Výroční členská schůze SDH Hůrka

vyrocni_clenska_schuze_sboru_sdh_hurka_12-2016_plakatSbor dobrovolných hasičů Hůrka si Vás dovoluje pozvat na Výroční členskou schůzi, která se uskuteční v sobotu 10. prosince 2016 od 18 hodin v sále KD v Hůrce.

účast ve vycházkových stejnokrojích
členové si připraví (nejlépe přesně) hotovost na zaplacení ročního příspěvku
# roční příspěvek člena 120,- Kč dospělý, 100,- Kč člen do 18 let

Výsledky hasičských soutěží okrsku Starý Jičín za rok 2016

Předkládáme konečné výsledky ligy hasičské soutěže okrsku Starý Jičín za rok 2016.
V rámci Starojické ligy se celkem uspořádalo 8 soutěží pro mladé hasiče a 7 soutěží mužů a žen. Za mladší žáky se zůčastnilo 7 družstev, za starší 7. Za muže soutěžilo 9 družstev a za ženy 8.

Mladší žáci

soutěž ►
družstvo▼
St. Lhota Petřkovice Hůrka Bern. n.O. Palačov Jičina Janovice Vlčnov body poř.
Janovice 12b – 6. 12b – 6. 13b – 5 15b – 3. 11b – 7. 14b – 4. 14b – 4. 15b – 5. 104b 6.
Jičina 17b – 2. 19b – 1. 15b – 3 12b – 6. 17b – 2. 17b – 2. 19b – 1. 17b – 2. 133b 1.
St. Lhota 19b – 1. 13b – 5. 19b – 1 17b – 2. 14b – 4. 13b – 5. 12b – 6. 12b – 6. 119b 4.
Vlčnov 11b – 7. 11b – 7. 11b – 7. 10b – N 12b – 6. 11b – 7. 11b – 7. 10b – N 87b 7.
Palačov 15b – 3. 17b – 2. 17b – 2 14b – 4. 15b – 3. 19b – 1. 17b – 2. 19b – 1. 133b 2.
Bern. n.O. 13b – 5. 15b – 3. 14b – 4 19b – 1. 19b – 1. 15b – 3. 15b – 3. 15b – 3. 125b 3.
Petřkovice 14b – 4. 14b – 4. 12b – 6 13b – 5. 13b – 5. 12b – 6. 13b – 5. 14b – 4. 115b 5.

Starší žáci

soutěž ►
družstvo▼
St. Lhota Petřkovice Hůrka Bern. n.O. Palačov Jičina Janovice Vlčnov body poř.
Janovice 13b – 5. 13b – 5. 15b – 3. 13b – 5. 14b – 4. 14b – 4. 13b – 5. 12b – 6. 107b 6.
Jičina 17b – 2. 19b – 1. 12b – 6. 17b – 2. 13b – 5. 15b – 3. 14b – 4. 17b – 2. 124b 2.
St. Lhota 15b – 3. 11b – 7. 19b – 1. 11b – 7. 15b – 3. 12b – 6. 17b – 2. 11b – 7. 111b 4.
Petřkovice 12b – 6. 14b – 4. 14b – 4. 14b – 4. 17b – 2. 13b – 5. 12b – 6. 14b – 4. 110b 5.
Bern. n.O. 14b – 4. 17b – 2. 17b – 2. 19b – 1. 19b – 1. 19b – 1. 15b – 3. 19b – 1. 139b 1.
Hůrka 11b – 7. 12b – 6. 13b – 5. 12b – 6. 12b – 6. 11b – 7. 0b – N 13b – 5. 84b 7.
Palačov 19b – 1. 15b – 3. 11b – 7. 15b – 3. 11b – 7. 17b – 2. 19b – 1. 15b – 3. 122b 3.

 


Muži

soutěž ►
družstvo▼
okrsek Petřkovice Janovice Bern. n.O. St. Jičín Palačov Hůrka body poř.
Bern. n.O. 15b – 9. 16b – 8. 21b – 3. 15b – 9. 10b – N 20b – 4. 0b – N 97b 9.
Dub 17b – 7. 19b – 5 17b – 7. 18b – 6 16b – 8. 17b – 7. 20b – 4. 124b 7.
Hůrka 20b – 4. 10b – N 10b – N 20b – 4. 21b – 3. 21b – 3. 25b – 1. 127b 5.
Janovice 23b – 2. 17b – 7. 25b – 1. 25b – 1. 19b – 5. 10b – N 23b – 2. 142b 2.
Jičina 16b – 8. 20b – 4. 18b – 6. 19b – 5. 25b – 1. 19b – 5. 10b – N 127b 6.
Palačov 21b – 3. 21b – 3. 23b – 2. 23b – 2. 23b – 2. 25b – 1. 18b – 6. 154b 1.
Petřkovice 19b – 5. 23b – 2. 19b – 5. 21b – 3. 20b – 4. 23b – 2. 10b – N 135b 3.
St. Lhota 18b – 6. 25b – 1. 20b – 4. 16b – 8. 17b – 7. 18b – 6. 19b – 5. 133b 4.
St. Jičín 25b – 1. 18b – 6. 10b – N 17b – 7. 18b – 6. 10b – N 21b – 3. 119b 8.

