XIII. Sportovní zábava 2023 – Cvičenky Hůrka

10. února 2023 jsem se již potřinácté setkali na Sportovní zábavě pořádané místními cvičenkami a hasiči.

Po tříleté přestávce, kdy se tato akce nekonala, jsme se konečně opět sešli v sále bývalé školy v Hůrce. Tentokrát se zábava pořádala v pátek od osmé hodiny večerní.

Úvodního slova se za hasiče ujal Láďa Segeťa a za cvičenky Dáša Boková. Pohledem do historie pořádání Sportovních zábav v Hůrce jsme si prošli témata všech dvanácti předchozích ročníků. Letošní motiv naznačil plakát s pozvánkou ale hlavně také parádní výzdoba sálu, která se nesla v duchu večerníčkových Příběhů včelích medvídků.

Po úvodu, kdy se šly cvičenky připravit na představení, začala pro poslech i tanec hrát Božena Palacká z Jeseníku. O půl desáté pak nastoupily cvičenky na scénu. Jmenovitě to byly: brouk kvapník, kroupa, luční koníci, čmeláci, pavoučci, vážky, světlušky, Čmelda, Brumda, Pučmeloun a Mája. Dvacetiminutové představení proložené písničkami z pohádky sklidilo velký úspěch. Malincí i velcí tkalci utkali pavučinu, Čmelda a Brumda všechno a všechny nabílili, včelka Mája si v obecenstvu našla svoje hochy, Pučmeloun všechny nakradené věci musel vrátit, kroupa nakonec smutně roztála … a brouk kvapník? Ten jako obvykle nic nestíhal…

Po představení Dáša vyhlásila dámskou i pánskou volenku. Na parket se poté ke cvičenkám přidali i diváci. V průběhu večera se návštěvníci mohli nasytit připravenými talířky s jednohubkami nebo vařenou klobásou s chlebem a zeleninovou oblohou. Nechyběla ani tradiční tombola, do které přispělo mnoho lidí. Díky tomu se losovalo 150(!) krásných cen. Jen pro první cenu si nikdo nepřišel, a tak domácí medový dort zůstal za odměnu pořadatelkám. Hned po půlnoci jsme poblahopřáli Boženě Palacké k jmeninám. Potom nám neváhala hrát a zpívat do půl třetí ráno.

Děkujeme všem, kteří se do chystání, průběhu i poklízení akce zapojili. Poděkování patří také divákům a sponzorům, bez kterých by se tato akce nekonala. Těšíme se na další ročník. Hasiči a Cvičenky z Hůrky.

text Ladislav Segeťa, foto Ladislav Segeťa a Jiří Segeťa

Sponzoři akce
Cvičenky, Hasiči, Obecní úřad, David Krotil, Radek a Renata Pantůčkovi, Segeťovi, hospoda „U školy“, Pavlínovi, Jakub Petera, Hanzelkovi, Míša Železníková a Ladik Segeťa, Roman Škuca, Pavel Dorazil, Jaromír Hasal, Pavel Šuffner, Martin Hloušek (Bartoňovi), Myslivci, Miroslav Žihla (Bartoňovi), Jirka Kachel, Eva Štefková a Miloslav Vrána, TRIDAS Valašské Meziříčí, Jarka a Pepík Peterovi, Dušan Kachel, Ivo Kachel, Petr Dorazil, Jiří Brychta a Jirka Hanousek.

V Jeseníku nad Odrou proběhla noční hasičská soutěž SDH Hůrka

Areál TJ Slavoj v Jeseníku nad Odrou již pošesté hostil Noční hasičskou soutěž pořádanou hasiči z Hůrky. V sobotu 30. července 2022 se večer sjela soutěžní družstva z blízkého i vzdálenějšího okolí.

Tento článek byl publikován v Jesenickém zpravodaji 3/2022.

Soutěžilo se v požárním útoku v kategorii mužů a žen dle pravidel Novojičínské ligy. Soutěž probíhala tradičně za tmy a tradičně za deště. Jenže hasiči jsou s vodou spjatí a jsou na ní zvyklí, takže i v této nepřízni počasí podávali velmi slušné výkony. Za muže zvítězilo družstvo z Rohova s časem 15,38 s, následovaly družstva TošOdry a Janovice. V ženské kategorii nejrychleji sestřelily sklopné terče závodnice ze Spálova (19,32 s), poté z Hostašovic a ze Starojické Lhoty.

