12. Schůze Zastupitelstva obce Jeseník nad Odrou

12. Schůze zastupitelstva obce Jeseník nad Odrou a místních částí proběhne ve středu 24. března 2021 v sále kulturního domu v Jeseníku nad Odrou č.p. 159 od 16.00 hodin.

Program
1. Zahájení
2. Ověřovatelé zápisu
3. Ověření zápisu z 11. schůze zastupitelstva obce
4. Činnost rady obce za předchozí období
5. Finanční záležitosti
5.1. Zápis z 10. schůze finančního výboru
5.2. Závěrečný účet obce Jeseník nad Odrou za rok 2020
5.3. Účetní závěrka obce Jeseník nad Odrou sestavená k 31.12.2020
5.4. Rozpočtové opatření č. 1/2021
5.5. Informace o probíhajících a plánovaných investičních akcích
5.6. Žádost o zápůjčku zevsociálního fondu
6. Majetkoprávní záležitosti
6.1. Prodej pozemku parc.č. 209 v k.ú. Blahutovice
6.2. Směna pozemků parc.č. 388/2 za část pozemku parc.č. 308/47 v k.ú. Blahutovice
6.3. Prodej pozemků Povodí Odry
7. Zpráva o uplatňování Územního plánu Jeseník nad Odrou v uplynulém období
8. Různé
8.1. Zápis z 5. schůze kontrolního výboru
8.2. Přísedící Okresního soudu v Novém Jičíně
8.3. Zápis z jednání Kontrolního výboru Regionu Poodří ze dne 3.12.2020
8.4. Zápis z jednání Kontrolního výboru Mikroregionu Odersko ze dne 13.11.2020
8.5. Pasport dopravního značení
8.6. Pasport zeleně
8.7. Investiční záměr rekonstrukce Základní školy Jeseník nad Odrou
8.8. Investiční záměr Energetické úspory BD Blahutovice 51.
9. Diskuze
10. Závěr

Myslivecký hon v Hůrce

Myslivecké sdružení Hůrka v sobotu 5. prosince 2020 uspořádalo myslivecký hon.

Myslivci a honci se sešli v 8 hodin ráno na bažantnici v Hůrce. Po zahájení honu se šlo směrem ke Starému Jičínu projít Boří, kde se ještě před pár hodinami vyskytovala divoká prasata. Z tohoto lesa jsme ale žádná nevyhnali. Po této leči jsme se kolem desáté hodiny opět sešli na bažantnici, kde byla ke svačině přichystána sekaná s chlebem. V jedenáct hodin jsme se vydali na dolní hangár, kde byli dopředu vypuštěni dovezení bažanti. Střelilo se 14 kusů. Při zpáteční cestě se probrala jižní strana Horeckého kopce a prostor u bažantnice. O tři čtvrtě na dvě byl hon po slavnostním nástupu ukončen.

Při tradičním honu začátkem prosince bylo střeleno 48 bažantů obecných z toho jeden královský. Zúčastnilo se 5 honců a 27 střelců. Kvůli zmírněným prosincovým opatřením proti šíření koronaviru se následné tradiční posezení tentokrát nepořádalo.

text Ladislav Segeťa, foto Ladislav Segeťa a Filip Glogar

Přehledně – Opatření proti šíření koronaviru od pondělí 1. března 2021

Seriál opatření opět pokračuje zpřísněním opatření platných od pondělí 1.3.2021.

Odkaz na web Ministerstvo vintra ČR včetně možnosti stažení formulářů pro cesty mimo okres

