Zemřel dlouholetý starosta SH ČMS, pan Karel Richter

Vážení starostové a starostky, bratři a sestry, oznamuje všem hasičům smutnou zprávu, že nás navždy opustil náš starosta, pan Karel Richter. Zemřel náhle v sobotu 18. srpna 2018 ve věku 67 let.

Poslední rozloučení se uskuteční v úterý 28. srpna 2018 ve 14.00 hodin ve velké síni krematoria v Praze – Strašnicích.

Čest jeho památce!

Karel Richter se narodil v roce 1950, dobrovolným hasičem byl již od dětství, kdy vstoupil do Sboru dobrovolných hasičů v rodných Kylešovicích. Byl vysokoškolsky vzdělaným odborníkem v oblasti protipožární techniky a bezpečnosti průmyslu. Působil na odborné škole požární ochrany ve Frýdku-Místku, později jako asistent a odborný asistent Katedry techniky požární ochrany a bezpečnosti průmyslu Vysoké školy báňské v Ostravě, odkud přešel na Ústřední výbor Svazu požární ochrany ČSR, kde působil jako vedoucí technického oddělení. Později vedl Metodické centrum a stálou výstavu požární ochrany a ochrany ekonomiky v Přibyslavi. V roce 1992 nastoupil do funkce vedoucího a později ředitele Kanceláře SH ČMS. V roce 2000 byl poprvé zvolen starostou Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a tuto funkci vykonával až do konce života.

Aktivně se zapojoval nejen do práce vyplývající z jeho funkce, ale byl činný také v Českém národním výboru CTIF a ve Sboru dobrovolných hasičů Braník. Za svoji dlouholetou a obětavou práci byl mnohokrát oceněn českým hasičstvem i na mezinárodním fóru. V roce 2011 mu byl udělen titul Zasloužilý hasič. Byl ženatý, měl dvě dcery a pět vnuček.

Zdroj: SH ČMS

Slavnost obce Jeseník nad Odrou

Obec Jeseník n.O. zve všechny na třídenní slavnost obce u příležitosti 635. výročí vzniku.


pátek 17. srpna 2018 (areál TJ Slavoj)
20.00 … Open Air Party (DJ MACHY)

sobota 18. srpna 2018 (areál TJ Slavoj)
15.00 – 16.00 … Dechový orchestr Nový Jičín
17.00 – 18.00 … Kamelot a Roman Horký
19.00 – 20.00 … Pavel Callta
21.00 – 22.00 … ELIS s kapelou
22.15 … Ohňostroj
22.30 – 23.30 … Hodiny
23.30 – 03.30 … DJ MACHY
Doprovoný program … vyhlídka z jeřábu firmy Auto Drei, kolotoče, atrakce, krelsení na obličej, stánky s občerstvením, speciality na grilu (zajišťují místní podnikatelé a spolky)
Moderuje Lukáš Adam

neděle 19. srpna 2018 (kostel Nanebevzetí Panny Marie)
9.30 … Poutní mše svatá

Vstupné dobrovolné.

Noční hasičská soutěž Pohár starosty SDH Hůrka 2018

V sobotu 14. července 2018 uspořádali hasiči z Hůrky v Jeseníku nad Odrou na místním fotbalovém hřišti čtvrtý ročník noční hasičské soutěže v požárním útoku mužů a žen – Pohár starosty SDH Hůrka.

Soutěže se zúčastnilo 19 družstev mužů a 13 družstev žen. Běžel se požární útok na 2B bez dopouštění vody do kádě dle pravidel moravskoslezské ligy. Trať útoku byla nasvětlená na základně a u terčů. Kategorii mužů vyhráli hasiči z Lukavce (14,865 s), u žen zvítězil Píšť (17,672 s). Muži z Hůrky obsadili sedmnácté místo (N) a ženy dvanácté (N). Muži měli nedošroubovaný koš k savici a ženám po rozstřelení B hadice od rozdělovače nevyšla voda v kádi na dokončení útoku.

Teď nějaké nej. Opět zde zavítali nejvzdálenější hasiči ze Zálší (okres Ústní nad Orlicí). Dále tři roky nejlepší čas v mužské kategorii (Kujavy 14,88 s) překonali hasiči z Lukavce (14,865 s), Také ženy z Píště překonaly loňské Hukovice (19,32 s) skvělým časem 17,672 s.

