Letecké záběry modernizace D48 v úseku Bělotín – Rybí

Březen 2022

Červen 2022

Září 2022

Hasičská „dožínková“ akce 2022

Ahoj hasiči,
ve čtvrtek 27. října 2022 cca od 17 hodin proběhne Hasičská dožínková akce
v horecké hasičárně k ukončení letošní sezony.

Děkujeme všem členům, kteří se na aktivitách našeho sboru letos i dříve podíleli. Polovičky a děti s sebou. Jste srdečně zváni.

Pojíme věpříka (kýtu) a popijeme Kozlíka (11° pivo). Pokud někdo s sebou vezme i něco z trouby, tím lépe.

za výbor SDH Hůrka Laďa Segeťa

pouze ilustrativní foto 🙂

JSDH Hůrka – ukázka vzplanutí rozpáleného oleje při hašení vodou

Ukázka JSDH Hůrka pro děti na Lampionovém průvodu v Jeseníku nad Odrou v sobotu 22. října 2022.

Ustavující schůze ZO obce Jeseník nad Odrou

Ve středu 19. října 2022 proběhla od 16 hodin v sále kulturního domu v Jeseníku nad Odrou ustavující schůze zastupitelstva obce. V programu jednání bylo složení slibu zvolených zastupitelů, dále volba starosty, místostarosty, předsedů a členů finančního a kontrolního výboru. Následovalo schválení návrhu o odměnách za výkon funkce dle zákona a volba předsedů osadních výborů a jejich členů.

Po úvodním zaznění České státní hymny se v prvním bodě schůze stanovili zapisovatel a ověřovatelé zápisu. Poté byl schválen navržený program schůze. Jako první se volil starosta obce. Tím se stal Mgr. Tomáš Machýček, který následně proslovem poděkoval zastupitelům a občanům naší obce. Zmínil volební statistiky, kdy přišlo ke komunální volbám z celkového počtu o 5 % méně lidí, než před čtyřmi roky. Zhodnotil a vyzdvihl práci zaměstanců úřadu a zastupitelů za uplynulé volební období a na konkrétních plánech nastínil směr vývoje obce v příštích letech.

Další bod se týkal volby místostarosty a členů rady obce. Místostarostou se stal Libor Macháč a do funkce členů rady byli zvoleni Ing. Petr Fusek, Ing. Adam Románek a Daniel Glogar. Následovala volba předsedy a členů finančního výboru, předsedou se stal Ing. Karel Glogar a členy MUDr. Radek Zicháček a Bc. Pavel Dvorský. Kontrolní výbor je rovněž tříčlenný, kdy předsedou je Miroslav Jurčák a členy Ing. Petr Adamec a Ing. Tomáš Sládeček.

Ke konci oficiální části schůze byly stanoveny a zvoleni předsedové a členové osadních výborů. Předsedy se stali: za Blahutovice Rudolf Malcher, za Hůrku Daniel Glogar a za Polouvsí Josef Ondryhal. Složení osadního výboru Hrabětice se stanoví na příští schůzi zastupitelstva.

Ing. Ladislav Segeťa

Cyklostezka Kolem Jeseníku a Rozhledny v Poodří

Poodří Moravské Kravařsko ve spolupráci s obcemi Jeseník nad Odrou a Vražné nechalo vytvořit firmou UAX! propagační videa věnující se nové cyklostezce Hůrka – Jeseník n.O. – Vražné a rozhlednám v Poodří, kde je také zmíněna nová rozhledna v Blahutovicích. (finančně podpořeno z rozpočtu Moravskoslezského kraje)

Cyklostezka Kolem Jeseníku

Rozhledny v Poodří

Starší příspěvky «

» Novější příspěvky