► Přehled změn platných od pondělí 1.3.2021. Zdroj: novinky.cz
Oblast Popis (zákazy, výjimky)
Omezení pohybu v rámci okresu a v Praze  Opustit bydliště za jiným účelem, například na vycházku či si zaběhat, bude možné přes den od 5.00 do 21.00, a to pouze po území obce, nikoli okresu.
Venčení psů v noci je možné pouze do 500 metrů od bydliště.
Při pobytu venku by se neměly stýkat osoby, které spolu nežijí ve společné domácnosti.
Návštěvy příbuzných (rodiče, prarodiče), kteří bydlí ve stejném okrese, nejsou možné, pokud nejde o zajištění jejich nezbytných potřeb, o zabezpečení jejich nutné péče nebo jejich doprovod například k lékaři nebo na úřad.
Pro cestu do zaměstnání či k lékaři v rámci okresu není zapotřebí žádný doklad.
Omezení pohybu mezi okresy  Cesty mezi okresy jsou až na výjimky zakázány.
Při cestách mimo okres s trvalým bydlištěm do zaměstnání je třeba potvrzení zaměstnavatele, které lze vystavit i na určité období. V potvrzení zaměstnavatel uvede místo výkonu zaměstnání a místo pobytu zaměstnance. Alternativou je pracovní smlouva nebo zaměstnanecký průkaz a podobně, pokud je z nich jasné, že potřebujete cestovat do jiného okresu.
Při cestách mimo okres například k lékaři či na úřady stačí zaškrtnutý formulář nebo čestné prohlášení, kde bude uvedeno místo, čas a cíl cesty. Stále však musí jít o cestu, která skutečně spadá do povolených výjimek. Dobré je mít i potvrzení, které dokazuje nezbytnost cesty (například žádanku od lékaře na vyšetření, pozvánku na úřad apod.).
Nákupy mimo okres bydliště nejsou možné. Nakupovat lze pouze v rámci okresu. Na nákupy se může cestovat pouze v nezbytném počtu osob.
Je možné pobývat na vlastní chatě, chalupě či jiné rekreační nemovitosti mimo okres trvalého pobytu nebo bydliště, pokud tam občan bude v den účinnosti nového omezení. Pak se bude považovat za jeho bydliště. Je tedy nutné na této rekreační nemovitosti zůstat nepřetržitě po celou dobu platnosti tohoto opatření. Vláda doporučuje takový pobyt dokládat listem vlastnictví nebo jiným vhodným způsobem.
Pokud lidé pravidelně pobývají na dvou či více místech, musí si vybrat jedno z nich, kde chtějí po dobu tří týdnů pobývat. To platí například i pro partnery, kteří žijí na dvou místech a jen občas spolu.
Pro rozvedené rodiče, kteří mají děti ve střídavé péči a pravidelně si je předávají, platí výjimka ze zákazu pohybu pro zajištění péče o děti. Doporučeno je mít s sebou rozhodnutí příslušného orgánu o střídavé péči
Návštěvu rodičů za účelem obstarání životních potřeb, (nákupy, lékař apod.) je možné prokázat čestným prohlášením.
Pokud chce někdo dát děti na hlídání prarodičům, kteří bydlí v jiném okresu, je to možné, ale mělo by se jednat o pobyt dětí po celou dobu trvání tohoto opatření. Kontakt dětí a prarodičů (riziková skupina) se nedoporučuje.
Pobyt v přírodě je možný jen na území vlastní obce. Není tedy možné uskutečnit výlet v rámci celého okresu.
Roušky a respirátory  Platí povinnost nosit všude na zastavěném území obce chirurgickou roušku. Výjimka platí jen případě, že je člověk sám v přírodě.
Ochrana dýchacích cest bude povinná i na pracovišti. Výjimku mají jen lidé, kteří jsou v místnosti sami.
Na místech, kde je větší koncentrace lidí, bude povinný respirátor nebo obdobný prostředek splňující požadavek filtrační účinnosti nejméně 94 procent podle příslušných norem (např. FFP2 či KN 95). Platit to bude například v prodejnách, provozovnách a dopravě.
Školy, školky, dětské skupiny  Zavřou školy, školky i dětské skupiny, a to s výjimkou těch při zdravotnických zařízeních. Zavřená budou také zařízení pro menší děti, než jsou ve školkách, dříve známých jako jesle.
Obchody a služby – otevřené zůstávají  Prodejny s potravinami, drogerie, lékárny, obchody s krmivem, optiky či malé prodejny novin a tabáku.
Taxislužby, myčky bez obsluhy, pohřební služby či pokladny jízdenek.
Provozovny, kde si mohou lidé vyzvednout předem objednané zboží.
U stravovacích provozů se režim nezmění, nadále budou moci občerstvení prodávat přes výdejní okénka. Ta mohou být otevřená do 21. hodiny.
Obchody a služby – zavřeno bude  Prodej malých domácích zvířat
Prádelna, čistírna
Servisy a opravy aut (bude fungovat pouze příjem objednávek)
Prodejny náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním technologiím
Provozovny pro sjednání provádění staveb a jejich odstraňování, projektovou činnost ve výstavbě, geologické práce, zeměměřičství, testování, měření a analýzu ve stavebnictví
Prodejny textilního materiálu a textilní galanterie
Provozovny realitního zprostředkování a činnosti účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Zámečnictví a provozovny servisu výrobků pro domácnost
Provozovny oprav, údržby a instalací strojů pro zařízení pro domácnost
Provozovny zabývající se zpracováním kamene (např. výroba pomníků, náhrobních kamenů a jejich instalace)
Provozovny (včetně mobilních) s prodejem pietního zboží, například věnce, květinové výzdoby na hroby, pietní svíčky
Provozovny poskytující stříhání psů a koček
Prodejny zbraní a střeliva
Registrace u praktiků  V pondělí začíná registrace pacientů k očkování v ordinacích praktických lékařů. Ordinace však obdrží vakcíny až na základě zájmu. Nejdříve přijdou na řadu zájemci ve věku nad 80 let, kteří ještě nebyli očkováni, pak lidé nad 70 let věku. V případě, že lékaři člověka ohodnotí jako ohroženého, jej mohou očkovat, i když je mladší.
Izolace a karanténa  Od pondělí se rovněž prodlouží podmínky pro nařizování izolací pro osoby s pozitivním testem na covid i karantén pro ty, kteří s nimi přišli do styku. Izolace bude nově trvat 14 dní od doby odběru pozitivního vzorku a bude ji možné ukončit nejdříve 14 dní u osob bez příznaků. U osob s příznaky musí být splněna podmínky tří dnů od vymizení příznaků.