Ženy

soutěž ►
družstvo▼
okrsek Petřkovice Janovice Bern. n.O. St. Jičín Palačov Hůrka body poř.
Janovice 25b – 1. 25b – 1. 25b – 1. 21b – 3. 10b – N 10b – N 25b – 1. 141b 2.
Bern. n.O. 21b – 3. 21b – 3. 23b – 2. 17b – 7. 19b – 5. 18b – 6. 10b – N 129b 6.
Jičina 18b – 6. 18b – 6. 18b – 6. 19b – 5. 23b – 2. 20b – 4. 18b – 6. 134b 3.
Palačov 23b – 2. 23b – 2. 19b – 5. 25b – 1. 25b – 1. 25b – 1. 21b – 3. 161b 1.
Petřkovice 17b – 7 20b – 4. 20b – 4. 20b – 4. 17b – 7. 19b – 5. 20b – 4. 133b 5.
St. Jičín 20b – 4. 10b – N 0b – N 16b – 8. 20b – 4. 17b – 7. 19b – 5. 102b 8.
Dub 19b – 5. 10b – N 17b – 7. 18b – 6. 18b – 6. 21b – 3. 23b – 2. 126b 7.
Hůrka 16b – 8. 19b – 5. 21b – 3. 23b – 2. 21b – 3. 23b – 2. 10b – N 133b 4.

10. Schůze Zastupitelstva obce Jeseník nad Odrou

10. Schůze zastupitelstva obce Jeseník nad Odrou a místních částí proběhne ve středu 7. prosince 2016 v sále Kulturního domu v Jeseníku nad Odrou č.p. 159 od 16.00 hodin.

Program
1. Zahájení
2. Návrh na určení ověřovatelů zápisu
3. Ověření zápisu z 9. schůze ZO
4. Projednání činnosti rady obce za předchozí období
5. Finanční záležitosti
– Zápis z 11. a 12. schůze finančního výboru
– Rozpočtové opatření č. 5/2016
– Rozpočtový výhled 2018-2020
– Rozpočet na rok 2017
– Stanovení výše přídělu do sociálního fondu
– Provádění rozpočtových opatření radou obce do konce roku 2016
– Provádění rozpočtových opatření radou obce v roce 2017
6. Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, o místních poplatcích
7. Majetkoprávní záležitosti
► Směna části pozemku parc.č. 1008/75 (dle přiloženého snímku o velikosti 1 435 m2) v majetku Obce Jeseník nad Odrou za část pozemku parc.č. 989/79 (dle GP parc.č. 989/209 o velikosti 1 435 m2) nacházející se v katastrálním území Jeseník nad Odrou
► Směna části pozemku parc.č. 1008/75 (dle GP parc.č. 1008/160 o velikosti 388 m2) v majetku Obce Jeseník nad Odrou za část pozemku parc.č. 989/75 (dle GP parc.č. 989/206 o velikosti 388 m2) nacházející se v katastrálním území Jeseník nad Odrou
► Směna pozemků v majetku Obce Jeseník nad Odrou:
– část parc.č. 989/67 (dle GP parc.č. 989/67 o velikosti cca 14 090 m2), orná půda,
– část parc.č. 989/66 (dle GP parc.č. 989/212 o velikosti 2 664 m2), orná půda,
za pozemky v majetku AGRO JESENICKO a.s.:
– část parc.č. 1075/3 (dle GP parc.č. 1075/65 o velikosti 3 722 m2), orná půda,
– část parc.č. 1074/1 (dle GP parc.č. 1074/22 o velikosti 94 m2), ostatní plocha,
– část parc.č. 1071/1 (dle GP parc.č. 1071/62 o velikosti 9 324 m2), orná půda,
– část parc.č. 989/90 (dle GP parc.č. 989/204 o velikosti 2 800 m2), orná půda,
– část parc.č. 989/70 (dle GP parc.č. 989/201 o velikosti 814 m2), orná půda,
nacházející se v katastrálním území Jeseník nad Odrou
► Odkoupení pozemku parc.č. 180/4 v k.ú. Polouvsí, včetně zrušení předkupního práva k pozemku a úhrada nákladů spojených s vybudováním přípojky NN 27 340 Kč
8. Dobrovolný svazek obcí SOMPO
9. Zpráva o uplatňování Územního plánu Jeseník nad Odrou v uplynulém období
10. Různé, diskuse
– Mikroregion Odersko, rozpočet na rok 2017, třetí upravený rozpočet
– Martina Peterková, Jeseník nad Odrou 238., žádost o půjčku ze sociálního fondu ve výši 50 000 Kč
– Zápis z 6. schůze kontrolního výboru
11. Závěr

Zahájení sezony Cvičenek z Hůrky

Přijďte se taky protáhnout a zacvičit si s námi :)

každé úterý v 18.30 v sále bývalé školy v Hůrce

pozvanka_zahajeni_sezony_cvicenky_hurka_11-2016_foto

Amatérský šipkový turnaj

pozvanka_sipkovy_turnaj_rest_domecek_skolka_hurka_11-2016_plakatV sobotu 19. listopadu 2016 se uskuteční první Amatérský šipkový turnaj v Hůrce. Konat se bude v sále bývalé školky od 14.00, kdy bude probíhat zápisné.

Startovné je 60 Kč

Po ukončení turnaje bude probíhat volná zábava s živou hudbou.
Občerstvení zajištěno

Akci pořádá Restaurace Domeček Nový Jičín.
Odkaz na událost na FB.

Starší příspěvky «