Noční hasičská soutěž 2022 – Pohár starosty SDH Hůrka

Noční hasičská soutěž Pohár starosty SDH Hůrka se uskuteční v sobotu 30. července 2022 od 20.00 hodin v areálu TJ Slavoj v Jeseníku nad Odrou.

Prezentace – od 20.00
Zahájení soutěže – ve 21.00
Kategorie – Požární útok na 2B, muži / ženy
Pravidla – dle NJL, drobné úpravy
Povrch – travnatý (fotbalové hřiště)

Pozvánka pro družstva
Událost na facebook.com (pravidla a další informace)

Na šestý ročník noční soutěže Vás do Jeseníku n.O. srdečně zvou hasiči z Hůrky 🙂

publikováno 18.6.2022, 16.06

Afterparty po soutěži ! 😀

Putovní pohár MS Hůrka – brokové střelby

Myslivci Mysliveckého sdružení Hůrka si Vás dovolují srdečně pozvat na soutěž v brokové střelbě na asfaltové terče
O Putovní pohár MS Hůrka, která se uskuteční v sobotu 6. srpna 2022 od 13 hodin na střelnici v Hůrce, konec v 17 hodin.

Střílet se mohou dvě položky po 10 terčích, lepší se počítá.
Brokové náboje ráže 12 je možné zakoupit přímo na střelnici.

Občerstvení bude na bažantnici zajištěno od 15 hodin.

Na Vaši účast se těší myslivci z Hůrky.

Slavnosti obce Jeseník nad Odrou 2022

Obec Jeseník n.O. zve všechny na třídenní Slavnosti obce.pátek 12. srpna 2022 (areál TJ Slavoj)
21.00 … Letní kino

sobota 13. srpna 2022 (areál TJ Slavoj)
17.00 … Petr Bende & Band
19.00 … LIKE-IT
21.00 … Anna K.
22.15 … ohňostroj
22.30 … Open Air Party (DJ MACHY)
– akci moderuje Lukáš Adam
– pouťové atrakce, speciality z grilu, stánky s občerstvením

neděle 14. srpna 2022 (kostel Nanebevzetí Panny Marie)
9.30 … Poutní mše svatá

Kronika dobrovolných hasičů v Hůrce – rok 2000

V roce 2000 byla jednotka dobrovolných hasičů z Hůrky povolána ke třem ostrým výjezdům. Zúročila tak teoretickou a praktickou přípravu na tyto události. Všechny zásahy proběhly v katastru obce Jeseník n.O. V prvním případě došlo v červnu k požáru travního porostu kolem železničního náspu, kde jednotka z nového Jičína za pomoci cisterny oheň likvidovala, naši členové byli spíše v záloze.

Ke druhému výjezdu byli povoláni v polovině srpna, kdy chytla sláma od řezačky na poli v okolí mlýna. Zásahové družstvo vyjelo do 5 minut v počtu 10 lidí. Úkolem naší jednotky byla realizace dálkové dopravy vody do cisterny. Po uhašení požářiště se musela rozhrnout a dohasit sláma, aby nedošlo ke znovuvznícení. Za tuto pomoc dostala místní jednotka děkovný dopis z HZS Nový Jičín za účinnou spolupráci. Na konci téhož měsíce vyjela jednotka k požáru znovu. Tentokrát v počtu 11 členů a do 4 minut. Hořely půdní prostory u pana Křenovského z příčiny vysířování včelích rámků ve skříni. Oheň zlikvidovala jednotka z Nového Jičína za použití vysokotlakých hadic. Naši hasiči pomáhali s vyklizením prostor a otevření taškové střechy. Dva další výjezdy již byly plánované, kdy se odčerpávala voda při obnovování pramene Jesenické kyselky.

Členové sboru v tomto roce odpracovali celkem 458 brigádnických hodin. Z toho více než polovina času zabrala realizace sušáku hadic. Železný stožár hasiči sehnali v Bartošovicích z elektrického osvětlení. Po úpravách svařence se pomocí autojeřábu 19. listopadu umístil na betonovou patku za budovou zbrojnice. Takovýto sušák chtěl kdysi stavět náš člen Tonda Rusek, ale bohužel se realizace už nedožil.

Další brigádnické hodiny členové odpracovali na údržbě svěřené techniky – hlavně při přípravě zásahové Avie A31 na STK; dále to byly dokončovací práce po plynofikaci budovy bývalé mateřské školy vč. venkovních terénních úprav po opravě kanalizace a údržba sportoviště a požární nádrže na koupališti. Provedly se také dva sběry železného šrotu.

Účast na soutěžích v požárním sportu. Díky modernizaci PS12 se očekávaly i pozitivní výsledky na soutěžích, kterých se účastnilo družstvo mužů. Opak se však stal pravdou. Před okrskovou soutěží v Palačově musela být stříkačka 3x zavezena na opravu do Slavíče. Při útoku na soutěži zase selhala součinnost družstva, kdy se při rozvinutí hadic B posunul stroj a již nešlo hadice v normálním čase smontovat a pokus nebyl dokončen. Na pohárovce v Bernarticích n.O. pak s časem 24,25 s obsadili slušné 9. místo z 24 družstev. Hasiči z Oder, kteří tehdy zvítězili, dosáhli času kolem 17 vteřin, kdy jako jedni z prvních začali používat sportovní hadice s menším průřezem. Následovala ještě účast B družstva na soutěži v Suchdole n.O. s podobným výsledkem. Kronika se už jen zmiňuje o soutěžích na Starém Jičíně a v Janovicích a o mizerných výsledcích.