Domácí ženské i mužské družstvo kvůli problémům na terčích tabulky výsledků uzavírají. Celkově se zúčastnilo 10 družstev mužů a 5 družstev žen, což je málo oproti účasti na předchozích ročnících. S nízkou účastí se však v roce 2022 potýkaly i jiné hasičské soutěže v našem okrese. Akce pak pokračovala až do hluboké noci, kdy DJ Montana mohutně ozvučil soutěž i následnou afterparty.

Jak již bylo zmíněno, soutěž byla od začátku do konce spojena s hustým deštěm. Celkově se však akce vydařila a organizačně vše nakonec klaplo. Tímto bych chtěl velmi poděkovat všem, kteří se na chystání, průběhu i poklízení akce účastnili. Vážíme si této práce pro náš sbor i celkově pro hasičský sport. Poděkování patří i divákům z Jeseníku a okolí a Tělovýchovné jednotě Slavoj za poskytnutí prostoru fotbalového hřiště a tribuny.

text a foto Ladislav Segeťa

Tabulka výsledků – MUŽI

start.
pořadí
SDH LT (s) PT (s) pořadí
celkové
14 Rohov 15.19 15,38 1.
2 TošOdry 15,44 16,03 2.
11 Janovice 19,57 16,76 3.
9 Bernartice n.O. 19,72 20,74 4.
6 Palačov 20,84 20,08 5.
13 Jičina 19,42 21,04 6.
8 Starojická Lhota 21,62 22,48 7.
3 Vysoká 22,80 22,78 8.
12 Lubina II – Větřkovice 29,82 30,82 9.
15 Hůrka 38,88 21,03 10.

Tabulka výsledků – ŽENY

start.
pořadí
SDH LT (s) PT (s) pořadí
celkové
10 Spálov 19,09 19,32 1.
5 Hostašovice 21,55 19,57 2.
4 Starojická Lhota 56,38 21,90 3.
7 Bernartice n.O. 87,56 85,19 4.
1 Hůrka 17,86 N 5.

XIII. Sportovní zábava 2023 – Cvičenky Hůrka

Zveme vás na třináctou Sportovní zábavu, která se bude konat v pátek 10. února 2023 od 20.00 hodin v sále bývalé školy v Hůrce.

originální vystoupení horeckých cvičenek
k tanci a poslechu hraje Božena Palacká
chutné občerstvení zajištěno
vstupné dobrovolné
bohatá tombola

Srdečně zvou cvičenky a hasiči z Hůrky 😉

Zásah JSDH Hůrka – Požár sazí v komíně

Jednotka SDH Hůrka byla v pátek 20. ledna 2023 ve 19.02 hodin spolu s jednotkou profesionálních hasičů z Nového Jičína přivolána k požáru sazí v komíně. Místo události bylo Jeseník n.O., č.p. 284.

Sami obyvatelé části domu o problému nevěděli, událost nahlásil soused, když přicházel shora směrem od Vražného. Viděl, jak se z komínu valí dým a létají z něj žhavé jiskry. Sami se snažili požár zlikvidovat. Zavřeli dvířka od kotle i komín, ale nepomohlo to.

Naše jednotka použila k uhašení 2 kusy práškového hasicího přístroje s 6 kg náplní, pomocí nich se podařilo požár uhasit. Hasiči v patře budovy přes dvířka komín protahovali štětkou a ve spodní části pak postupně vybírali saze. Komín byl technicky v pořádku a po pravidelné revizi. Ale i tak se v topné sezoně může stát, že kvůli nahromaděným sazím prostor komína zahoří.

Naše jednotka se zásahu zúčastnila v počtu 4 členů.

Komentáře k události na FB.

Text: Jiří Segeťa, foto: Ladislav SegeťaVýpis událostí HSZ za 20.1.2023

Masopust a pochovávání basy v Hůrce

Holá, holá škola Vás na masopust volá !!!
Který se uskuteční v sobotu 18. února 2023.

Na co se můžete těšit?
od 09.00 hodin Vás navštíví Masopustní průvod s medvědem v Hůrce
od 20.00 hodin k tanci a poslechu hraje pan Zelina – sál bývalé školy v Hůrce

– bohatá tombola a přátelská atmosféra
– poslední rozloučení s naší stařičkou basou

Vstupné 100 Kč (slosovatelné)

