.5.2019 17:00

Na toku Jičínka ve vodoměrném profilu Nový Jičín bude v nejbližší době dosažen 3. SPA. Srážky budou v oblasti s různou intenzitou pokračovat až do čtvrtečního večera (23. 5.).

Doporučení ke zmírnění následků jevu: Povodně. Voda může zaplavovat níže položené obydlené oblasti, komunikace, může omezit lidskou činnost a působit škody v krajině a na majetku. Snížení stability stromů v podmáčené půdě. Doporučuje se sledovat vývoj situace a jeho prognózu (na www.chmi.cz nebo v médiích). Uposlechnout pokynů povodňových orgánů, policie a hasičské záchranné služby. Připravit se na možnost dopadů povodně. Některé silnice a mosty mohou být uzavřeny. Parkovat vozidla na výše položených místech. Vyvarovat se koupání, plavání, jízdy lodí apod. v korytě toku a bezprostředním okolí a jízdy autem přes povodňovou vodu. Vyhnout se kontaktu s povodňovou vodou a jejími usazeninami – mohou být kontaminovány. Omezit pohyb v podmáčených oblastech, kde hrozí pády stromů.

Velmi vydatný déšť

Platnost: od 22.5.2019 15:00 do 23.5.2019 12:00

Do čtvrtečního dopoledne (23. 5.) spadne místy 20 až 50 mm.

Doporučení ke zmírnění následků jevu: Zvýšený odtok vody z krajiny, průtoky vody přes komunikace, zanesení komunikací unášeným materiálem. Snížená viditelnost a riziko aquaplaningu. Zhoršený odvod srážkové vody kanalizací. Riziko podmáčení a následných sesuvů, snížení stability stromů v podmáčené půdě. Při silném dešti je třeba snížit rychlost jízdy autem a jet velmi opatrně. Nevstupovat a nevjíždět do proudící vody a zatopených míst. Omezit pohyb v podmáčených oblastech, kde hrozí pády stromů nebo podemletí komunikací.

Povodňová pohotovost

Platnost: od 22.5.2019 17:00 do odvolání

Vlivem předpokládaných srážek očekáváme vzestupy hladin vodních toků na úroveň 2. SPA.

Doporučení ke zmírnění následků jevu: Vzestupy hladin řek, voda v některých řekách se může vylévat z břehů do okolní krajiny. Možnost zvýšeného odtoku vody a snížení stability stromů v podmáčené půdě. Možnost průtoků vody přes komunikace, riziko aquaplaningu. Doporučuje se sledovat vývoj situace a jeho prognózu (na www.chmi.cz nebo v médiích). Uposlechnout pokynů povodňových orgánů, policie a hasičské záchranné služby. Připravit se na možnost vzniku povodně. Vyvarovat se koupání, plavání, jízdy lodí apod. v korytě toku a bezprostředním okolí. Nevstupovat a nevjíždět do proudící vody a zatopených míst. Omezit pohyb v podmáčených oblastech, kde hrozí pády stromů.

ZDROJ DAT

Poznávání přírody pro děti – MS Hůrka

Myslivecké sdružení Hůrka si Tě dovoluje pozvat na Poznávání přírody
v sobotu 1. června 2019 od 13.00
na bažantnici v Hůrce


Soutěžení
v poznávání přírodnin, zvířat a jejich stop a ve střelbě ze vzduchovky i z luku.

Večer si opečeme špekáčky.
Odměny zajištěny!

Na Tvoji účast se těší myslivci z Hůrky.

Náměstí patřilo hasičům, kteří slavili výročí své činnosti

Několikrát za den protnul v pátek 10. května 2019 poklid Nového Jičína zvuk sirén. Krátce nato na Masarykovo náměstí vjela hasičská technika a hasiči začali provádět zásah.
Naštěstí se vše dělo jen cvičně, zato před stovkami malých i velkých diváků, kteří přišli na akci Oslavy 50 let profesionální požární jednotky v Novém Jičíně.

Kromě ukázek zásahů byla k vidění stará i nová technika, ve vestibulu radnice bylo možno zhlédnout desítky fotografií z hasičské historie a zejména školáci měli možnost zapojit se do některé z her či soutěží.

Celá fotogalerie i video zde

Zdroj: Novojičínský Deník

Darování krve SDH Hůrka – květen 2019

V úterý 14. května 2019 od sedmi hodin ráno jsme se zúčastnili dobrovolného darování krve v Transfuzní stanici nemocnice Agel v Novém Jičíně.

Květnové darování bylo v rámci akce Daruj krev s hasiči OSH Nový Jičín. V tento den se z našeho sboru zůčastnili 4 členové, další 4 již o týden dříve. Věříme, že příští rok naše řady rozšíříme a půjdeme zase darovat tuto nenahraditelnou tekutinu.

Děkujeme všem kdo se zůčastnili a pomohli dobré věci 🙂

Za SDH Hůrka Ladislav Segeťa

Starší příspěvky «