Meziválečné období

« Výstavba skladiště (hasičárny)

V tomto období se členové sboru také  zúčastňovali i kulturního a společenského dění v obci.  Pořádaly se plesy, zábavy, přednášky a podobně. Ochotnické divadlo se stalo náplní hasičské jednoty, již v roce 1919 sehráli mladí hasiči první představení.

Známka k 80. jubileu T.G. Masaryka

V roce 1922 se zúčastnili 2 členové ve stejnokrojích přivítání prezidenta republiky T. G. Masaryka v Hodslavicích.

Dne 16. července 1930 u příležitosti 50 let založení sboru v Německém Jeseníku se zúčastnilo 18 členů ve stejnokrojích oslav. Odpoledne pak odešli všichni přítomní na nádraží, kde ve 14.30 hod projížděl Jeseníkem prezident republiky T. G. Masaryk ve svém vlaku z Českého Těšína do Prahy. Vlak zpomalil a prezident děkoval přítomným za projevenou poctu.

K jubileu 20 let založení sboru bylo pořádáno okrskové hasičské cvičení dne 23. června 1929 za účasti 9 sborů okrsku Starý Jičín.

Ilustrační foto

V roce 1929 byl objednán hasičský vůz s možnou přestavbou na vůz pohřební za 5600 korun. Později byl pořízen i pohřební poklop. Pohřební vůz sloužil dlouhá léta a poslední nebožtík, který v něm byl odvezen na poslední cestu, byl v roce 1982 starosta sboru bratr Ladislav Mlčoch, který zemřel ve věku 33 let. Pohřební vůz je doposud v Hůrce.

První zmínka o oslavě svatého Floriána je ze 7. května 1933, kdy se zúčastnilo 14 bratrů hasičů oslav společně s bratry hasiči okrsku Starý Jičín. Hasičstvo pochodovalo od hasičského skladiště do chrámu Páně za doprovodu starojické hudby.

Dne 30. května 1934 po cvičení podal místostarosta návrh na zakoupení nového silostroje (motorové stříkačky). V té době byly v okrsku již dvě motorové stříkačky „a v porovnáni s nimi bylo ruční čerpání vody velice namáhavé, neboť všichni byli brzy vyčerpáni,“ říká se v knize zápisů hasičského sboru.  Bohužel do začátku druhé světové války se motorová stříkačka nezakoupila.

Karel Janovský a kolektiv

Za druhé světové války »