Srdečně zvou pořadatelé
Na všechny se moc těšíme, přijďte nás podpořit

Přehled plesů a zábav v nejbližším okolí (2023)

sobota 14. ledna 2023, 20.00 – Okresní hasičský ples – KD Děrné
pátek 20. ledna 2023, 20.00 – Obecní ples – KD Jeseník nad Odrou
sobota 21. ledna 2023, 20.00 – Hasičský ples – Janovice „Na Větřáku“
sobota 21. ledna 2023, 20.00 – Hasičský ples – KD Starojická Lhota
pátek 3. února 2023, 20.00 – Sportovní ples – KD Jeseník nad Odrou
sobota 4. února 2023, 20.00 – Hasičský ples – KD Starý Jičín
pátek 10. února 2023, 20.00 – Sportovní zábava – KD Hůrka
sobota 11. února 2023, 20.00 – Blahutovický ples – KD Blahutovice
sobota 18. února 2023, 9.00, 20.00 – Vodění medvěda a pochovávání basy – Hůrka
sobota 18. února 2023, 20.00 – Maškarní ples pro dospělé – KD Polouvsí
sobota 25. února 2023, 15.00 – Dětský maškarní ples – KD Polouvsí
sobota 25. února 2023, 20.00 – Maškarní ples – pyžamová párty – Hostinec U Horáků Palačov
sobota 25. února 2023, 20.00 – Školní ples – KD Jeseník nad Odrou
pátek 3. března 2023, 18.00 – Okrsková výroční schůze – Obecní hospoda Petřkovice
sobota 4. března 2023, 15.00 – Maškarní ples pro děti – KD Jeseník nad Odrou
sobota 11. března 2023, 15.00 – Maškarní ples pro děti – KD Blahutovice

Petice proti stavbě silážního žlabu, jímky, … v Jeseníku n.O.

Petice proti stavbě silážního žlabu, jímky na kejdu, silážní jímky a obslužné komunikace na pozemku parc. č. 1892 v k.ú. Jeseník nad Odrou

Zastupitelstvo obce Jeseník nad Odrou na své 2. schůzi dne 7.12.2022 uložilo starostovi a místostarostovi připravit a zorganizovat petici dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním s nesouhlasem se stavbou silážního žlabu, jímky na kejdu, silážní jímky a obslužné komunikace na pozemku parc.č. 1892 v k.ú. Jeseník nad Odrou.

Na základě výše uvedeného Vám předkládáme následující petici:
My, níže podepsaní občané, kteří žijeme v obci Jeseník nad Odrou, prostřednictvím této petice odmítáme stavbu silážního žlabu, jímky na kejdu, silážní jímky a obslužné komunikace na pozemku parc.č. 1892 v k.ú. Jeseník nad Odrou.

Obyvatelé obce mají z výstavby obavy především z následujících důvodů:
► plánovaná stavba je v přímém sousedství se zastavěnou a zastavitelnou částí obce určenou pro bydlení, a to včetně plochy územní rezervy pro bydlení
► dojde k navýšení dopravy v obci
► stavba výrazně naruší krajinný ráz a nevratně poškodí vzhled sídla při vjezdu do obce
► vlivem stavby se sníží kvalita bydlení v obci (zápach, hlučnost, prach)
► stavbou bude dotčena údolní niva, která je významným krajinným prvkem a která plní funkci jako zásobárna podzemní vody pro okolní území.

Za petiční výbor:
Mgr. Tomáš Machýček, Jeseník nad Odrou 98
Libor Macháč, Jeseník nad Odrou 241

Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn kterýkoliv člen petičního výboru.

Petici lze podepsat v písemné podobě na podatelně Obecního úřadu v Jeseníku nad Odrou v úředních hodinách.
Dále v písemné podobě v knihovně v Hůrce ve středu 11. ledna 2022 od 16.00 do 18.00.
Nebo také elektronicky zde.

Plánované umístění stavby je na příjezdu do Jeseníku nad Odrou od Polouvsí. Pohled z cesty.


Zdroj: web obce Jeseník n.O.

Prezidentské volby 2023

Přímá volba prezidenta České republiky proběhne v pátek a sobotu 13. a 14. ledna 2023.
V případě vyhlášení konání druhého kola voleb, se bude hlasování konat 27. a 28. ledna 2023.
První i druhé kolo proběhne v pátek od 14.00 do 22.00 hodin a sobotu od 8.00 do 14.00 hodin.

Odst. 2, čl. 56 z  ústavního zákona o zavedení přímé volby prezidenta ze dne 8. února 2012

Prezidentem republiky je zvolen kandidát, který obdržel nadpoloviční většinu platných hlasů oprávněných voličů. Není-li takový kandidát, koná se za čtrnáct dnů po začátku prvního kola volby druhé kolo volby, do kterého postupují dva nejúspěšnější kandidáti z prvního kola volby. Při rovnosti hlasů postupují do druhého kola volby všichni kandidáti, kteří v  kole volby získali nejvyšší počet platných hlasů oprávněných voličů, a nejsou-li takoví kandidáti alespoň dva, postupují i kandidáti, kteří obdrželi druhý nejvyšší počet platných hlasů oprávněných voličů.

