«

»

Kronika dobrovolných hasičů v Hůrce – rok 1987

Druhý díl našeho listování místní hasičskou kronikou zapisuje rok 1987. V prosinci předešlého roku se konala výroční schůze. Na ní se požárníci na počest 70. výročí VŘSR pro rok 1987 zavázali k údržbě požární techniky, výstavě zbrojnice, údržbě vodních zdrojů, ke zvelebování obce v akci „Z“ a k nasbírání 15 q železa.

Čilý hasičský život v obci dále pokračoval na započatých akcích v roce předešlém. Ze sportovních soutěží můžeme zmínit oblastní kolo Oderska pořádané už tradičně v Jeseníku n.O. Společnými pořadateli této červnové akce byli požárníci z Jeseníku a z Hůrky. Příprava dle zápisů dopadla dobře, avšak nepřízeň počasí zapříčinila zrušení disciplíny štafety. Našemu družstvu mužů se moc nedařilo a obsadili až 7. místo.

V červenci slavil Petr Glogar z Hůrky životní jubileum 50 let. Zástupci sboru tehdy přišli svému členu, „panu hospodskému“, popřát se slovy „Do druhé poloviny života, Péťo, Ti přejeme hodně štěstí, pevné zdraví a osobní pohody v rodinném životě. Na pracovišti ať teče pořád dobré pivo.“.


V roce 1987 se družstvo mužů zúčastnilo čtyř pohárových soutěží, a to postupně v Janovicích, na Starém Jičíně, v Odrách a ve Studénce. V Odrách a ve Studénce se moc nedařilo, ale na Starém Jičíně a v Janovicích naši borci obsadili první a druhé místo. Na fotografii velitel mužstva Libor David přebírá pohár od předsedy MNV Starý Jičín Antonína Hrně.

V listopadu vstoupil do stavu manželského Karel Dorazil s Aničkou Kněžkovou. Kája požádal o uvolnění z výboru ZO, protože se stěhoval za svou manželkou do Frenštátu p.R. Předseda ZO Franta Pantůček mu poděkoval za práci pro sbor a předal malou upomínku.

V neděli 13. prosince se konala Výroční členská schůze v sále místního pohostinství. Zúčastnilo se 38 členů a 15 žáků. Jako host byl za OV SPO a zároveň JZD Jesenicko přivítán Ing. Josef Susík. MNV a OV své zástupce tehdy nevyslali. Na schůzi byla zhodnocena široká činnost požárníků. Socialistický závazek na rok 1987 byl ve všech směrech překročen – pokračovalo se ve výstavbě sociálního zařízení ve zbrojnici, čistil se místní potok v průtahu obcí a členové se podíleli na budování kurtu na koupališti.

Sportovní umístění družstva mužů se tehdy vymykalo tradici, o to větší radost dělali žáci pod vedením Stanislava Glogara, kteří dosáhli výrazného zlepšení a tím i dobrých výsledků.

Závěrem schůze byl zvolen nový výbor ZO, uzavřen závazek na rok 1988 a schválen plán práce. Přijati byli dva noví členové a jeden člen se z organizace kvůli stěhování z Hůrky odhlásil.

Ladislav Segeťa – místostarosta

1 komentář

skrýt

  1. Jan D. napsal/a:

    Super práce Laďo! 🙂

    Google Chrome 96.0.4664.110 Windows 10 x64 Edition

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zobrazena.

K formátování textu můžete použít tyto formátovací HTML tagy a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>