«

»

info – Evropská cena obnovy venkova 2014 jde do Maďarska

Vítězem soutěže o Evropskou cenu obnovy venkova byla jmenována odbornou, mezinárodní a interdisciplinární porotou obec Tihany v Maďarsku, enormně vysoká kvalita všech přihlášených, udílení cen od 11. do 13. září 2014 ve Vals, Graubünden, Švýcarsko.

Soutěž o evropskou cenu obnovy venkova 2014 je rozhodnuta: v těchto dnech určila sestavená odborná, mezinárodní a interdisciplinární porota po obšírném zhodnocení a posouzení místa v rámci konečného hodnotícího zasedání v Mnichově vítězem obec Tihany, župa Veszprém, Maďarsko.

Tihany udělala dojem díky příkladnému rozvojovému procesu, který je iniciován představiteli obce, prováděn občany, doprovázen odborníky, vybudován na stávajících silných stránkách a možnostech obce a podložen rozsáhlou znalostí problémů. Četná již realizovaná a projektovaná opatření vedla k tomu, že motto soutěže „Žít lépe“ se stalo skutečností. Skutečnost, že vítězem se poprvé v historii soutěže o Evropskou cenu obnovy venkova stal účastník země, která až do roku 1989 „ležela za železnou oponou“, ukazuje zřetelně, jak velké rozvojové pokroky zde v posledním čtvrt století mohly být učiněny, a současně je také dokladem vysoké citlivosti, odborné kompetence a schopnosti poroty měřit a hodnotit nejen dosažené cíle, ale rovněž cesty, které byly v minulosti zdolány.

Tolik nadšená slova předsedy Evropského ARGE rozvoje a obnovy venkova, dolnorakouského zemského hejtmana Erwina Prölla, v jeho prvotní reakci.

29 přihlášek z celé Evropy na vysoké a nejvyšší úrovni

Vedle vítězné obce Tihany se do nejvyšší kategorie dostalo také dalších dvanáct obcí a míst, které se vyznačují díky ucelenému, intenzivnímu a mottu soutěže odpovídajícímu rozvoji vynikající kvalitou. Jedenácti účastníkům bude udělena Evropská cena obnovy venkova za zvláštní výkony ve vícero oblastech. Pět obcí se bude radovat z Evropské ceny obnovy venkova v jednotlivých oblastech rozvoje obce. Na základě vysoké kvality přihlášek nebude tentokrát uděleno „Pochvalné uznání za zvláštní výkony“.
Detaily k výsledkům (.pdf, 1,7 MB)

Udílení cen, které představuje vrchol několikadenního uspořádání zahrnující workshopy, exkurze a výstavy je velkým evropským svátkem. Tentokrát se koná od 11. do 13. září ve vítězné obci předchozího ročníku soutěže, a to ve Vals, kanton Graubünden, Švýcarsko.

Zpětné dotazy: Theres Friewald-Hofbauer (jednatel)
E-mail: friewald@landentwicklung.org, tel.: +43 2742 28559

Text hodnocení:


JESENÍK nad Odrou se vyznamenává Evropskou cenou obnovy venkova za vynikající ucelené rozvojové projekty. Jeseníku se po katastrofě způsobené povodní podařilo díky enormnímu nasazení vytvořit místo, v němž stojí za to žít a jež je vstřícné k dětem a rodinám a šetrné k životnímu prostředí, a zabránit tak odchodu obyvatel. Vyzdvihnout je třeba zacházení s vodou, jež je prvkem, který silně ovlivňuje krajinu, ať už jako prokletí v podobě povodně, nebo požehnání v podobě minerální vody. Oblasti uvedené v plánu rozvoje obce jsou obsáhlé, vzájemně provázané a udržitelné. Obzvlášť je třeba vyzdvihnout novou výstavbu a obnovu infrastruktury, v oblasti dopravy i telekomunikace, vytváření pracovních míst v souvislosti s obnovou brownfields, aktivity podporující rozvoj udržitelného cestovního ruchu a vhodné nakládání s přírodou a životním prostředím. Obec žije i přes těžkou minulost česko-německým sousedstvím. Občané se podílí na komunitních projektech svou dobrovolnou prací a společenskou činností ve spolcích dokazují silnou soudržnost.

Zdroje: Jeseník n.O., Europäische ARGE Landentwicklung & Dorferneuerung, Nemeth Robert

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zobrazena.

K formátování textu můžete použít tyto formátovací HTML tagy a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>