«

»

Oslavy 110 let SDH Hůrka

Sbor dobrovolných hasičů Hůrka uspořádal ke svému jubilejnímu výročí založení Oslavy 110 let trvání sboru.
Vždy v odkazu vpravo nahoře naleznete všechny fotky z onoho dne.

 


pátek 30. srpna 2019 – Slavnostní schůze
Od 18 hodin proběhla Slavnostní členská schůze sboru. Před schůzí se přítomní členové sboru hromadně vyfotili u hřiště. Schůzi vedl místostarosta Ladislav Segeťa. Po úvodu a přivítání následovala minuta ticha za zemřelé hasiče. Schůze pokračovala přečtením Historie sboru od roku 1909 do roku 2019 zpracované Terezií Kachlovou. Přednes byl doplněn ilustrativními fotkami na monitoru. V dalším bodě předal informace o sobotním taktickém cvičení dopravy vody velitel Tomáš Sládeček. Dále si vzal řeč Daniel Glogar, který přítomným řekl něco o historii Horeckého dvora, které bylo cílovým bodem taktického cvičení. Dále pak všechny pozval na oslavy výročí a seznámil je s programem sobotního odpoledne.

Kolem sedmé hodiny došlo na ocenění přítomných členů. Nejdříve se rozdaly stužky za věrnost bratrům a sestrám, kteří jsou u sboru déle než 20, 30 a 40 let. Dále pak byly uděleny Čestné uznání sboru a okresu a Medaile za příkladnou práci a za zásluhy. Našemu sboru bylo také uděleno Čestné uznání od starosty SH ČMS. Toto významné ocenění jsme převzali z rukou starosty OSH Nový Jičín.
Květem slunečnice a dobrým vínem jsme také ocenili sportovní družstvo žen, které se v letošní okrskové soutěži umístilo na krásném druhém místě.

Na schůzi kromě členů sboru byli přítomni – starosta sboru Pavel Dorazil, velitel Tomáš Sládeček a místostarostové Ladislav Segeťa a Daniel Glogar. Dále pak starosta OSH Nový Jičín Stanislav Kotrc a za Obec Jeseník n.O. starosta Tomáš Machýček a místostarosta Libor Macháč. Z řad myslivců to byli Antonín David a hospodář Petr Pantůček. Za místní cvičenky Terezie Kachlová. Na schůzi byli přítomni i zástupci sborů okrsku Starý Jičín.

Po příspěvcích hostů a diskusi byly hostům rozdány upomínkové předměty k letošním slavnostem. Závěrem byla pro přítomné přichystána večeře ve formě bramborového salátu s variací kuřecích a vepřových řízků. Všem, kteří naší schůzi navštívili, děkujeme za účast a podporu místního sboru.

text Ladislav Segeťa, foto Jiří Segeťa

 


sobota 31. srpna 2019 – Hlavní program
Sobotní odpoledne v Hůrce patřilo hlavnímu programu oslav 110 let trvání místního sboru hasičů.

Ve 13 hodin se sjela k horecké hasičárně místní jednotka a jednotky z nejbližšího okolí. Měli tentokrát společný úkol, dopravit vodu z místního koupaliště (požární nádrže) kolem bývalé školy k Horeckému dvoru (statek u Soutorů). Toto taktické cvičení mělo prověřit akceschopnost a koordinaci jednotek místních sborů. Akci vedl náš velitel Tomáš Sládeček. Ten nechal vyhlásit poplach cvičení ve 13.30. V tu chvíli se za zvuku sirén rozjely hasičské vozy směrem ke koupališti a k polní cestě na Bernartice n.O. Každá jednotka měla stanovené číslo na pozičním plánu trasy. Celkem bylo na trase určeno 10 stanovišť. Naše jednotka byla na první pozici u sání z požární nádrže a na konci u požáru otepky slámy. Vodu se od vyhlášení poplachu podařilo dopravit k ohni za 15 minut. Délka trasy činila 1 300 m s převýšením 16 m. Po ukončení cvičení a uklizení techniky se členové jednotek přesunuli do areálu bývalé školy, kde pokračoval odpolední program oslav.

