Archiv kategorie: Kronika SDH Hůrka

Kronika dobrovolných hasičů v Hůrce – rok 1992

Rok 1992 – rok dalších změn. Tato doba, jak píše kronika, byla obdobím úprav v legislativě, které se týkaly i samotných dobrovolných hasičů. Velký důraz byl kladen na aktivitu, která měla udržet zájem mladých hasičů o dění v naší organizaci. Na poli sportovním soutěžilo družstvo mužů A i B a družstvo žáků, …

Celý článek »

Kronika dobrovolných hasičů v Hůrce – rok 1991

Rok 1991 – rok dalších změn. Oproti dosavadnímu stylu zápisu stránek místní hasičské kroniky se nově začala používat výpočetní technika. Další roky jsou již zapisovány a tištěny z programu Microsoft Word. V samotné kronice již nadále nejsou vlepeny fotografie, protože se všeobecně bralo, že to do tohoto druhu publikace …

Celý článek »

Kronika dobrovolných hasičů v Hůrce – rok 1990

Porevoluční rok 1990 je v kronice označen „rokem přeměn“. Hasičské aktivity neutuchaly – skladba akcí byla sice trochu jiná, než za minulého režimu, ale počet se nezmenšil, spíše naopak. Vznikaly nové společenské události nebo se vracelo k obnoveným tradicím. V tomto roce nemuselo zásahové družstvo mužů vyjet k žádnému …

Celý článek »

Kronika dobrovolných hasičů v Hůrce – rok 1989

Rok 1989 byl v našem sboru významný. Slavilo se tehdy 80 let od vzniku hasičů jako takových v Hůrce. Kronika v tomto roce i samotnými oslavami začíná. Celá akce byla rozvržena do tří dnů: pátek 28. července 1989 – Slavnostní schůze Na večerní schůzi bylo provedeno zhodnocení činnosti za celé období existence …

Celý článek »

Kronika dobrovolných hasičů v Hůrce – rok 1988

Třetí díl našeho seriálu digitalizace a publikování místní hasičské kroniky popisuje rok 1988. Stať začíná informací o nově zvoleném složení výboru ZO SPO Hůrka po doplňujících volbách na výroční členské schůzi konané ke konci roku předchozího. Předsedou zůstává František Pantůček. Celkem organizace ustanovila 13 členů výboru a 3 členy revizní komise. …

Celý článek »

Kronika dobrovolných hasičů v Hůrce – rok 1987

Druhý díl našeho listování místní hasičskou kronikou zapisuje rok 1987. V prosinci předešlého roku se konala výroční schůze. Na ní se požárníci na počest 70. výročí VŘSR pro rok 1987 zavázali k údržbě požární techniky, výstavě zbrojnice, údržbě vodních zdrojů, ke zvelebování obce v akci „Z“ a k nasbírání 15 q železa. Čilý hasičský život v obci dále …

Celý článek »

Kronika dobrovolných hasičů v Hůrce – rok 1986

Náš seriál o Kronice dobrovolných hasičů z Hůrky začínáme rokem 1986. V knize je zapsán jako „Rok přístavby zbrojnice“. Kompletní skeny kroniky vč. fotek pro rok 1986 jsou v odkazech vpravo. Kromě této akce se však pořádalo mnoho dalších věcí. Členská základna této Základní organizace svazu požární ochrany …

Celý článek »

Kronika dobrovolných hasičů v Hůrce – úvod

Od pondělí 3. ledna 2022 bude na těchto stránkách postupně prezentována Kronika dobrovolných hasičů v Hůrce. Místní hasiči začali tuto knihu psát v roce 1986, který byl také např. rokem přístavby zbrojnice. Kronika je kromě textu doplněna také o grafické prvky a dobové fotografie. Tato kniha obsahuje 24 let zápisů …

Celý článek »

» Novější příspěvky