Volební místnosti budou připraveny na obvyklých místech v Jeseníku nad Odrou a místních částech. V uvedených datech a hodinách může každý občan starší 18 let hlasovat jednoho prezidentského kandidáta vhozením hlasovacího lístku do připravené urny. Distribuce hlasovacích lístků občanům musí proběhnout nejpozději tři dny před konáním voleb. Pokud jsou volební hlasovací lístky poškozeny, nebo nejsou doručeny, lze požádat okrskovou volební komisi o vydání nové volební sady hlasovacích lístků.

Při přímé volbě prezidenta ČR se volič musí prokázat platným občanským průkazem; cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR; cestovním průkazem. Bez prokázání totožnosti a příslušnosti nebude voliči hlasování umožněno.

V případě vyřízení tzv. voličského průkazu může občan volit ve dnech voleb v jakémkoli volebním okrsku ČR, popř. v zastupitelském nebo konzulárním úřadě ČR v zahraničí.

Každý volič musí hlasovat osobně, hlasovat není možné zastoupení. V případě žádosti je možné volit do přenosné volební schránky, a to především ze závažných zdravotních nebo rodinných důvodů. Volební komise pro tyto účely vyšle dva své členy s touto schránkou do místa pobytu voliče.

Základní informace o volbách a všech 9 původně registrovaných kandidátech v roce 2023 na  Wikipedii.

Pohřeb P. Petr Dokládal na Starém Jičíně a Koclířově + seznam článků


Jsou to už přes dva roky, co zemřel P. Petr Dokládal, starojický farář. Informovali jsme zde.

Na TV NOE se vysílal přímý přenos zádušní mše z poutního kostela sv. Alfonse a Panny Marie Fatimské v ČM Fatimě v Koclířově. Záznam není dostupný, ale pořídil jsem z přímého přenosu snímky.

P. Mgr. Petr Dokládal zemřel 23. října 2020 ve 14.30 v novojičínské nemocnici na zápal plic spojený s onemocněním covid-19.

Mše byla v kostele na Starém Jičíně ve čtvrtek 29. října 2020 v 9.00 (sloužil Mons. Dr. Alois Peroutka – farář a děkan v Novém Jičíně). Poté byl převezen do kostela v Koclířově, kde ve 13.00 byla další mše (sloužil Mons. Pavel Dokládal, bratr Petra). Byl uložen do rodinného hrobu na hřbitově v Koclířově.

Na mši v Koclířově se P. Pavel Dokládal zmínil, mimo jiné, také o událostech za minulého režimu, kterým spolu s bratrem čelili. To je ten okamžik, kdy v ruce drží orazítkovanou obálku.

Text: Jiří Segeťa; foto: TV NOE

Další foto:
Pohřeb kněze P. Petra Dokládala, Starý Jičín (Člověk a Víra, 29.10.2020)
Zádušní mše za P. Petra Dokládala ve Starém Jičíně a Koclířově (Diecéze ostravsko – opavská, 2.11.2020)

Další články:
Zemřel P. Mgr. Petr Dokládal (oznámení úmrtí, parte, kondolence a další odkazy na články, 25.10.2020)
Organizační informace k pohřbu o. Petra Dokládala ve Starém Jičíně (Diakoni, 26.10.2020)
Poslední rozloučení s otcem Petrem Dokládalem (Fatym, 27.10.2020)
Poděkování řediteli TV NOE za zprostředkování přenosu pohřbu o. Petra (.pdf 1 MB, Farní zpravodaj Starý Jičín, 1.11.2020)
Naposledy jsme se mohli rozloučit s P. Petrem Dokládalem, fárářem z farnosti Starý Jičín (.pdf 5,9 MB, Jesenický zpravodaj, 6/2020, str. 26)
Zádušní mše za zesnulé kněze děkanátu (Římskokatolická farnost Nový Jičín, 20.10.2022)