Toho roku proběhly tři oslavy založení sborů v našem okolí. 90. výročí slavili v Palačově, kde členové výboru z Hůrky v dobových uniformách provedli požární útok s renovovanou PS8, tzv. DKV od firmy Audi z roku 1942. Tato „dekáva“ se použila i u oslav 95. let založení hasičů v Petřkovicích při dálkové dopravě vody. Při účasti na soutěži u oslav 75. výročí sboru na Jičině pak naše družstva obsadila 5. a 9. místo.

Místní soutěže v Hůrce. V květnu se uspořádala soutěž mladých hasičů na koupališti. Putovní pohár si odvezli starší žáci z Palačova, naši skončili druzí z celkového počtu šesti družstev. V polovině července proběhla také soutěž mužů a žen v areálu bývalé školy za účasti 13 družstev. V této soutěži doprovázenou deštěm naše družstva obsadila 5. a 6. místo, zvítězili muži z Janovic.

Účast na kulturních hasičských akcích byla standardní – v únoru výroční valná hromada s živou hudbou a v květnu oslavy sv. Floriána na Starém Jičíně. V rámci sportovního vyžití proběhly dvě sportovní odpoledne pro mladé v areálu bývalé školy. Soutěžilo se ve střelbě ze vzduchovky, v jízdě na kole, v ručkování na laně, v hodu na plastové lahve nebo také v běhu s vajíčkem na polévkové lžičce. Prvního termínu soutěže se zúčastnilo 25 dětí a zvítězil Petr Pantůček. V druhém termínu na konci prázdnin soutěžilo 17 dětí s vítězem Petrem Janovským. Tam se již využíval nový asfaltový koberec na původním betonu uprostřed areálu.

Dva členové jednotky (Tomáš Dorazil a Pavel Dorazil) se v roce 2000 zúčastnili školení velitelů a strojníků v Jánských Koupelích. V rámci vzdělávání se rovněž odebírají výtisky Hasičských novin a Hasičské revue.

Zástupci výboru s přáním k životnímu jubileu a dárkovým košem navštívili br. Jaroslava Staňka (70 let) a br. Bohumila Glogara (50 let).

Členská základna se toho roku rozrostla o 14 mladých hasičů a 1 ženu. Čtyři členové se ze sboru odhlásili.

Ladislav Segeťa – místostarosta

Výstraha ČHMÚ – Vysoké teploty, velmi silné bouřky

Výstraha před jevem s vysokou pravděpodobností výskytu: Vysoké teploty

Platnost: od 30.6.2022 11:13 do 1.7.2022 22:00
Odpolední teploty překročí 31 °C.
Doporučení ke zmírnění následků jevu: Vysoká zátěž na lidský organismus, nebezpečí přehřátí a dehydratace. Doporučuje se dodržovat pitný režim, zvýšit konzumaci neslazených nealkoholických nápojů, které je vhodné kombinovat s minerálními vodami. Omezit tělesnou zátěž v poledních a odpoledních hodinách. Nenechávat děti nebo i zvířata na přímém slunci, zvláště v zaparkovaných automobilech.

Výstraha před jevem s vysokou pravděpodobností výskytu: Velmi silné bouřky

Platnost: od 1.7.2022 15:00 do 2.7.2022 01:00
Očekává se výskyt velmi silných bouřek s kroupami nad 2 cm, ojediněle i kolem 4 cm, přívalovými srážkami ojediněle kolem 50 mm a nárazy větru kolem 70 km/h.
Doporučení ke zmírnění následků jevu: Lokálně se očekává přívalový déšť s možným intenzivním odtokem vody ze svahů, rychlým rozvodněním malých toků a suchých koryt, zatopení podchodů, podjezdů, sklepů, podemletí komunikací nebo jejich zanesení unášeným materiálem apod. Nárazy větru mohou lámat větve, vyvracet stromy. Nebezpečí představují také kroupy a blesky. Lze očekávat škody na majetku, výpadky v energetice, problémy v dopravě apod. Je třeba dbát na bezpečnost zejména s ohledem na nebezpečí zásahu bleskem a úrazu padajícími a poletujícími předměty, případně i kroupami. Nutno zabezpečit okna, dveře, skleníky, volně položené předměty apod. Nevstupovat a nevjíždět do proudící vody a zatopených míst. Při řízení vozidla v bouřce snížit rychlost jízdy a jet velmi opatrně. Vývoj a postup bouřek lze sledovat na výstupech z meteorologických radarů na internetu ČHMÚ www.chmi.cz nebo v aplikaci mobilního telefonu.

Zdroj: www.chmi.cz – výstrahy

Starší příspěvky «

» Novější příspěvky