«

»

Kronika dobrovolných hasičů v Hůrce – rok 1993

V roce 1993 se věnovalo hodně pozornosti sportovním a kulturním činnostem. V duchu hesla „těžko v přípravě, lehko v boji“ se tehdejší vedení hasičů snažilo připravovat členy hlavě na soutěže.

V tomto roce soutěžilo družstvo žáků pod vedením Ladislava Glogara a družstvo mužů pod vedením Jiřího Fuska.

Družstvo žáků soutěžilo 22. května ve Vlčovicích, 13. června ve Starojické Lhotě (1. místo) a 10. července v Odrách (1. místo). Tradiční žákovskou soutěž O Putovní pohár starosty doprovázel tradičně déšť. Na kluzkém terénu uklouzla žačka ze Starého Jičína a zranila se o kovovou káď. Soutěž byla z toho důvodu ten den zrušena. Pohár se opakoval v září a zvítězili v ní žáci ze Starojického sboru. Naši byli druzí. Nakonec mladí hasiči ukončili výcvikový rok na branném závodě v Mniší.

Díky dobré přípravě družstvo našich mužů ukázalo na okrskové soutěži na Starém Jičíně soupeřům záda a zvítězilo. Na okresním kole v Příboře pak obsadili páté místo. Zúčastnili se i dalších pohárových soutěží v blízkém okolí. V červnu v Bernarticích n.O., v červenci pak v jednom dni dvě naše družstva soutěžily v Odrách a následně ve Starojické Lhotě. Závěrem sezony se za krajně nepříznivých podmínek sešli v Janovicích jenom v 6 členech a i přesto vybojovali druhé místo.

Na místní pouť byla v odpoledních hodinách uspořádaná uzavřená soutěž v Hůrce. Pět družstev od benjamínků až po muže seniory zápolilo v disciplínách požárního sportu. Zvítězila životní zkušenost a odhodlání a první místo si odnesli ti nejstarší.

Tradiční návštěva kuželny v Jeseníku n.O. proběhla jenom jednou ale za neutuchajícího zájmu účastníků.

První květnová neděle na Starém Jičíně se nesla v duchu oslav sv. Floriána – patrona všech hasičů. Náš sbor se jako pokaždé tohoto setkání zúčastnil, jakož i uctění památky zemřelých členů našeho sboru.

Změny v členské základně. V roce 1993 se řady rozrostly o Radima Glogara, Daniela Glogara, Pavla Vrbu, Martina Kovařčíka, Lukáše Hanzelky a Martina Ruska. Odhlásil se Jan Sikora. Bohužel se hasiči museli rozloučit s dlouholetým členem sboru a bývalým starostou Karlem Bokem. Jeho aktivní činnost nejenom pro hasiče ale i pro místní obec byla pro mnohé inspirací. Čest jeho památce.

Členové výboru šli také popřát vše nejlepší do dalších let bratru Josefu Dorazilovi, který ten rok slavil 50. narozeniny.

Na valné hromadě, konané v pátek 28. ledna 1994, se kromě diskuse o přípravách oslav 85 let sboru přednesl také návrh „dohody“ o spolupráci mezi Obecním úřadem v Jeseníku n.O. a hasiči z Hůrky. Starosta obce Alois Koňařík byl této myšlence nakloněn. Tato spolupráce trvá dodnes.

Ladislav Segeťa – místostarosta

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zobrazena.

K formátování textu můžete použít tyto formátovací HTML tagy a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>