«

»

výzva – Dotazník pro občany obcí Jeseníku nad Odrou

Vážení občané obce Jeseníku nad Odrou včetně místních částí, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy, občané, představujete svoji obec, kde vidíte problémy a kam si přejete obec v následujících deseti letech směrovat. Za zpracovatelský tým Vás tímto prosím o odpovědi na uvedené otázky. Budeme rádi za Vaše nápady, myšlenky a vize, které mohou přispět k vytvoření příjemného místa pro život.

Tento dotazník je anonymní a informace z něj budou použity pro zpracování dokumentu Strategie rozvoje obce Jeseník nad Odrou na léta 2014 – 2024. Dotazník je možno vyplnit buď písemně (dostává se k Vám jako příloha únorového Zpravodaje) nebo elektronicky na obecních stránkách www.jeseniknadodrou.cz (přímý odkaz). Dotazníky budou rovněž k dispozici na sběrných místech. Vyplněné dotazníky odevzdejte nejpozději do 20. března 2015.

Pro odevzdání dotazníku jsou připravena tato sběrná místa:
v Jeseníku nad Odrou – na obecním úřadě, v obchodě (U Paličků, U Macháčů, v Jednotě), v ZŠ a v MŠ
v Blahutovicích – v knihovně a v restauraci
v Hůrce – v obchodě, v knihovně, v restauraci škola a v restauraci na koupališti
v Hraběticích – na hájence
v Polouvsí – v obchodě, v MŠ a v knihovně

Výsledky dotazníkového šetření budou zveřejněny na webové stránce obce www.jeseniknadodrou.cz v průběhu měsíce dubna 2015 a v dalším vydání Zpravodaje.

Jménem zpracovatelského týmu Vám děkuji za vyplnění dotazníku a aktivní přístup k rozvoji obce.

Mgr. Tomáš Machýček – starosta obce

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zobrazena.

K formátování textu můžete použít tyto formátovací HTML tagy a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>