Karanténa u těch, kdo přišli s nakaženými do styku, bude trvat rovněž 14 dní. Ukončení bude podmíněno jedním negativním PCR testem a absencí příznaků. Pokud budou pozitivní rodinní příslušníci a členy rodiny není možné izolovat, stráví rodinní příslušníci v karanténě nejméně 21 dní.

Do izolace nemusejí ti, kdo nemají příznaky a covid prodělali před nejvýše 90 dny. Ti nemusejí ani do karantény stejně jako osoby, které jsou plně očkovány alespoň před 14 dny.

Plánované přerušení dodávky elektřiny v Hůrce

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny.
Jménem provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a.s., si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny č. 110060754331 ve Vaší obci.

Hůrka – část dolního konce
pondělí 1. března 2021 – od 7.30 do 15.30 hodin

Upřesnění rozsahu plánovaného přerušení dodávky elektřiny včetně adres dotčených odběrných míst naleznete na našich webových stránkách www.cezdistribuce.cz/odstavky. Na uvedených webových stránkách se odběratelé mohou rovněž přihlásit k bezplatnému individuálnímu zasílání oznámení o poruchách a plánovaných přerušeních dodávky elektřiny. Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací. Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.

Děkujeme za pochopení.

ČEZ Distribuce a.s.

Hasiči v Tiché zachránili osm osob z nakloněného autobusu, s vyproštěním pomohla těžká technika

V neděli dopoledne 14.2.2021 museli hasiči v obci Tichá zachraňovat sedm cestujících a (osmého) řidiče z autobusu v příkopu, protože jim bránily ve vystoupení z dopravního vozidla hromady sněhu. Všichni vyvázli bez zranění.
Hasiči po odkopání velké části zasněženého a ledového příkopu osvobodili všechny pasažéry a pak – bez dalšího poškození – vyprostili i autobus. Lidé mezitím odjeli náhradním vozem.

Zdroj: pozary.cz

Starší příspěvky «