Historie

Foto:
Jeseník – Koclířov a zpět (Děkanát Jeseník, 2.7.2005)
Běh sv. Václava (beh.kvalitne.cz, 24.9.2005)
Běh sv. Václava (beh.kvalitne.cz, 23.9.2006)
Běh sv. Václava (beh.kvalitne.cz, 29.9.2007)
Běh sv. Václava (beh.kvalitne.cz, 27.9.2008)
Běh sv. Václava (beh.kvalitne.cz, 19.9.2009)
Fatimské odpoledne v Jeseníku (Děkanát Jeseník, 12.4.2010)
Běh sv. Václava (beh.kvalitne.cz, 18.9.2010)
Oslavy sv. Floriána na Starém Jičíně (8.5.2011)
Běh sv. Václava (beh.kvalitne.cz, 24.9.2011)
Oslavy sv. Floriána na Starém Jičíně (6.5.2012)
Běh sv. Václava (beh.kvalitne.cz, 29.9.2012)
Oslavy sv. Floriána na Starém Jičíně (5.5.2013)
Běh sv. Václava, 1 (beh.kvalitne.cz, 28.9.2013)
Běh sv. Václava, 2 (beh.kvalitne.cz, 28.9.2013)
Oslavy sv. Floriána na Starém Jičíně (4.5.2014)
Slavnostní požehnání novému hasičskému vozidlu – SDH Hůrka (11.10.2014)
Oslavy sv. Floriána na Starém Jičíně (7.5.2017)
Požehnání novému hasičskému vozidlu – SDH Jičina (9.6.2018)
Běh sv. Václava, 1 (beh.kvalitne.cz, 29.9.2018)
Běh sv. Václava, 2 (beh.kvalitne.cz, 29.9.2018)
Oslavy sv. Floriána na Starém Jičíně (5.5.2019)
130. výročí posvěcení Lurdské jeskyně, Svinec (Člověk a Víra, 4.8.2019)
Oslavy 110 let SDH Hůrka – Mše svatá za hasiče z Hůrky (1.9.2019)
Běh sv. Václava, 1 (beh.kvalitne.cz, 28.9.2019)
Běh sv. Václava, 2 (beh.kvalitne.cz, 28.9.2019)
Běh sv. Václava, 3 (beh.kvalitne.cz, 28.9.2019)
Oslavy sv. Floriána na Starém Jičíně (27.6.2020)

Video:
Mariánská pouť ve Svinci (TV NOE, Zpravodajské Noeviny, 6.8.2019)

Články:
Výročí 130 let Lurdské kaple (jeskyně) – pouť ve Svinci (.pdf 7.1 MB, Starojický zpravodaj č. 03/2019, str. 29)
Den české státnosti jsme si připomněli Během sv. Václava (Charita Nový Jičín, 28.9.2015)

Audio:
Praha vs. Starý Jičín – Antonín Hošťálek (Moravskoslezský kruh, 14.10.2020)

Publikace:
Cesta krve (1993)
Tichomoří, kde je Bůh dosud chválen (2002)
Doba Mariina je zde (2007)

Oslava sv. Floriána, Starý Jičín, 8.5.2012


Žehnání novému vozidlu, SDH Hůrka, 11.10.2014


Oslavy 110 let SDH Hůrka, mše svatá za hasiče z Hůrky, 1.9.2019

Tabulka termínů soutěží okrsku Starý Jičín 2023

Pro přehled zvěřejňujeme kalendář hasičských soutěž okrsku Starý Jičín
v kategirii mladých hasičů a mužů a žen v roce 2023.

den datum čas místo typ kategorie
budoucí ↓
sobota 13.05.2023 bude upřesněno Okrskové kolo v požárním sportu muži/ženy
neděle 14.05.2023 13.00 Hůrka Pohár starosty žáci
sobota 20.05.2023 Perná Pohár starosty žáci
neděle 21.05.2023 09.30 Petřkovice Pohár starosty žáci
neděle 21.05.2022 14.00 Petřkovice Pohár starosty muži/ženy
sobota 27.05.2023 13.30 Bernartice n.O. Pohár starosty žáci
sobota 03.06.2023 13.00 Hůrka Pohár starosty muži/ženy
neděle 04.06.2023 13.30 Jičina Pohár starosty žáci
sobota 10.06.2023 09.30 Janovice Pohár starosty žáci
sobota 10.06.2023 14.00 Janovice Pohár starosty muži/ženy
sobota 17.06.2023 13.00 Palačov Pohár starostky žáci
neděle 18.06.2023 13.30 Bernartice n.O. Bernartský pohár muži/ženy
neděle 25.06.2023 14.00 Starý Jičín – Vlčnov Pohár starosty muži/ženy
neděle 16.07.2023 13.00 Palačov Pohár starostky muži/ženy
sobota 05.08.2023 13.00 Jičina Pohár starosty muži/ženy
neděle 08.10.2023 13.00 Starojická Lhota Branný závod žáci

Starší příspěvky «

» Novější příspěvky