Stavění májky a pálení čarodějnic

Hasiči z Hůrky vás zvou na Stavění májky a pálení čarodějnic tuto sobotu 29. dubna 2017 v areálu bývalé školy v Hůrce.


Program dopoledne
příprava stromu a dřeva
zdobení májky
příprava táborového ohně
příprava čarodějnice k upálení

Program odpoledne (od 16.00)
prodej piva, alka i nealka
v případě studeného počasí bude teplý čaj 🙂
upálení čarodějnice (17.00)
špekáček na opékání k zakoupení v hospodě nebo vlastní

Jarní brigáda – úklid na koupališti a u školky

Informujeme členy sboru, že v sobotu 29. dubna 2017 proběhne jarní úklid na koupališti a u školky.
Sraz v 9.00 na koupališti.


Budeme uklízet listí po zimě a celkově prostory zvelebovat.
Donesenému vlastnímu nářadí se meze nekladou 🙂

Výcvik JSDH Hůrka na vodě

V sobotu 8. dubna 2017 absolvovala jednotka dobrovolných hasičů z Hůrky výcvik na vodě.
Výcvik zaměřený především na koordinaci plavby na raftu a záchranu tonoucího z vody proběhl na jezu u mlýna v Bernarticích nad Odrou.

Hasiči si vyzkoušeli pohyb v ochranných oblecích (tzv. suchých oblecích) ve vodě a s použitím prostředků určených pro záchranu osob z vody provedli nácvik záchrany tonoucího. Dále si členové jednotky zdokonalili techniku plavby na raftu, která byla zakončena sjezdem přes Bernatský jez. Cílem dopoledního cvičení bylo také vyzkoušet si vzájemnou spolupráci hasičů v družstvu od příjezdu na místo výcviku, chystání potřebných věcí a zahájení samotných „záchranných“ prací.

Tomáš Sládeček – velitel

foto – Tomáš Sládeček
video – Lukáš Janovský

Závod požární všestrannosti – SDH Starojická Lhota

SDH ve Starojické Lhotě si Vás dovoluje pozvat na Závod požární všestrannosti (branný závod) a štafetu požárních dvojic MH, který se koná v pondělí 8. května 2017 od 13 hodin ve Starojické Lhotě (nový termín kvůli počasí, původní byl neděle 23. května).

Trasa závodu povede v okolí obce, v terénu mimo dopravní komunikace. Sraz účastníků na hřišti.
Přibližná délka trasy ZPV jsou 3 km.

V obou kategoriích startují pětičlenné hlídky dle směrnice Plamen.

Pravidla vycházejí z nových pravidel celostátní hry mladých hasičů Plamen.


Přihlásit se můžete buď telefonicky nebo emailem do středy 3. května 2017. Prosím o nahlášení počtu startujících hlídek v jednotlivých kategoriích. Do žákovské ligy okrsku Starý Jičín bude v obou kategoriích hodnocena vždy nejlépe umístěná hlídka z každého sboru.

Občerstvení zajištěno.

Za SDH Starojická Lhota Aleš Pavlík, vedoucí družstva mládeže.

Velikonoční odpoledne

Při krásné slunečné sobotě si děti mohly vyzkoušet různé techniky zdobení a vytváření velikonočních kraslic a také zdobení perníčků. To vše v sále bývalé školy v Hůrce dne 1. dubna 2017. Akci zaštiťovala naše matadorka Jiřina Boková. Navíc si tento den mohli návštěvníci zakoupit grilované klobásky dole v hospůdce.

Starší příspěvky «