Odpoledne hustě pršelo, pak před začátkem soutěže naštěstí přestalo. Akci hudebně doprovázel DJ Montana, mikrofonem komentoval Martin Mrázek. Pořadatelé děkují hasičům z Kujav za zapůjčení kádě a stanu a hasičům z Hukovic za provoz elektronické časomíry. Velký dík patří vedení TJ Slavoj za umožnění využití fotbalového areálu v Jeseníku nad Odrou.

Kromě tradičních sponzorů extra podpořili tuto akci IMFsoft s.r.o. a PROČ NE – Coffee & Cocktail bar.

za hasiče z Hůrky Jirka Segeťa

Tabulka výsledků – MUŽI

start.
pořadí
SDH LT (s) PT (s) pořadí
celkové
pořadí
okrsek
7 Lukavec 14,065 14,865 1.
2 Hukovice 14,985 15,048 2.
18 Jakubčovice n.O. 14,873 15,150 3.
8 Odry 15,390 15,720 4.
11 Bernartice n.O. 16,549 17,426 5. 1.
28 Libhošť 16,252 17,476 6.
13 Janovice 17,987 18,388 7. 2.
12 Jičina 18,757 17,982 8. 3.
29 Hájov B 18,778 17,914 9.
14 Starojická Lhota 17,224 19,701 10. 4.
24 Lubina – Větřkovice 18,826 20,305 11.
19 Heřmánky 19,136 20,528 12.
27 Palačov 21,640 21,755 13. 5.
15 Petřkovice 22,004 22,447 14. 6.
9 Zálší 22,799 22,179 15.
32 Dub 23,702 24,534 16. 7.
6 Hůrka 21,952 20,981 17. N 8.
25 Píšť –,– –,– 17. N
26 Hájov A –,– –,– 17. N

Tabulka výsledků – ŽENY

start.
pořadí
SDH LT (s) PT (s) pořadí
celkové
pořadí
okrsek
21 Píšť 17,570 17,672 1.
4 Vlčnov 18,819 18,722 2. 1.
23 Palačov 18,868 19,236 3. 2.
22 Hájov 19,471 18,874 4.
5 Hukovice 17,961 19,853 5.
20 Spálov 22,508 21,184 6.
31 Bernartice n.O. 27,254 27,535 7. 3.
30 Dub 27,925 32,308 8. 4.
3 Zállší 32,107 34,808 9.
17 Starojická Lhota 34,551 34,882 10. 5.
10 Janovice 39,238 35,267 11. 6.
1 Hůrka –,– –,– 12. N 7.
16 Jičina –,– –,– 12. N 7.

Putovní pohár MS Hůrka – brokové střelby

Myslivecké sdružení Hůrka pořádá v sobotu 4. srpna 2018 od 13 hodin soutěž v brokové střelbě na asfaltové terče
O Putovní pohár MS Hůrka
.

Střílet se mohou dvě položky po 10 terčích, lepší se počítá. Brokové náboje ráže 12 i 16 je možné zakoupit přímo na střelnici.

Guláš a jiné občerstvení bude na bažantnici zajištěno od 15 hodin.

Na Vaši účast se teší myslivci z Hůrky.

Plánovaná odstávka dodávky pitné vody

Na základě §9, odstavec 5, zákona č. 274/2001Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění, si Vás dovolujeme informovat o plánované odstávce na vodovodní síti. Aktuální informace o průběhu odstávky lze získat na www.smvak.cz v sekci Přerušení dodávky vody, podsekci Plánované odstávky.

Číslo poruchy: 79497
Obec: Jeseník nad Odrou
Plán. zahájení orientačně: úterý 31. července 2018, 8.00
Plán. ukončení orientačně: úterý 31. července 2018, 14.00
Dotčené oblasti: Jeseník nad Odrou, Polouvsí, Hrabětice, Hůrka (viz obrázek)

Způsob náhradního zásobování: Umožněno předzásobení


Dle informací SmVak se plánovaná odstávka v Hůrce ruší, zůstává pouze v Jeseníku n.O., Polouvsí a Hraběticích.

V případě potřeby kontaktujte naši Poruchovou službu 840 111 125 nebo Call centrum 840 111 123.

Omlouváme se za případné komplikace a děkujeme za pochopení.
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Starší příspěvky «