Pro návštěvníky oslav 110 let byl připraven bohatý program. Po námětovém cvičení nám na hodinu a půl od srdce zahrála a zazpívala Hudecká muzika Franty Kopeckého z Hranic. Po krátké přestávce přijel se svým programem klaun Pepino Prcek. Roztančil a rozezpíval celé dětské obecenstvo. A nezůstalo jenom u dětí, ke konci se „museli“ přidat i rodičové, a tak se do programu zapojili návštěvníci skoro všichni. Pepino Prcek pak u nekonečné fronty dětí rozdával cukrovou vatu.
Pro děti toho bylo v sobotní odpoledne nachystáno více. Mohly si zaskákat na nafukovacím hradu, nechat si namalovat krásné ornamenty na obličej nebo si zkusit práci hasiče a zastříkat si z vysokotlaké proudnice. Toho využili také ostatní děti, které se díky tomu v letním parnu osvěžily vodou z cisterny.

S logem oslav jsme (nejen pro děti) měli připraveny také červené a bílé balónky a žluté reflexní pásky. V průběhu celé akce byla v sále bývalé školy připravena výstava fotografií, výstroje a staré techniky. Kdo měl hlad, mohl se občerstvit párkem v rohlíku, na grilu pečenou kýtou nebo gulášem. Když potom přišla zákonitě žízeň, tak se mohl napojit v místním stánku „rychlého občerstvení“.

V podvečer začala zvučit novojičínská skupina Hobití noha, která skvěle vyplnila hlavní hudební část večera. Zaznamenali jsme i účast skalních fanoušků této mladé rockové kapely. Celou akci zvučil Libor Macháč, který jako DJ Machy skvělými hity opanoval večer a noc oslav.

text Ladislav Segeťa, foto Jiří Segeťa a kolektiv

 


neděle 1. září 2019 – Mše svatá za hasiče z Hůrky
V neděli od 15 hodin jsme se zúčastnili mše svaté za živé a zemřelé hasiče z Hůrky. Mši sloužil P. Petr Dokládal z farnosti Starý Jičín. V kázání spojil práci hasičů s dobrým posláním člověka a schopností se ve svém volném čase obětovat pro druhé. Mše skončila po hodině a my jsme oslavy ukončili společným fotem s panem farářem před místní kaplí zasvěcené svaté Anně.

text Ladislav Segeťa, foto Jiří Segeťa

 


Sponzoři akce

Náš-Net Group s.r.o. Petr Dorazil – farmář
Muzeum Novojičínska Rodan Pudík – finanční služby
AGRO JESENICKO a.s. Roman Prokl – autodoprava
Dušan Kachel – klempířství Martin Červený – stavební firma
Jana Macháčová – potraviny Václav Hasal – farmář
Jaroslav Langer – kamenictví Myslivecké sdružení Hůrka
Jiří Hanousek – stavební firma Roman Škuca – pohostinství
Jiří Novotný – DUPIC s.r.o. IMF Soft s.r.o. – informační technologie
Josef Pavlík – kominictví Antonín Langer – kamenictví
Pavel Šuffner – klempířství Jiří Klečka – ektrické a elektronické zař.
Aleš Pavlík – žaluzie TRIDAS s.r.o. – ekolologické obaly, FVE
Ludmila Kocourková – pálenice, rest. Roman Pudík – Porgest, a.s.
MUDr. Radovan Marek – lékař Denis Remeš – REMIBIKECENTRUM
PEMAT TRADING s.r.o. Lucie Hasalová – pohostinství
Tomáš Míček – zámecká jízdárna Jeseník n.O. Obec Jeseník nad Odrou
Jiří Kachel – plošina

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zobrazena.

K formátování textu můžete použít tyto formátovací HTML tagy a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>