Noční hasičská soutěž Pohár starosty SDH Hůrka

Noční hasičská soutěž Pohár starosty SDH Hůrka

sobota 16. července 2016, od 21.00 hodin
fotbalové hřiště v areálu TJ Slavoj v Jeseníku nad Odrou

pozvanka_has_soutez_hurka_nocni_mz_7-2016_plakat pozvanka_has_soutez_hurka_nocni_mz_7-2016_pozvanka

Událost na facebook.com
Článek a fotogalerie z minulého (nultého) ročníku

Den obce Bernartice nad Odrou

pozvanka_den_obce_bno_6-2016_plakatObecní úřad v Bernarticích nad Odrou ve spolupráci se zastupiteli a místními složkami vás srdečně zvou na

DEN OBCE
sobota 25. června 2016
od 14.00 hodin
v areálu „U Bříz“ v Bernarticích nad Odrou


PROGRAM
13.00 – Slavnostní Mše svatá v místním kostele
14.00 – Reprodukovana hudba k poslechu
14.30 – Skupina scénického šermu Allegros
15.20 – Biketrial show Martina Prašivky
16.20 – Pole dance Evy Pernické
17.00 – Vystoupení Ilony Czsákové
18.30 – Hudební skupina New Jersey Devils s Kateřinou Drlíkovou
20.00 – Taneční zábava hudební skupiny Gaspary
21.45 – Ohňostroj

14.00 – 17.00 Výstava „Historie fotografie“ Václava Drlíka a Aloise Šimíčka
15.30 – 17.30 Malování na obličej, Trampolína, Střelba ze vzduchovky
16.00 – 20.00 Skákací hrad „Bagr“
Aerotrim

Tradiční občerstvení
Vstupné: Děti předškolního věku zdarma. Žáci, studenti a důchodci Kč 30,-. Ostatní Kč 70,-

Vstupenka je slosovatelná

Odešel dlouholetý člen SDH

V hlukokém zármutku Vám oznamujeme, že v pátek 17. června 2016 zemřel náš dlouholetý člen sboru dobrovolných hasičů Martin Kovařčík.

Rozloučení proděhne ve čtvrtek 23. června od 15.00 hodin v chrámu Páně a na hřbitově na Starém Jičíně.

Odejzd autobusu na Starý Jičín je ve 14.15 hodin ze zastávky.

Myslivecké odpoledne 2016

pozvanka_myslivecke_odpoledne_ms_hurka_6-2016_plakatMyslivecké sdružení Hůrka si Vás dovoluje srdečně pozvat na tradiční Myslivecké odpoledne, které se uskuteční v areálu bývalé školy v Hůrce 18. června 2016 od 14 hodin.


K občerstvení budou zvěřinové speciality z jelení, kančí a srnčí zvěře.
Součástí odpoledne bude výstava fotografií „Zvěř v hůrecké honitbě“ a ukázka psí agility.
Pro děti a mládež bude přichystána střelba ze vzduchovky, střelba z luku na divočáka a jízda na koníkovi.
K poslechu a dobré náladě bude hrát v podvečer živá hudba.

Na Vaši účast se těší myslivci z Hůrky.

8. Schůze Zastupitelstva obce Jeseník nad Odrou

8. Schůze zastupitelstva obce Jeseník nad Odrou a místních částí proběhne ve středu 15. června 2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Jeseníku nad Odrou č.p. 256 od 16.00 hodin.

Program
1. Zahájení
2. Návrh na určení ověřovatelů zápisu
3. Ověření zápisu ze 7. schůze ZO
4. Projednání činnosti rady obce za předchozí období
5. Finanční záležitosti
– Zápis z 9. schůze finančního výboru
– Závěrečný účet obce Jeseník nad Odrou za rok 2015
– Účetní závěrka sestavená k 31.12.2015
– Informace o průběžném plnění rozpočtu k 30.4.2016
– Rozpočtové opatření č. 2/2016
– Žádost o dotaci z rozpočtu obce Jeseník nad Odrou Bayerova Odkazu z.s., Blahutovice 34, 741 01 Nový Jičín, IČ: 70239193
– Žádost o zápůjčku ze sociálního fondu
– Odměny členům kontrolního a finančního výboru
6. Majetkoprávní záležitosti
– Prodej části pozemku parc. č. 1008/119 (dle GP č. 724-23/2016 parc. č. 1008/158 a 1008/159) v k.ú. Jeseník nad Odrou za 50 Kč/m2 + náklady spojené s převodem
– Žádost o zrušení předkupního práva k pozemku parc. č. 187/1 v k.ú. Jeseník nad Odrou
7. Zpráva o uplatňování Územního plánu Jeseník nad Odrou
8. Dobrovolný svazek obcí SOMPO 2016
9. Různé, diskuse
– Rezignace členů Osadního výboru Blahutovice
– Závěrečný účet Mikroregionu Odersko za rok 2015
– Zápis z 5. schůze kontrolního výboru
10. Závěr

Starší příspěvky «