Soutěž O Nejlepší horeckou pálenku

Osadní výbor Hůrka Vás srdečně zve na soutěž
O Nejlepší horeckou pálenku, která se uskuteční v sobotu 20. ledna 2018 od 16.00 hodin v sále kulturního domu v Hůrce.


Podmínky a průběh soutěže
Doručení vzorků o objemu 0,5 l do soboty 20.1.2018 do 12.00 hodin včetně přihlášky panu Danielu Glogarovi, Hůrka 55, tel. 737 266 141
Přihláška – jméno vlastníka, druh pálenky, rok a místo vypálení
Hodnotit pálenku bude každý z příchozích občanů
Hodnocení soutěže se uskuteční od 16.00 hodin do cca 20.00 hodin
Vyhodnocení soutěže ve 20.00 hodin, předání cen vítězům 6. ročníku

Po vyhodnocení soutěže bude následovat tradiční neřízená degustace všech soutěžních vzorků

Sportovní ples TJ Slavoj

TJ Slavoj Jeseník nad Odrou pořádá Sportovní ples
v pátek 26. ledna 2018 od 20.00 hodin
v sále kulturního domu v Jeseníku nad Odrou

Hudba – APAČI a DJ Machy

Bohatý kulturní program, občerstvení a tombola

Vstupné 100 Kč (s rezervací místa)
Předprodej vstupenek od 16. ledna 2018 na podatelně OÚ v Jeseníku n.O.

Prezidentské volby 2018 – II. kolo

Druhé kolo přímé volby prezidenta České republiky proběhne v pátek a sobotu 26. a 27. ledna 2018. Časy se shodují s prvním kolem voleb, tj. v pátek od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu od 8.00 do 14.00 hodin.

Oproti prvnímu kolu se hlasovací lístky nedistribuují přímo občanům, ale budou k dispozici přímo ve volební místnosti.

Do druhého kola postoupili Miloš Zeman a Jiří Drahoš.

Zdroj obrázku: web ČT24

Výsledky za Jeseník nad Odrou a místní části (dle serveru volby.cz)
Odkazy na volební výsledky za Hůrku, za Jeseník n.O. s Hraběticemi, za Polouvsí a za Blahutovice.

V Hůrce z 289 oprávněných voličů přišlo k urně 193, to je účast 66,78 %, dva odevzdané hlasy byly neplatné.

Celorepublikové výsledky voleb.

Vepřové hody MS HůrkaMyslivecké sdružení Hůrka pořádá v sobotu 20. ledna 2018 od 9.00 hodin Vepřové hody v sále bávalé školy v Hůrce.K dostání budou všechny zabíjačkové speciality – zabíjačková polévka, prejt, tlačenka, ovar, jitrnice jakou svět neviděl a další výrobky. V prodeji bude i čerstvé vepřové maso.

Prezidentské volby 2018 – I. kolo

Přímá volba prezidenta České republiky proběhne v pátek a sobotu 12. a 13. ledna 2018.
V případě vyhlášení konání druhého kola voleb, toto se bude konat 26. a 27. ledna 2018.
První i druhé kolo proběhne v pátek od 14.00 do 22.00 hodin a sobotu od 8.00 do 14.00 hodin.

Odst. 2, čl. 56 z ústavního zákona 71/2012 Sb. o zavedení přímé volby prezidenta ze dne 8. února 2012

Prezidentem republiky je zvolen kandidát, který obdržel nadpoloviční většinu platných hlasů oprávněných voličů. Není-li takový kandidát, koná se za čtrnáct dnů po začátku prvního kola volby druhé kolo volby, do kterého postupují dva nejúspěšnější kandidáti z prvního kola volby. Při rovnosti hlasů postupují do druhého kola volby všichni kandidáti, kteří v  kole volby získali nejvyšší počet platných hlasů oprávněných voličů, a nejsou-li takoví kandidáti alespoň dva, postupují i kandidáti, kteří obdrželi druhý nejvyšší počet platných hlasů oprávněných voličů.

Pro občany Hůrky bude k účelu voleb připraven sál bývalé školy v Hůrce. V uvedených datech a hodinách může každý občan starší 18 let hlasovat jednoho prezidentského kandidáta vhozením hlasovacího lístku do připravené urny. Distribuce hlasovacích lístků občanům musí proběhnout nejpozději tři dny před konáním voleb (tj. 9. ledna 2018). Pokud jsou volební hlasovací lístky poškozeny, nebo nejsou doručeny, lze požádat okrskovou volební komisi o vydání nové volební sady hlasovacích lístků.

Při přímé volbě prezidenta ČR se volič musí prokázat platným občanským průkazem; cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR; cestovním průkazem. Bez prokázání totožnosti a příslušnosti nebude voliči hlasování umožněno.

V případě vyřízení tzv. voličského průkazu může občan volit ve dnech voleb v jakémkoli volebním okrsku ČR, popř. v zastupitelském nebo konzulárním úřadě ČR v zahraničí.

Každý volič musí hlasovat osobně, hlasovat není možné zastoupení. V případě žádosti je možné volit do přenosné volební schránky, a to především ze závažných zdravotních nebo rodinných důvodů. Volební komise pro tyto účely vyšle dva své členy s touto schránkou do místa pobytu voliče.

Informace o prezidentských volbách ČR a kandidátech v roce 2018 na Wikipedii .

Starší příspěvky «