Za druhé světové války

« Meziválečné období

Protektorát Čechy a Morava 1939, zdroj ČT

Po začlenění Hůrky do Velkoněmecké říše v říjnu 1938 bylo zřejmé, že dosavadní organizační struktura sboru se bude muset přizpůsobit nové situaci a německým vzorům.

Hasičstvo vedli Bedřich Lunkmoss a Benedikt Žitník. V té době bylo ve sboru 27 členů. Výcvik byl rovněž veden podle německých cvičebních řádů.

Pravděpodobně jediným světlým okamžikem bylo v roce 1942 přidělení motorové stříkačky PS 8 (tzv. DKV) s motorem značky Audi. Stříkačka byla uložena na podvozku.

Hasičská stříkačka PS 8 (tzv. DKV)


Nutno podotknout, že tato stříkačka byla díky obětavosti našich členů v 90. letech minulého století zrenovována a dodnes je funkční.

Karel Janovský a kolektiv

Poválečné období »