IX. okresní hasičský ples

Vážení kolegové, IX. okresní hasičský ples se uskuteční v sobotu 18. ledna 2020 v domě kultury Suchdol nad Odrou.

Tento ples má plnou podporu OSH Nový Jičín, zvýší prestiž dobrovolných hasičů a dá prostor pro zábavu spoustě dobrovolným hasičům a jejich rodinám, kteří se jinak potkávají v průběhu kalendářního roku na různých akcích dobrovolných hasičů spíše pracovně.

Pro členy sboru možnost rezervace místenek od 3. prosince 2019 do 5. ledna 2020 (poté bude nabídnuto pořádajícím sborem široké veřejnosti). Účast ve slavnostních uniformách, vždyť se jedná o hasičský – tedy „modrý ples“.

Jsem rád, že z této okresní akce vznikla tradice do dalších let v okrese Nový Jičín.

Přeji pěkný den

Stanislav Kotrc, starosta
SH ČMS – Okresní sdružení hasičů Nový Jičín

7. Schůze Zastupitelstva obce Jeseník nad Odrou

7. Schůze zastupitelstva obce Jeseník nad Odrou a místních částí proběhne ve středu 4. prosince 2019 v sále Kulturního domu v Jeseníku nad Odrou č.p. 159 od 16.00 hodin.

Program
1. Rezignace člena ZO a kontrolního výboru Mgr. Stanislava Adamce
2. Složení slibu nového člena ZO p. Radima Valoška a volba člena kontrolního výboru
3. Schválení programu
4. Určení ověřovatelů zápisu
5. Ověření zápisu z 6. schůze zastupitelstva obce
6. Činnost rady obce za předchozí období
7. Majetkoprávní záležitosti
7.1. Prodej pozemku parc.č. 989/166 včetně budovy rodinného domu č.p. 307 a prodej pozemku parc.č. 989/128 v k.ú. Jeseník nad Odrou
7.2. Prodej pozemku parc.č. 989/167 včetně budovy rodinného domu č.p. 308 a prodej pozemku parc.č. 989/129 v k.ú. Jeseník nad Odrou
7.3. Žádost o slevu na prodej pozemku parc.č. 989/161 včetně budovy rodinného domu č.p. 302 a prodej pozemku parc.č. 989/123 v k.ú. Jeseník nad Odrou
7.4. Odkoupení pozemků parc. č. 1599, 1642, 1643 v k.ú. Jeseník nad Odrou
8. Finanční záležitosti
8.1. Zápis z 5. schůze finančního výboru
8.2. Rozpočtové opatření č. 6/2019
8.3. Střednědobý výhled rozpočtu 2021-2023
8.4. Rozpočet obce na rok 2020
8.5. Pověření rady obce schvalovat rozpočtová opatření do konce roku 2019
8.6. Pověření rady obce schvalovat rozpočtová opatření v roce 2020
8.7. Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, o místních poplatcích
8.8. Návrh na vyřazení majetku z evidence
8.9. Informace o probíhajících akcích
9. Návrh 1. etapy Plánu společných zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Jeseník nad Odrou
10. Smlouva o údržbě cyklostezky s Obcí Vražné
11. Zápis z 2. schůze kontrolního výboru
12. Různé, diskuse
13. Závěr

Zásah JSDH Hůrka – Požár sazí v komíně rodinného domu

V pondělí 18. listopadu 2019 v 16.43 byla místní jednotka povolána k požáru sazí v komíně rodinného domu do Jeseníku nad Odrou čp. 103.Požár vznikl v topném období, kdy se vznítily saze v komíně. K hašení plamenu ve spalinových cestách byly použity čtyři práškové hasicí přístroje. Plamen v osmimetrovém komíně se však stále obnovoval, a proto bylo nutné komín vymést a saze naložit a vyvézt mimo budovu. Před šestou hodinou večer byl požár kompletně uhašen a byla provedena prohlídka prostorů termovizí.

Zasahující jednotky: JSDH Hůrka a HZS Nový Jičín.

Hasičská dožínková akce 2019

V pátek 8. listopadu 2019 proběhla v garáži horecké hasičárny „dožínková“ akce, která už tradičně ukončuje hasičskou sezonu ke konci roku.
Na grilu byly vepřové a kuřecí steaky, v udírně se hřály klobásky a na čepu bylo Velkopopovické pivo – vše ze „zbytků“ letošních akcí pořádaných sborem. K poslechu i ke krátkému tanci hrál mobilní DJ JBL zapůjčený od našeho starosty. Písničky pak hrál tomu, kdo se dříve připojil mobilem. V ten večer se nás sešlo na třicet. Mimo hasičů se zúčastnili i další spolupracující kamarádi.

text a foto Láďa Segeťa

Lampionový průvod Hůrkou

V sobotu 2. listopadu 2019 Osadní výbor a Hasiči z Hůrky uspořádali již tradiční lampionový průvod. V pět hodin večer jsme se sešli u křižovatky na Jeseník a společně s dětmi se vydali po hlavní cestě směrem na koupaliště. Letošní účast byla jedna z největších od roku 2012, kdy se šlo po dlouhé době poprvé.

Po návštěvě koupaliště naše kroky směřovaly k bývalé škole ve středu obce, kde byl připravený táborák a špekáčky k opékání. Účastníci se mohli zahřát teplým čajem a ti větší svařeným vínem. Chvilku nám podzim dopřál studeného mrhlolení, ale jinak bylo počasí celkem teplé.

Tímto bych rád poděkoval Zuzce Cabákové, Danu Glogarovi a také Jiřce Segeťové, která stála u zrodu této obnovené tradice. Těšíme se příští rok zase na lampioňáku v Hůrce 🙂

text a foto Láďa Segeťa

Starší příspěvky «